Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan Pegasos-potilastietojärjestelmät yhdistetään Tampereen ammattikorkeakouluopiskelijoiden monialaista yhteistyötä hyödyntäen

Julkaistu 16.6.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Taru MannerYhteinen järjestelmä tuo myös säästöjä, kun kunnat rakentavat yhteisen järjestelmän yhdessä, kertoo lehtori Taru Manner Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Pirkanmaalla yhdeksän kuntaa yhdistävät Pegasos-potilastietojärjestelmiään yhdeksi Alue-Pegasokseksi. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja sekä yhdenmukaistaa kirjaamiskäytäntöjä. Yhtenäisellä potilastietojärjestelmällä lisätään myös potilasturvallisuutta.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat mukana yhdistämässä Pirkanmaan yhdeksän kunnan erilliset Pegasos-potilastietojärjestelmät yhteiseksi Alue-Pegasokseksi.

Pirkanmaan Alue-Pegasoksen avulla tieto kulkee aiempaa paremmin hankkeen kuntien välillä. Yhteinen järjestelmä tuo myös säästöjä, kun kunnat rakentavat yhteisen järjestelmän yhdessä, kertoo Taru Manner, joka toimii Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorina ja TAMKin yhteyshenkilönä Alue-Pegasoksen toimijoihin. Hän on koordinoinut TAMKin puolesta opiskelijarekrytointia ja tähän pilottiin liittyviä kontakteja.

Alue-Pegasos on osa hyvinvointialue- ja sote-valmistelua, jossa on paremmat mahdollisuudet tehdä ja kehittää yhtenäisiä prosesseja kuntien välisessä yhteistyössä, Manner sanoo.

Moniammatillinen projekti vastaa työelämän kehittämistarpeisiin

Mannerin mukaan tiedonsiirtojen täytyy tapahtua hyvin nopealla aikataululla, kun kaksi erilaista potilastietojärjestelmäversiota yhtenäistetään. Tehtävään liittyy sykleittäin tehtäviä, kiireisiä ja ruuhkaisia tiedonsiirtovaiheita.

Opiskelijoista valikoitui sinnikäs ja tehtävään hyvin sitoutunut joukko. Kaikilla valituilla oli jo ennestään kokemusta terveydenhuollon järjestelmistä ja osalle myös Pegasos oli tuttu, mikä oli valtava etu projektia ajatellen, Manner toteaa.

Manner on mielissään siitä, miten hienosti TAMKin opiskelijat ovat päässeet todelliseen, monialaiseen työelämäprojektiin mukaan. Opiskelijat ovat saaneet työskennellä yhteisen tavoitteen eteen erilaisista tutkinnoistaan huolimatta. Bioanalytiikan opiskelija Jutta Remeksen lisäksi mukana ovat olleet ohjelmistotekniikan opiskelija Jari Sillanpää, tietotekniikan opiskelija Jenna Räty sekä sairaanhoitajaopiskelijat Linda Närkki, Matilda Taipale ja Anni Pekkanen.

Yksiköiden rajat ylittävää, moniammatillista yhteistyötä

Alue-Pegasoksen kehittämistä koordinoiva projektipäällikkö Tommi Hyypiä Tampereen kaupungin tietohallintoyksiköstä kertoo, että järjestelmä tulee valmistuessaan kattamaan yli 70 prosenttia Pirkanmaan väestöstä ja tulevaisuudessa mukana olevien kuntien kasvu huomioiden yli 80 prosenttia.

Alue-Pegasos-hanke käynnistyi vuonna 2018 osana edellistä Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistusta.

Idea opiskelijoiden erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen tuli verkostoyhteistyöstä.

Tampereen kaupungin projektipäällikkö Päivi Hodgsonin kanssa oli vuosien ajan aika ajoin tehty yhteistyötä digiasioissa. Päivi näki tässä oivan mahdollisuuden opiskelijayhteistyölle ja hänen ansiostaan pääsimme keskustelemaan ja suunnittelemaan mahdollisuuksia Tommin kanssa, Manner kertoo idean synnystä.

 Alue-Pegasoksessa tarvittiin ylimääräistä projektityövoimaa tiettyihin, kiivaisiin tiedonsiirron vaiheisiin ja opiskelijoilla nähtiin olevan mahdollisuus oppia tärkeitä asioita tällaisessa projektissa, kertoo Manner.

Opiskelijat tekivät projektia monesti oman työnsä ohessa. Aito ja moniammatillinen työelämäprojekti on opettanut opiskelijoille työelämätaitojen lisäksi paljon muutakin.

Opin joustavuutta suuntaan ja toiseen, yhteistyötaitoja sekä sinnikkyyttä ja paineensietokykyä, sillä ajoittain aikataulut ovat olleet tiukat, kuvailee sairaanhoitajaopiskelija Matilda Taipale.

Tiimissämme oli kolme sairaanhoitajaopiskelijaa, yksi bioanalyytikko-opiskelija ja kaksi tekniikan insinööriopiskelijaa. Vaikka tekninen suoritus oli kaikilla sama, oli silti kiva kuulla erilaisia näkemyksiä töiden edetessä, muun muassa labralähetteiden teossa, sairaanhoitajaopiskelija Anni Pekkanen kertoo.

Koen, että tästä opin ryhmätyötaitoja ja erilaisia teknisiä toimia. Haasteellista oli toisinaan sovittaa aikataulut muuhun työhön, koska käyttöönotot venyivät pidemmälle kuin oli alunperin tarkoitus. Mielestäni työ oli ihanan vapaata ja loistavaa vastapainoa itse hoitotyölle. Koen, että voisin työskennellä vastaavien projektien parissa jatkossakin, sairaanhoitajaopiskelija Linda Närkki sanoo.

 

Yhteiseen tavoitteeseen yhteistyöllä

Mukana projektissa olleilta asiakasorganisaatioilta tarvittiin iso työpanos muutoksen toteuttamiseksi.

Keskeisimmät mukana olleet toimittajat ovat olleet Pegasos-toimittaja CGI sekä Tampereen ja kehyskuntien perustietotekniikan toimittaja TietoEvry, kertoo Hyypiä.

Ison tietomäärän siirto vanhoista järjestelmistä tehtiin osittain ohjelmallisesti, mutta merkittävä työmäärä jouduttiin tekemään käsin. Tässä tarvittiin ihmisiä, joilla on ymmärrystä potilastietojen käsittelystä niin tietosisällön kuin tietosuojankin näkökulmasta, Hyypiä kertoo.

Opiskelijoiden kohdalta projekti on päättymässä kesäkuussa 2021.

Kaikki työt saatiin tehtyä hienosti ajallaan. Kaikki käyttöönotot on tehty ja ollaan projektin loppusuoralla eli päättämisvaiheessa. Sote-uudistus syntyy tällaisista pienistä puroista, joissa tehdään kompromisseja ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia, iloitsee Hyypiä.

 

Lisätietoa:

Taru Manner, lehtori, Terveysyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, p. 050 591 6383, taru.manner [at] tuni.fi

Tommi Hyypiä, projektipäällikkö, Tietohallintoyksikkö, Konsernihallinto, Tampereen kaupunki, p. 050 321 4969, ext-tommi.hyypia [at] tampere.fi

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Emmi Suominen