Hyppää pääsisältöön

ECIU pilotoi uraauurtavaa yliopistomallia

Julkaistu 26.6.2019
Tampereen yliopisto
The European Consortium of Innovative Universities, ECIU
Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto ECIU (European Consortium of Innovative Universities) on saanut EU:lta vihreää valoa korkeakoulutuksen innovointiin Euroopassa. Tampereen yliopisto on yksi ECIU-verkoston neljästätoista jäsenestä. ECIU-verkoston jäsenyliopistot kehittävät uraauurtavassa kolmevuotisessa pilottiprojektissa haastepohjaista, euroopanlaajuista koulutusmallia perinteisen tutkintopohjaisen mallin sijaan. ECIU-yliopisto kokoaa yhteen opiskelijat, tutkijat, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat yli rajojen. Se tarjoaa tarvelähtöistä, poikkitieteellistä ja joustavaa koulutusta, joka on räätälöity niin yhteiskunnan kuin opiskelijoidenkin tarpeisiin. Työstettävät haasteet keskittyvät YK:n kaupunkeja ja yhteisöjä koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. ECIU-yliopiston opiskelijat ratkovat yhteiskunnan todellisia, merkittäviä ongelmia ja osallistuvat siten osaltaan paremman maailman rakentamiseen.

- On hienoa, että Tampereen yliopisto on eurooppalaisissa verkostoissa etunojassa kehittämässä jatkuvan oppimisen ja uudenlaisten kurssimoduulien kokonaisuutta. On tärkeää pystyä yliopistojen kesken esimerkiksi harmonisoimaan opintosuorituksia opiskelijalähtöisesti siten, että opiskelijalle tarjoutuu monipuolisia opintopolkuja eurooppalaisella tasolla. Yhdessä ECIU-kumppanien kanssa pyrimme vastaamaan vahvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin ja tukemaan kansainvälisen osaamisen liikkumista, jouhevuutta ja ketteryyttä”, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kertoo.

Arvovaltainen tuki EU:lta

Euroopan komissio käynnisti Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta rahoitushaun eurooppalaisille yliopistoille osana EU:n Erasmus+-ohjelmaa. Rahoitusta oli jaossa kaikkiaan 60 miljoonaa euroa (enimmillään 5 miljoonaa euroa projektia kohden 3 vuoden aikana) yliopistojen yhteenliittymille näiden välisen yhteistyön vahvistamiseen. Yhteenliittymien oli laadittava yhteiseurooppalainen opetussuunnitelma, joka sisältää innovatiivista pedagogiikkaa, strukturoitua liikkuvuutta ja eurooppalaisen kampuksen.

Kesäkuun 26. päivänä komissio ilmoitti ECIU-yliopiston tulleen hyväksytyksi yhtenä kaikkiaan 17:sta rahoituksen saaneesta hakijasta.

Tulevaisuuden yliopistoja

ECIU-yliopisto vastaa uudella koulutusmallillaan maailman ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

- Ainoa tapa ratkoa näitä haasteita on toimia yhdessä kaikkein yritteliäimpien opiskelijoiden, parhaiden tutkijoiden ja yhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa, sanoo ECIU-verkoston puheenjohtaja Victor van der Chijs (Twenten yliopisto, Hollanti).
 

- EU-rahoitus antaa vahvistuksen sille, että olemme kehityksen kärjessä viedessämme eteenpäin innovatiivista opetustyötä ja oppimista. Suuntamme on oikea korkeakoulujen ja yhteiskunnan suhteen uudistamisessa sekä niitä ympäröivien haasteiden ratkomisessa.

Uraauurtava koulutusmalli

ECIU-yliopisto luo yhteiseurooppalaisen alustan opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteiskunnan ja yritysten yhteistyölle ja tosielämän haasteiden innovatiiviselle ratkaisemiselle. Se lisää koulutuksen joustavuutta muun muassa mahdollistamalla opiskelijoille "mikrosuoritusmerkinnät" yksittäisistä kursseista. Opiskelijat voivat kerätä suoritusmerkintöjä heidän tarpeisiinsa räätälöityihin kompetenssipasseihin sen sijaan että jokaiselta vaadittaisiin samat, ennalta määrätyt tutkintosuoritukset.

Parempi joustavuus helpottaa myös elinikäisten oppijoiden osallistumista koulutukseen. ECIU-yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa, perustaa pop-up-laboratorioita innovatiivisten opetus- ja tutkimusmenetelmien testaamiseen sekä kannustaa ideoimaan keinoja yliopistojen välisen, sekä fyysisen, monimuoto- että virtuaaliliikkuvuuden parantamiseen.

Liikkuvuus ja monikansallisuus ovat ECIU-yliopiston ydintä. Jäsentenvälisten suhteiden helpottamiseksi perustetaan kolme haasteinnovaatiokeskusta (Challenge Innovation Hubs) Linköpingiin, Hampuriin ja Barcelonaan.

Tukea yhteiskunnalta ja yrityksiltä

ECIU-yliopistoa on suunniteltu yhteistyössä yritysten, julkisorganisaatioiden, yhteiskunnallisten toimijoiden, akateemikkojen sekä nykyisten ja tulevien opiskelijoiden kesken sidosryhmätapahtumissa eri puolilla Eurooppaa. Yliopistojen yrityskumppanit ja lähes kaikki alueelliset julkistoimijat tukevat ECIU-yliopiston perustamista.

Hanketta tukevia yrityskumppaneita ovat Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica SpA, Ericsson AB, Hella Lithuania, Intel, Lietuvos Energija, Lyse Group, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis, Sick AG ja Suez Environment.

Projekti käynnistyy virallisesti marraskuussa. Opiskelijoilla, työntekijöillä ja ulkoisilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua uudenlaisen koulutusjärjestelmän pilotointiin vuodesta 2020 alkaen.

- ECIU-yliopisto on erittäin kunnianhimoinen projekti. Se on saanut huomiota niin yrittäjien kuin koulutusalan ammattilaistenkin keskuudessa eri puolilla maailmaa. Olen todella iloinen kaikesta tähän mennessä saamastamme positiivisesta palautteesta. Toivon lämpimästi, että saamme ECIU-yliopistoon työstettäväksi tosielämän haasteita yhteiskunnallisilta toimijoilta, tutkijoilta, opiskelijoilta ja sidosryhmien jäseniltä, toteaa Sander Lotze, ECIU-yliopiston projektijohtaja. 

ECIU

ECIU-verkoston jäsenet ovat tutkimusintensiivisiä yliopistoja:

Aalborgin yliopisto, Tanska. Universidade de Aveiro, Portugali. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanja. Dublin City University, Irlanti. Hampurin teknillinen yliopisto, Saksa. INSA Group, Ranska. Linköpingin yliopisto, Ruotsi. Kaunasin teknillinen yliopisto, Liettua. Nottinghamin yliopisto, Iso-Britannia. Stavangerin yliopisto, Norja. Trenton yliopisto, Italia. Tampereen yliopisto, Suomi. Twenten yliopisto, Hollanti. Tecnológico de Monterrey, Meksiko.

 

Lisätietoja:

provosti Jarmo Takala,Tampereen yliopisto, puh. 0405416897, jarmo.takala [at] tuni.fi (jarmo[dot]takala[at]tuni[dot]fi)

Minna Haka-Risku, kansainvälisten asioiden päällikkö, puh. 0408490483, minna.haka-risku [at] tuni.fi