Hyppää pääsisältöön

Resilient Communities of Practices -tutkimusverkosto luo tilaa monialaiselle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle

Julkaistu 30.8.2023
Tampereen yliopisto
Raúl Castano De la Rosa.
Raúl Castano De la Rosa, Resilient Communities of Practices -tutkimusverkoston koordinaattori.
ECIU-yliopisto tuo yliopistot, sidosryhmät ja poliittiset päättäjät yhteen käsittelemään Euroopan maiden kohtaamia yhteiskunnallisia haasteita ja osaamisvajetta. ASUTUT – Sustainable Housing Design -tutkimusryhmän tutkijatohtori ja Resilient Communities of Practices -tutkimusverkoston koordinaattori Raúl Castano De la Rosa haluaa olla mukana luomassa parempaa yliopistoyhteisöä ja yhteiskuntaa.

Innovatiivisten yliopistojen eurooppalainen konsortio (ECIU), on yksi Eurooppalaiset yliopistot -aloitteeseen sisältyvistä liittoumista. ECIU-yliopistoon kuuluu yhteensä 14 yliopistoa, joista yksi on Tampereen yliopisto.

ECIU-yliopistoverkoston tutkijoiden ja sidosryhmien muodostama monitieteinen yhteisö tekee yhteistyötä tutkimus- ja innovointiohjelman tukemiseksi ja kansainvälisiin haasteisiin perustuvan tutkimuksen edistämiseksi. Haasteita ratkaistaan viidellä eri aihealueella, jotka ovat energia ja kestävyys, kiertotalous, liikenne ja liikkuvuus, resilientit yhteisöt ja kansalaistiede. Jokaista yhteisöä johtaa tutkimusalan koordinaattori. Yhteisöt edistävät verkostoitumista, vertailevat sopivimpia tutkimuskäytäntöjä, etsivät yhteistyökumppaneita ja kehittävät yhteisiä rahoitushakemuksia.

Tampereen yliopistolla Raúl Castano De la Rosa johtaa Resilient Communities of Practices - tutkimusverkostoa. Verkosto pyrkii tarjoamaan jäsenilleen saavutettavaa ja matalan kynnyksen tukea kuten muun muassa:

  • keskustelua ja tiedonvaihtoa esimerkiksi seminaarien ja työpajojen muodossa 

  • viestintää ja tiedon levittämistä esimerkiksi webinaarien ja blogikirjoitusten avulla 

  • yksilöllistä tukea omien tarpeiden mukaan 

  • yhteyden tarjoamista muihin kansainvälisiin kollegoihin ja sidosryhmiin ECIU-yliopistoyhteisössä ja sen ulkopuolella 

Resilienssin kehittäminen rakennetussa ympäristössä ja yhteiskunnassamme edellyttää poikkitieteellistä yhteistyötä 

Castano De la Rosa ja ASUTUT-tutkimusryhmä ovat työskennelleet viime vuodet resilienssin parissa. Castano De la Rosa korostaa, että tarvitsemme radikaalia muutosta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja tapaan, jolla elämme ja ajattelemme resilienssiä.

– Resilienssissä ei ole kyse vain teknologiasta ja tekniikasta – emme voi vain suunnitella tietämme ulos nykyisistä haasteista. Tarvitsemme inklusiivisen ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistaaksemme, ettei ketään jätetä jälkeen ja että yhteiskunnallamme on perustyökalut ja resurssit selviytyä vaikeuksista, Castano De la Rosa sanoo.

Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää avointa mieltä, yhteiskunnallista keskustelua ja tiedonvaihtoa eri tasoilla. Tiedonvaihtoa tarvitaan niin kansalaisten, tutkijoiden, teollisuuden kuin poliittisten päättäjienkin kesken.

– Yhteisömme on avoin kaikille, jotka työskentelevät paremman, inklusiivisemman ja resilientimmän yhteiskunnan luomiseksi. Tarjoamme paikan sellaiselle keskustelulle, jossa kaikki sidosryhmät ovat mukana yhdessäluomisen prosessissa. Näin he voivat varmistua, että heidän tarpeisiinsa vastataan täysin, Castano De la Rosa sanoo.

ECIU-yliopisto mahdollistaa tuen ja tiedonvaihdon eri tasoilla

ECIU-yliopistoyhteisöön kuuluminen mahdollistaa Resilient Communities of Practices -tutkimusverkostolle yhteistyömahdollisuuksien ja verkostojen tarjoamisen Euroopan tasoisesti. Verkosto on avoin tukemaan ja tekemään yhteistyötä kaikkien tieteenalojen kanssa niiden tarvitsemalla tavalla.

– Jos olet esimerkiksi kiinnostunut tekemään yhteistyötä muiden yliopistojen saman alan kollegoiden kanssa tai tarvitset neuvoja uudesta näkökulmasta, verkostomme auttaa mielellään, Castano De la Rosa sanoo.

Hän kannustaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita liittymään Resilient Communities of Practices -verkostoon. Aloittelevat tutkijat voivat löytää verkoston ja ECIU-yliopistoyhteisön kautta esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksia, tutkijavaihtopaikkoja, samojen aiheiden ja tarkoitusten parissa työskenteleviä kollegoita tai tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Resilient Communities of Practices -tutkimusverkoston jäsenet kokevat, että tämänkaltainen rooli on puuttunut Tampereen korkeakouluyhteisöstä. He kaipaavat yliopistolta lisätukea ja pitävät sitoutumista henkilöstöön ja opiskelijoihin välttämättömänä. Tutkimusverkoston jäsenistä ei ole riittävää, että joku työskentelee tällaisten asioiden parissa varsinaisten työtehtäviensä lisäksi.

Castano De la Rosa korostaa lopuksi, että toisten tukeminen on yksi tärkeimmistä arvoista tutkimusverkoston ja ASUTUT-tutkimusryhmän työskentelyssä.

– Mielestäni tehtävämme akatemiassa on luoda sellainen ympäristö, jossa yliopistoyhteisömme – erityisesti uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat – ja yhteiskunta voivat kukoistaa ja olla onnellisia. Emme voi olla terveitä ja voida hyvin epäterveellisessä tai rikkinäisessä ympäristössä, Castano De la Rosa painottaa.

Lisätietoja:

SMART-ER -tutkimusverkosto: Resilient Communities of Practices  

ECIU-yliopiston verkkosivut  

Tue kestävää rakentamista

Rakennettu ympäristö vaikuttaa hyvinvointiimme, turvallisuuteemme, yhteiskuntamme sosiaaliseen ja taloudelliseen toimivuuteen sekä ilmastoon ja luontoon. Me täällä Tampereen yliopistossa kehitämme ihmisen ja ympäristön kannalta parempia ratkaisuja rakentamiseen. Lahjoittajana olet konkreettisesti mukana rakentamassa kestävämpää maailmaa.

Lahjoita kestävään rakentamiseen yksityishenkilönä

Lahjoita kestävään rakentamiseen organisaation puolesta