Hyppää pääsisältöön

DigiSus-tutkimusalusta etsii harmonista yhteistä säveltä digitalisaatio- ja kestävyyssiirtymille – hae siemenrahoitusta nyt!

Julkaistu 29.4.2024
Tampereen korkeakouluyhteisö
Ihmiset seuraavat esitystä, jota pukuun pukeutunut henkilö pitää.
Kuva: Jonne Renvall
Digital and Sustainability Transitions in Society: A Double-edged Sword (DigiSus) tutkimusalusta tavoittelee kokonaisvaltaisen ja poikkitieteellisen ymmärryksen luomista kestävyys- ja digitalisaatio-megatrendeistä. DigiSus tuo yhteen asiantuntijoita eri aloilta, tarjoaa rahoitusta tutkimukseen ja työskentelee niin liike-elämän kuin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa kirkkaamman tulevaisuuden rakentamiseksi. Hakemuskausi DigiSus-siemenrahoitukselle on auki 6. toukokuuta asti.

Tammikuussa 2024 toimintansa aloittanut DigiSus-tutkimusalusta yrittää ymmärtää maailmaamme nopeasti muuttavien kestävyys- ja digitalisaatiosiirtymien yhteispeliä. Näitä toisiinsa limittyviä siirtymiä on tyypillisesti tutkittu erillisinä ilmiöinä ja niiden intuitiivisesti ajatellaan usein täydentävän toisiaan. Kuitenkaan tämä yhteispeli ei ole niin ruusuista, kuin ensisilmäykseltä vaikuttaa. 

Digitalisaatio tarjoaa ainutlaatuisia kestävyysnäkökohtia, -mahdollisuuksia ja –haasteita, jotka helposti jäävät huomiotta. Tämä megatrendien risteyskohta tarvitseekin kipeästi lisää tutkimusta, jotta nämä siirtymät voivat lunastaa niille asetetut odotukset. 

– Sekä digitaalinen siirtymä että kestävä kehitys tarvitsevat moninaisia näkökulmia ja vaikuttavat kaikkiin ihmisiin, mikä tekee tästä alueesta täydellisen Tampereen yliopiston tieteidenväliselle ja strategiselle tutkimusalustalle, avaa professori Thomas Olsson, DigiSus-tutkimusalustan akateeminen johtaja.

Koska kyseisellä tutkimusalueella ei ole ollut aiempaa verkostoa tai tutkimuskeskusta Tampereen yliopistossa, DigiSusin ensimmäinen askel on ollut tuoda ihmisiä yhteen yhteisön luomiseksi. Yhdistämällä ihmisiä ja osaamisia moninaisista taustoista tutkimusalusta toivoo löytävänsä hedelmällisiä tutkimusteemoja ja tukevansa uudenlaista yhteistyötä.

–Tampereen yliopistolta löytyy kaikki tarvittava asiantuntijuus tieteelliseen aluevaltaukseen tällä saralla, sillä yhdistämme osaajia niin softainsinööreistä kuin elektroniikan ja suunnittelun tutkijoista aina tieteen ja teknologian tutkimukseen sekä käyttäytymis- ja taloustieteeseen, Olsson jatkaa.

Yhteisön syötettä tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun 

Viime kuukausien aikana DigiSus on järjestänyt kolme kick-off -työpajaa toimintansa aloittamiseksi. Tapahtumat tarjosivat puheenvuoroja Tampereen yliopiston tutkijoilta ja liike-elämän - ja julkisen sektorin toimijoilta, ja  työpajatyöskentelyä uuden alustan toiminnan ideointiin. Kick-off -tapahtumat keräsivät yhteen noin 100 henkeä keskustelemaan ja verkostoitumaan – joidenkin osallistuessa kaikkiin kolmeen tapahtumaan viedäkseen alustan kehittelyä eteenpäin. 

– Työpajat sekä vahvistivat että haastoivat olettamuksiamme siitä, millainen tuki hyödyttäisi kasvavaa yhteisöä. Sen lisäksi, että saimme runsaasti hyödyllisiä näkemyksiä alustan toimintaan, työpajojen parasta antia olivat uudet yhteydet ihmisten välillä ja rakentavan kriittiset keskustelut, kertoo projektipäällikkö Kirsikka Kaipainen, toinen kahdesta alustan koordinaattorista.

People adding post-it notes to a board in DigiSUs kickoffKuva: Jonne Renvall

Tutkimusalusta valmistelee nyt toimintasuunnitelmaa ensimmäiselle nelivuotiskaudelleen vastanimitetyn ohjausryhmänsä kanssa. DigiSus on julkaissut nettisivunsa, jossa se koostaa myös helposti saavutettavaa materiaalia, kuten podcasteja, digitalisaatio- ja kestävyyssiirtymistä ja niiden yhteispelistä kiinnostuneille. Alusta pyörittää myös LinkedIn-sivua, jossa nostetaan esiin Tampereen yliopistoyhteisön tutkimusavauksia ja kasvatetaan tietoisuutta DigiSus-teemoista. Tutkimusalusta on myös avannut ensimmäisen ensimmäisen siemenrahoituksensa, tukimuoto, joka tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. 

– Uskomme, että tällaisella siemenrahoituksella on merkitystä koko yhteisölle, sekä tutkijoille että käytännön toimijoille, sillä tuemme sekä tutkimusavauksia että yhteisövaikutusta. Tämän lisäksi toivomme myös vaikuttavamme muilla tavoin. Tutkimusalustana haluamme tuoda ihmisiä ja ideoita yhteen, auttaa tutkijoita tavoittamaan laajemman yleisön ja luoda uusia mahdollisuuksia yhteisömme jäsenille, huomauttaa tenure track -professori Sanna Kumpulainen, tutkimusalustan akateeminen varajohtaja. 

Tutkimusalustan seuraavia askeleita ovat DigiSus-teemaisen asiantuntija- ja projektipankin luominen, yleissanaston kokoaminen tutkimusalueen avainkäsitteiden määrittelemiseksi ja tapahtumien sekä toiminnan järjestäminen yhteisön rakentumisen ja projektivalmistelun tueksi.

Siemenrahoitus tieteellisille avauksille ja yhteisökehittämiselle avoinna 6. toukokuuta saakka 

DigiSus on avannut ensimmäisen siemenrahoitushakunsa projektien valmistelua, yhteisön rakentamista,  uuden yhteistyön synnyttämistä ja muuta tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Haku tarjoaa kaksi erilaista rahoitusvaihtoehtoa: tieteelliset avaukset ja yhteisökehittäminen. Arvioitu kokonaisrahoitus tässä haussa on 100 000 euroa ja haku on avoinna 6. toukokuuta saakka. 

– Tyypillisesti parhaat ideat tarvitsevat aikaa kehittyäkseen ja harkintaa useista näkökulmista. Toivomme, että DigiSuksen siemenrahoitus inspiroisi hyppyjä kunnianhimoisiin ja vähän hullutteleviinkin ideoihin sekä synnyttäisi uutta, odottamatonta tutkimusyhteistyötä, kertoo akateeminen johtaja Thomas Olsson

Lisätietoja rahoitetuista projekteista ja toiminnasta julkaistaan kesäkuussa 2024. 

Lue lisää siemenrahoituksesta 

Kirjoittaja: Matias Nurminen