Hyppää pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysvalmiudet tarjolla Tampereen ammattikorkeakoulusta

Julkaistu 18.11.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yliopettajat Hannele Laaksonen ja Marjo Räsänen sekä lehtori Minna Törnävä.
Opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle eväitä oman yritysidean kirkastamiseen ja uusia mahdollisuuksia urapolulle. Kuvassa yliopettajat Hannele Laaksonen (vas.) ja Marjo Räsänen sekä lehtori Minna Törnävä.
Murros sosiaali- ja terveysalalla on jo nostanut esille kasvavan tarpeen laadukkaalle palvelulle eri puolilla Suomea. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden resurssit vaihtelevat suuresti alueellisesti Suomessa. Syrjäseuduilla palveluja ei ole saatavilla samalla tavalla kuin suuremmissa kaupunkikeskittymissä. Kasvava palvelutarve lisää myös yrityspalvelujen kysyntää.

Tampereen ammattikorkeakoulun syksyn lisähakuun tuleva sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen keskittyvä YAMK-tutkinto on vastaus tähän tarpeeseen. Tutkinto on erittäin harvinainen Suomessa, sillä yrittäjyyden tutkinto on yleensä suunnattu pääasiassa vain liiketalouden alalle.

— Innovatiivista ajattelua tarvitaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan palveluissa, esimerkiksi etäpalveluiden suunnittelussa. Opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle eväitä oman yritysidean kirkastamiseen ja uusia mahdollisuuksia urapolulle, kertovat lehtori Minna Törnävä ja yliopettajat Hannele Laaksonen sekä Marjo Räsänen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Tutkinto takeena osaamisen tasosta

Sosiaali- ja terveysala on lailla säädeltyä, joten koulutuksessa otetaan huomioon yrittäjyyteen liittyvät erityisvaatimukset, kuten yritystoiminnan näyttöön perustuvuus, lakisääteisyys ja kestävä kehitys. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7) ja se painottuu yrittäjyyden johtamis- ja kehittämisosaamiseen ja mahdollistaa kansainvälisen liikkuvuuden. 

Tutkinto on tae osaamisen ja laadukkaan palvelun tasosta esimerkiksi palvelusetelin ostajalle. Tarvittavat palvelut voitaisiin ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta palvelusetelillä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kilpailu lisää puolestaan palvelujen laatua ja saatavuutta. 

— Palveluntuottajien lisääntyvä ja monipuolinen palvelutarjonta auttaisi hillitsemään hintoja ja yhdenvertaistamaan paikkakuntaeroja, sillä esimerkiksi työnohjaus tai terapiapalvelut etävastaanottoina voidaan järjestää pienemmillekin paikkakunnille, Laaksonen ja Törnävä sanovat.

Opiskelijan intressit henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa

Opiskelija voi suunnitella yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon sisältöä pitkälti omien intressiensä mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan laajalta alueelta voi löytyä uusi urapolku mahdollisuuksineen esimerkiksi kevytyrittäjänä tai osapäiväyrittäjänä. Opiskelija voi myös valita opintoihinsa sosiaali- ja terveysalan johtajuus- tai kehittämisopintoja. Opiskelijat voivat tulla erilaisista työ- ja toimintaympäristöistä, joten heidän tietämystään ja alueellista tuntemustaan hyödynnetään ja laajennetaan oppimistehtävien avulla opintojen edetessä.

— TAMKin opettajilla on hyvät verkostot, kontaktoimme alueiden vastuuhenkilöitä ja tavoitamme yhteistyökumppaneita. Pyrimme pestaamaan koulutusohjelmaan vapaaehtoisuuteen perustuvat yrityskummit. Mentorointitapaamiset yrityskummien kanssa tarjoavat konsultointiapua uuden urapolun rakentamisessa, Räsänen kertoo.

— Ikäihmisten määrän kasvaessa erilaisten palvelujen tarve kasvaa entisestään, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita. Opiskelija voi tehdä opintoihinsa liittyvät oppimistehtävät palvellen omaa yrittäjyysintressiänsä esimerkiksi ikäihmisten hoiva- tai kuntoutuspalveluihin, Laaksonen, Räsänen ja Törnävä sanovat.

— Myös kansainvälisiä yrittäjyysopintoja voi valita tutkinnon osaksi esimerkiksi Avoimen korkeakoulun tai HUBSin kautta, vinkkaa Törnävä.

Tutkinto antaa vahvan perustan yrittäjyydelle, vaikka se ei velvoita yrityksen perustamiseen.

Sisäisen yrittäjyyden näkökulmaa tarvitaan myös julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa, joten tutkinto avaa näkökulmia uusien uramahdollisuuksien lisäksi.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma

YAMK-lisähaku
Hakuaika 28.11.—8.12.2022

Minna Törnävä, sosiaali- ja terveysalan lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 050 4770 047, minna.tornava [at] tuni.fi (minna[dot]tornava[at]tuni[dot]fi)

Hannele Laaksonen, sosiaali- ja terveysalan yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 040 6613 450, hannele.laaksonen [at] tuni.fi (hannele[dot]laaksonen[at]tuni[dot]fi)

Marjo Räsänen, sosiaali- ja terveysalan yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 050 3119 705, marjo.rasanen [at] tuni.fi (marjo[dot]rasanen[at]tuni[dot]fi)

 

Teksti: Arja Lundan
Kuva: Saara Lehtonen