Hyppää pääsisältöön

Sospro-Akatemia antaa uusia työkaluja lastensuojeluun

Julkaistu 13.1.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Aikuinen ja kolme lasta kävelevät kaupungilla talvella.
Koronapandemian aikana lasten ja perheiden avun tarve on kasvanut. Lastensuojelun asiakkaiden tilanteet ovat heikentyneet entisestään, koska lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen jonot ovat pitkiä.

Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen korostaa lastensuojelutyössä ymmärrystä lapsen ja nuoren oireilusta sekä läsnäoloa.

– On nähtävä oireiden taakse, tunnistettava mahdollinen syy ja ohjattava oikean avun pariin. Tärkeää on aikuisen hyväksyvä läsnäolo ja turvallisten rajojen asettaminen. Ympäristön tulee olla mahdollisimman ennakoitava, jotta lapsi ja nuori pystyy toimimaan rauhassa.

TAMKin Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut on toteuttanut Sospron henkilöstölle täydennyskoulutuskokonaisuuden, Sospro-Akatemian. Sospro tuottaa monipuolisia lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluita. Koulutuspolulta ovat valmistuneet ensimmäiset ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset valmentajat.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja kohtaa lastensuojelun asiakkaan monissa tilanteissa tavallisesta arjesta lähtien.

– Lastensuojelutyössä neuropsykiatriset haasteet ovat läsnä koko ajan. Valmentaja tukee lasta arkipäivän toimissa, kuten kouluun lähtemisessä ja itsestään huolehtimisessa, sekä vuorovaikutussuhteissa esimerkiksi perheen ja kavereiden kanssa, Nyman-Jokinen kertoo.

Etenkin laitoshuollossa lapset ja nuoret elävät yhteisössä.

– Tämä on haasteellista, koska heitä tulee suojata virukselta, mutta samalla on huolehdittava mahdollisimman normaalista elämästä ja sosiaalisten suhteiden säilymisestä, Nyman-Jokinen pohtii.

Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen.
Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen korostaa lastensuojelutyössä ymmärrystä lapsen ja nuoren oireilusta sekä läsnäoloa.

Ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset valmentajat tarttuvat työhön uusin eväin

Valmistuneet ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on kokemusta lastensuojelusta sekä erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelystä. Neuropsykiatrian laajat opinnot antavat pätevyyden toimia ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana, jolla on vahva osaaminen erityistukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelyyn.

– Opiskelijat saavat sekä uutta tietoa että kertausta. Koulutuksen jälkeen työntekijät “puhuvat samaa kieltä” yksikössään, ja heillä on uudenlaisia välineitä työhönsä, kertoo Sospro-Akatemian koulutusten koordinaattori Minna Nurminen TAMKista.

Tähän mennessä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen on käynyt 12 opiskelijaa, heidän joukossaan ohjaajat Jenna Ukkonen ja Mira-Maria Tuominen. Ukkonen on tyytyväinen, että tarttui työnantajansa koulutustarjoukseen.

– Koulutus opetti minulle entistä ratkaisukeskeisempää ja positiivisempaa työotetta, jonka myötä mikään tilanne ei tunnu toivottomalta. Koulutus jouduttiin pitämään lähes kokonaan etänä, mutta se oli hyvin järjestetty ja onnistui sujuvasti työn ohessa.

Tuominen kokee saaneensa koulutuksesta uusia työkaluja omaan työhönsä.

– Olen tehnyt töitä neuropsykiatrisella puolella jo aiemmin, mutta koulutus oli todella hyvää kertausta aiheesta ja antoi uusia näkökulmia. Kannustan muitakin tarttumaan mahdollisuuteen.

Sosiaali- ja terveysalan lehtori Minna Nurminen.
– Koulutuksen jälkeen työntekijät “puhuvat samaa kieltä” yksikössään, ja heillä on uudenlaisia välineitä työhönsä, kertoo Sospro-Akatemian koulutusten koordinaattori Minna Nurminen TAMKista.

Sujuvaa ja avointa yhteistyötä

TAMKin ja Sospron yhteistyö jatkuu, ja suunnitteilla on uusia koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi päihdetyöhön liittyen. Substanssi- ja erityisosaamisen opinnot ovat käynnissä jatkuvasti, ja neuropsykiatrian laajojen opintojen toinen ryhmä aloittaa syksyllä. Keväällä 2023 alkavat psykiatrisen erityisosaajan laajat opinnot.

Sekä Nurmisen että Nyman-Jokisen mielestä TAMKin ja Sospron yhteistyö sujuu hyvin.

– Molemmilla on ollut alusta asti yhteinen tavoite, eli luoda laadukas, työelämän tarpeisiin vastaava koulutus. Vuoropuhelu on sujuvaa ja avointa. Olemme tavanneet säännöllisesti, käyneet läpi koulutuspalautteita ja miettineet, tarvitseeko jotain tehdä eri tavalla.

Nyman-Jokinen odottaa mielenkiinnolla koulutuksen tuloksia.

– Koulutus on ollut iso satsaus meille, joten minua kiinnostaa, miten opit valjastetaan asiakastyöhön ja miten neuropsykiatristen valmentajien työ alkaa näkyä asiakastyön vaikuttavina toimintamalleina ja sitä kautta asiakkaiden voinnissa.

 

Lisätietoa:

Sospro-Akatemian verkkosivut: https://projects.tuni.fi/sospro/

Teksti: Emmi Suominen
Pääkuva: Jonne Renvall
Helena Nyman-Jokisen kuva: Jiri Jokinen
Minna Nurmisen kuva: Emmi Suominen

 

Tilaa TAMKin uutiskirje: Tilaamalla TAMKin uutiskirjeen saat ajankohtaista tietoa uutisistamme, hankkeistamme ja tapahtumistamme! (anpdm.com)