Hyppää pääsisältöön

Päivi Kymäläisen tutkimus tavoittelee sosiaalisesti kestävää kaupunkia

Julkaistu 12.4.2024
Tampereen yliopisto
Sosiaalipolitiikan professori Päivi Kymäläinen.Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Sosiaalisesti kestävä arki on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja mahdollistaa asukkaiden osallisuuden. Professori Päivi Kymäläinen tutkii kestävän arjen mahdollisuuksia ja esteitä kaupungeissa.

Päivi Kymäläinen tarkastelee tutkimuksessaan kaupunkiympäristöjä ja niissä ihmisten arkea. Kaupungit tarvitsevat kestävyysmuutosta, jossa yhtenä tavoitteena on lisätä sosiaalista kestävyyttä.

– Olen kiinnostunut siitä, miten yhteiskunnan eriarvoistuminen näkyy tilallisesti. Kaupunkitutkijana tarkastelen tilaa, ihmisten arkielämää ja poliittista toimijuutta. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan tilanteita, jotka edistävät tai estävät osallisuutta elinympäristössä, Kymäläinen kertoo.

Kaupunkiympäristöjä voidaan katsoa siitä näkökulmasta, millaisia kohtaamisia ne mahdollistavat. Myös talous vaikuttaa tilankäyttöön asumisen kallistuessa. Kymäläistä kiinnostavat vaikutukset, joita asumisen muutoksilla on kaupunkirakenteeseen ja sosiaalisesti.

– Kaupunki on sosiaalinen tila, jossa ihmiset tekevät yhdessä asioita. He luovat tilaa toisiaan kohtaamalla. Tällöin kyse on siitä, miten tila mahdollistaa erilaisten ihmisten toimintaa, Kymäläinen sanoo.

Päivi Kymäläinen on sosiaalipolitiikan professori Tampereen yliopistossa. Hän aloitti Tampereen yliopistossa yhteiskuntatutkimuksen tenure track -professorina vuonna 2022. Kymäläinen palkattiin tuolloin Tampereen yliopistoon STUE -profilaatioon (Sustainable Transformation of Urban Environments).

– Kestävää kaupunkia edistetään parhaiten huomioimalla kestävyyden osa-alueet laajasti. Ihmisellä on oltava mielekäs elinympäristö ja perushyvinvointi kunnossa, jotta hän jaksaa ja voi edistää esimerkiksi ekologista kestävyyttä. Siksikin sosiaaliseen kestävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, Kymäläinen sanoo.

Tutkimusta tilasta, oikeudenmukaisuudesta ja arjen demokratiasta

Viime aikoina Kymäläinen on johtanut kolmea tutkimushanketta: Spaces of Confinement in the Institutions of Care and Control in Finland (Suomen Akatemia 2017–2022), Oikeus lähiötilaan (Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2023) sekä Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia (Koneen Säätiö 2022–2025).

Lähiötutkimuksessa Kymäläinen haluaa herättää lähiötietoisuutta.

– Tavoitteena on laajentaa ajatusta kaupungista siten, ettei lähiötä ajateltaisi poikkeuksena. Lähiöistä tulisi keskustella ja niitä kehittää jatkuvasti eikä vain silloin, kun havaitaan ongelma. Suuri osa ihmisistä asuu lähiöissä, ja ne ovat erittäin tärkeitä arkipäivän ympäristöjä, Kymäläinen toteaa.

Palvelurakenteen muutoksella on Kymäläisen mukaan suoria vaikutuksia ihmisten elämään lähiöissä.

– Aikaisemmin suurissa lähiöissä on saattanut saada kattavasti palveluja. Palveluiden keskittäminen muualle vaikuttaa esimerkiksi ikääntyneiden, päihdeongelmaisten ja paljon omalla asuinalueella aikaa viettävien asukkaiden elämään, Kymäläinen toteaa.

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa käsiteltiin suomalaisten hoivalaitosten rajoitettuja tiloja. Tutkimuksen kohteina olivat psykiatrinen vankisairaala, muita psykiatrisia sairaaloita, vanhainkoteja sekä ikääntyneiden kylä. Tutkimustarvetta ruokkivat viime aikoina esiin tulleet väärinkäytökset laitoksissa, avohoidon lisääntyminen sekä uusien psykiatristen sairaaloiden sijoittaminen luonnonympäristöjen sijaan kaupunkeihin.

Kymäläisen uusin, Koneen Säätiön rahoittama hanke tutkii arkipäivän demokratiaa ja siihen liittyviä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

– Arkipäivän demokratian tapahtumapaikkoja ovat kodit, puistonpenkit, metsäpubit ja hoitokotien ruokapöydät, joissa esiin tulevat näkemykset jäävät usein näkymättömiksi tai vaiennetuiksi. Tarkastelemme esimerkiksi ikääntyneiden, neurovähemmistöjen sekä vaihtoehtoyhteisöjen tapoja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Paikalla olemalla päästään syvällisesti kiinni ihmisten arkeen

Kymäläisen tutkimusryhmässä on pyritty menemään paikan päälle ihmisten pariin. Professori uskoo, että se on ainoa tapa päästä syvällisesti kiinni arkeen.

– Esimerkiksi haastattelut toimivat hyvin asiantuntijoiden kanssa. Silloin kun ollaan kiinnostuneita arjesta ja asukkaista, on tärkeää herättää luottamusta ja viettää aikaa asukkaiden arjessa. Yhtenä muotona on myös tutkijan osallistuminen vapaaehtoistyöhön.

Päivi Kymäläinen on perustanut JUSTSPACES-tutkimusverkoston, joka edistää tutkimuksella sosiaalisesti kestävää kaupunkien muutosta. Maaliskuussa verkosto aloitti yleisölle avoimen JustTalks-keskustelusarjan, jossa vierailevat puhujat kertovat tutkimuksestaan.

Yhteistyötä Kymäläinen tekee muun muassa kaupunkitutkimuksen, oikeustieteen ja arkkitehtuurin suuntaan. Professori sanoo STUEn avaavan lisää yhteistyömahdollisuuksia ja luovan kohtaamisia, joita ei olisi ilman profilaatiota. Hänestä kaupunkien tulevaisuuspohdinta on lähtökohdiltaan monitieteistä.

Päivi Kymäläinen

  • Suorittanut lisensiaatintutkinnon Helsingin yliopistossa ja väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistossa.
  • Oikeusmaantieteen dosentti Åbo Akademissa. Kaupunkimaantieteen dosentti Turun yliopistossa, josta hän siirtyi 2022 Tampereen yliopistoon. Työskennellyt useissa suomalaisissa yliopistoissa ja tehnyt tutkijavierailuja Pohjoismaissa sekä Pohjois-Amerikassa.
  • Aloitti Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan professorina 12/2023.

Tervetuloa seuraamaan uusien professorien juhlaluentoja 16.5.2024