Hyppää pääsisältöön

Professori Mikko Malaska RILin hallitukseen

Julkaistu 7.12.2020
Tampereen yliopisto
Professori Mikko Malaska.
Rakennustekniikan ja rakenteiden suunnittelun professori Mikko Malaska on valittu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin hallituksen jäseneksi kaudelle 2021–2023. Malaska on omassa tutkimuksessaan profiloitunut voimakkaasti rakennusten paloturvallisuuteen ja rakenteiden palonkestävyyteen.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL valitsi marraskuun lopussa uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2023 Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Ahon. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi tulevalle kolmivuotiskaudelle valittiin Tampereen yliopiston rakenteiden rakennustekniikan ja rakenteiden suunnittelun professori Mikko Malaska, Oulun yliopiston rakenteet ja rakentamisteknologian professori Ulla Haverinen-Shaughnessy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n rakennuttajapäällikkö Ville Rajakallio.

Hallituksessa toimiminen on Mikko Malaskan mukaan hyvä paikka pitää yllä alan toimijoiden ajantasaista ja mahdollisimman kattavaa tietoa yliopistojen toiminnasta, suunnitelmista ja tarpeista.

– Aktiivinen keskustelu alan kanssa tukee yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä, Malaska sanoo.

Mikko Malaska on omassa tutkimuksessaan profiloitunut hyvin voimakkaasti rakennusten paloturvallisuuteen ja rakenteiden palonkestävyyteen.

– Rakennukset ovat muuttuneet yhä älykkäämmiksi. Niiden talotekniikka ja turvallisuutta lisäävät järjestelmät on integroitu alustoilla ja pilvipalveluissa toimiviksi laajoiksi kokonaisuuksiksi. Paloturvallisuuden järjestelmät ovat keskeinen osa tätä järjestelmäkokonaisuutta. Paloturvallisuussuunnittelun lainsäädäntö ja menetelmät ovat siirtymässä perinteisistä kaavamaisista standardiratkaisuista kehittyneempiin menetelmiin, jotka ottavat huomioon myös asiakkaan asettamat turvallisuustarpeet, tarkasteltavan kohteen ominaisuudet sekä oletetun tulipalotilanteen todelliset olosuhteet, Malaska kertoo.

Tutkimuksen vahvuutena Tampereen yliopistossa on kansainväliselläkin tasolla mitattuna vahva kokeellisen palotutkimuksen laitteisto sekä siihen liittyvä erikoisosaaminen.

– Olemme tutkimuksessamme tarkastelleet uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja paloturvallisuuden toteutumista nykyaikaisessa rakentamisessa. Uudet teknologiat ja mahdollisuudet liittyvät erityisesti vaativien kohteiden, kuten esimerkiksi Tampereen Uros Areenan, toteutukseen ja ylläpitoon. Lisäksi olemme pyrkineet vastaamaan kehitystarpeisiin, jotka liittyvät paloturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. Tällä alueella olemme aktiivisesti mukana juuri käynnistyneen Teollisen puurakentamisen tutkijakoulun toiminnassa ja tutkimuksessa.

Tutkimuksesta tukea digitalisaatioon ja hiilineutraaliuden tavoitteluun

Alan kehityksessä tällä hetkellä voimakkaasti esillä olevat kaksi aihealuetta ovat pyrkimys hiilineutraaliin rakentamiseen sekä digitalisaation rakennusalalle ja rakennuksiin tuomat uudet mahdollisuudet ja palvelut. Näihin liittyvä keskeinen tarve on alan ja tuottavuuden ekologisesti kestävän kasvun turvaaminen.

– Tutkimuksella ja koulutuksella on tavoitteisiin hyvin paljon annettavaa.  Pyrkimys hiilineutraaliin rakentamiseen edellyttää vähähiilisten ja kierrätettävien teknologioiden ja materiaalien kehittämistä ja käyttöönottoa. Vilkas tutkimus tuottaa koko ajan uusia innovaatioita ja tuotteita. Paloturvallisuus on yksi olennaisista teknisistä vaatimuksista, jotka näiden uusien ideoiden on täytettävä ennen kuin niitä on turvallista tai sallittua käyttää rakentamisessa.

– Digitalisaatio puolestaan automatisoi rakennuksia sekä niiden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon prosesseja. Kehitys on nopeaa, siinä on mukana suuri joukko isoja ja pieniä toimijoita. Se on avannut uusia mahdollisuuksia tutkimukseen, kehitykseen sekä eri tahojen väliseen yhteistyöhön, Mikko Malaska kertoo.

Kilpailu opiskelijoista kovenee

Rakennusalan keskustelussa nousee esille myös ammattitaitoisten resurssien jatkuvuuden varmistaminen, mihin kuuluvat sekä riittävät jatkuvaa oppimista ja ammatillisen osaamisen ylläpitoa tukevat koulutuspalvelut, että uusien, tämän päivän vaatimukset täyttävien rakentajasukupolvien kouluttaminen. Nuoret ikäluokat ovat pienenemässä kovaa vauhtia, mikä näkyy rakennusalallakin kilpailuna opiskelijoista.

– RIL on alallamme näkyvä toimija ja panostanut jo pitkään alan imagotyöhön. Yhteinen panostus auttaa meitä tavoittamaan opintojaan suunnittelevat nuoret ja osoittamaan alan mielenkiintoiset uramahdollisuudet. RIL on kokenut kouluttaja ja yhteistyössä jatkuvan oppimisenkin alueella on paljon mahdollisuuksia, mikä palvelee varmasti myös koko yliopistomme jatkuvaan oppimiseen liittyviä tavoitteita, Mikko Malaska sanoo.

Malaskan mukaan yliopistojen ja rakennusalan eri toimijoiden välillä on jo hyvin toimiva keskusteluyhteys, mutta yhteistyössä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

– RILin hallituspaikka tarjoaa suoran yhteyden alan keskeisiin toimijoihin ja laajaan ammattikuntaan. Yliopistoille on tärkeää olla ajan hermolla alan näkemyksistä, suunnitelmista ja tarpeista sekä toisaalta pitää ala ajan tasalla yliopiston osaamisen, toiminnasta ja tarpeista. Sekä tutkimukseen että koulutukseen liittyvä vuorovaikutus tukee molempien tahojen kilpailukykyä, Malaska painottaa.

– Tampereen yliopistolla ja Tampereen teknillisellä yliopistolla on pitkät perinteet yhteistyössä RILin kanssa, niin hallituksen jäseninä kuin muutenkin. Tällainen keskustelu on tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutustyötä ja olen erittäin iloinen mahdollisuudesta lähteä siihen mukaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 

Kuva: Virpi Andersin