Hyppää pääsisältöön

Puolueiden aluevaaliohjelmia voi tutkia Tietoarkiston Pohtiva-palvelussa

Julkaistu 12.1.2022
Tampereen yliopisto
sairaalasänky sairaalan käytävällä
Suomen ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut. Liki kaikki rekisteröidyt puolueet ovat asettaneet ehdokkaita vaaleihin. Puolueiden historialliset hyvinvointialuelinjaukset ovat tutkittavissa Tietoarkiston ylläpitämässä poliittisten ohjelmien tietovarannossa Pohtivassa.

Mitä teemoja puolueet painottavat? Tulisiko maakuntavero ottaa käyttöön? Ketkä pääsevät tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita? Miten pelastustoimi alueilla järjestetään? Digitalisoituuko terveydenhuolto? Vaaleissa valitaan aluevaltuustot 21 hyvinvointialueelle, jotka 2023 alkaen vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoiminnan järjestämisestä.

Aluevaalit 2022 -sivulle on poimittu Pohtivan eli poliittisten ohjelmien tietovarannon  tietokannasta ehdokkaita asettaneiden puolueiden aluevaali- ja periaateohjelmat. Vaalisivu mahdollistaa aluevaaliohjelmien selailun, mutta käyttämällä Pohtivan muita monipuolisia rajaus- ja hakutoimintoja ohjelmista voi tehdä hakuja, muokata ohjelmajoukkoa sopivaksi tutkimustarpeisiin tai vertailla kehitystä joko puolueittain tai ajallisesti.

Pohtiva on palvellut tutkijoita, opiskelijoita, tiedonvälitystä ja kansalaisia jo vuodesta 2006. Ohjelmia on tietokannassa 1450, kaikkiaan 88 puolueelta. Ne on luokiteltu yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin. Teksteihin voi kohdistaa sanahakuja ja haut voi rajata ohjelman julkaisuvuoden, kielen tai puolueen perusteella.

Palvelussa kaikki ohjelmat on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi. Pohtivaan pyritään indeksoimaan puolueiden suomenkieliset ja ruotsinkieliset ohjelmat.

Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Päätehtävänään se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimus, opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä, joita myös Pohtiva-palvelun ylläpito edistää. Toiminnan perusrahoitus tulee Tampereen yliopistolta, joka saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta valtakunnallisen tietoarkistotehtävän hoitamiseen.

Yhteyshenkilö:
Erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä
tuomas.alatera [at] tuni.fi

Kuva: Erkki Karén