Hyppää pääsisältöön

Society Quest Event -tapahtuma tuo ulkopuolisen maailman yliopistoon.

Julkaistu 14.2.2020
Tampereen yliopisto
Linköping
ECIU, European Consortium of Innovative Universities asettaa haastepohjaisen oppimisen pedagogiikan, tutkimuksen ja innovaatioiden keskiöön. Pääajatus on tuoda ulkopuolisen maailman haasteita osaksi opetussuunnitelmia. Yksi verkostoon kuuluvista yliopistoista, Linköpingin yliopisto, järjesti 12. helmikuuta ensimmäisen eurooppalaisen Society Quest Event -tapahtuman (SQE).

- SQE:n ja ECIU-yliopistoverkoston tavoitteet yleisemminkin sopivat hyvin yhteen Tampereen yliopiston strategian kanssa. Tavoittelemme maailmaa, jossa eri sidosryhmät kokoontuvat yhteen ratkaisemaan monitieteisiä yhteiskunnallisia ongelmia. Lähestymistapa tarjoaa opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille erinomaisia mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä, sanoo johtaja, jatkuva oppiminen Heli Harrikari, joka koordinoi ECIU-hanketta Tampereen yliopistossa.

Society Quest -tapahtumassa oli monipuolinen ohjelma: noin 30 haastetta, 10 pitsausta ja yli 50 osanottajaa ECIU-kaupungeista ja -alueilta. Haasteet vaihtelivat energianlähteiden muutoksesta julkisen sektorin asuntotarjontaan suuronnettomuus- ja riskitilanteissa. Tapahtuman järjestänyttä Linköpingin yliopistoa voidaan pitää haastelähtöisen oppimisen pioneerina.

- Opiskelijat tarttuvat yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin, joita kummpanimme ja sidosryhmiemme edustajat tarjoavat, sanoo sidosryhmäjohtaja Jan Axelsson Linköpingin yliopistosta.

- Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa on yliopistomme menestyksen kulmakiviä. Linköpingin yliopisto yhdistää koulutuksen työelämään. Samalla lisäämme yhteiskunnallista relevanssiamme ja tarjoamme tietämystämme suoraan takaisin yhteiskuntaan. Se on tilanne, jossa kaikki voittavat, Axelsson selittää.

- Teemme enemmän kuin vain otamme yhteistyökumppaneittemme ongelmia vastaan. Pyydämme heiltä nimenomaan haasteita. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan, opiskelijoidemme on työskenneltävä monitieteisesti. Koska odotamme meille haasteita tarjonneiden ihmisten mukanaoloa, työskentelemme myös moniammatillisesti, mikä lisää tavoitetasoa entisestään, Axelsson jatkaa.

SQE:n aikana pitsauksia seurasivat työryhmissä käydyt teemoittaiset keskustelut. Haasteet sijoitettiin omiin konteksteihinsa samalla kun etsittiin yhteistä maaperää kehittämiselle ja kohdistetuille toimenpiteille, koulutustarjonnalle ja innovaatiotapahtumille ECIU-yhteistyön puitteissa.

ECIU-yliopisto

-- 

ECIU-yliopisto   

ECIU-verkosto: Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto, European Consortium of Innovative Universities.  

ECIU-verkoston 13 jäsenyliopistoa kehittää uraauurtavassa kolmevuotisessa pilottiprojektissa haastepohjaista, Euroopan laajuista koulutusmallia perinteisen tutkintopohjaisen mallin sijaan. ECIU-yliopisto kokoaa yhteen opiskelijat, tutkijat, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat yli rajojen. Se tarjoaa tarvelähtöistä, poikkitieteellistä ja joustavaa koulutusta, joka on räätälöity niin yhteiskunnan kuin opiskelijoidenkin tarpeisiin.