Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Toimin projektipäällikkönä Digital and Sustainability Transitions in Society: A Double-edged Sword (DigiSus) tutkimualustassa. Lisäksi työskentelen apurahatutkijana Politisoitu yksinäisyys: viha, väkivalta ja yksinäisyyskokemus verkossa -hankkeessa (PI: Ari-Elmeri Hyvönen).
 

Tutkimuskohteet

Manosfääri ja radikaali miesasialiikehdintä, kertomusteoria, vastakertomukset, yhteiskunnallinen tarinankerronta, kertomusten välineellistyminen, incel-alakulttuuri, uusvilpittömyys, viranomaisviestintä, tietojärjestelemien kerronnallisuus.

Tutkimusura


Keskeneräinen väitöskirjani käsittelee radikaalien miesasiaryhmien tarinankerrontastrategioita jäsenten rekrytoimisessa ja maailmankuvan oikeuttamisessa. Suunnitelluista neljästä julkaisusta kolme julkaistu (JUFO:t 2, 3 ja 3), ja viimeinen työstössä.


Varmistettu rahoitus Emil Aaltosen rahoittamassa projektissa Politisoitu yksinäisyys (2023–).

Tutkija Emil Aaltosen rahoittamassa projektissa Tarinat tietotekniikan toteutuksessa (INFOSTORY, 2019–2020). 

Apurahatutkija Koneen säätiön rahoittamassa projektissa Kertomuksen vaarat (2017–2018; 2020).

Merkittävimmät julkaisut


Nurminen, M. 2022: From Swallowing the Red Pill to Failing to Build the Wall: Allusive Cognitive Metaphors in Advocating Political and Extremist Views. Poetics Today 43:2, 309–334.

Nurminen, M. 2021: ”Ja mä tein sen ekana yönä. Mä olen cool.” Uusvilpittömyys ja purkautuva ironia tilannekomediassa Broad City. Teoksessa S. Björninen (toim.) Kertomus postmodernin jälkeen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 105–134.

Raatikainen, P., S. Pekkola, M. Nurminen ja M. Mäkelä 2021: Masterplots in Information Systems Implementation. European Conference on Information Systems (ECIS)

Mäkelä, M., S. Björninen, L. Karttunen, M. Nurminen, J. Raipola ja T. Rantanen 2021: Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy. Narrative 29:2, 139–159.

Mäkelä, M., S. Björninen, V. Hämäläinen, M. Nurminen, J. Raipola, T. Rantanen ja L. Karttunen 2020: Kertomuksen vaarat. Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Tampere: Vastapaino. 

Nurminen, M. 2020: “The Big Bang of Chaotic Masculine Disruption.” A Critical Narrative Analysis of Radical Masculinity Movement’s Counter-Narrative Strategies. Teoksessa K. Lueg & M. Lundholt (toim.) Routledge Handbook of Counter Narratives. Milton: Taylor and Francis, 351–362.

Nurminen, M. 2019: Narrative Warfare. The ‘Careless’ Reinterpretation of Literary Canon in Online Antifeminism. Narrative Inquiry, special issue of Real Fictions: Fictionality, Factuality and Narrative Strategies in Contemporary Storytelling, S. Browse, A. Gibbons, M. Hatavara (toim.), 29:2, 313–332.

Omat linkit