Hyppää pääsisältöön

Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia

Tampereen yliopisto
1.1.2022–31.12.2025

Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia: kielen rajat ja urbaani marginaalisuus

Hankkeessa tutkitaan arkipäivän demokratiaa sekä siihen liittyviä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Ajatus arkipäivän demokratiasta tarjoaa vaihtoehtoista näkökulmaa aktiivisen kansalaisuuden ajatukselle sekä ylhäältä-alaspäin tapahtuvalle osallistumiselle.

Arkipäivän demokratian tapahtumapaikkoja ovat kodit, puistonpenkit, metsäpubit ja hoitokotien ruokapöydät, joissa esiintulevat näkemykset jäävät usein näkymättömiksi tai vaiennetuiksi.

Ikääntyneitä henkilöitä sekä kaupungin marginalisoituneita asukkaita tutkimalla kysymme:

  • Millaiset yhteiskunnalliset, keholliset ja kulttuuriset prosessit edistävät ikääntyneiden ja heikompiosaisten marginalisoitumista arkipäivän demokraattisesta osallistumisesta?
  • Miten kielelliset rajoitteet luovat esteitä yhteiskunnalliselle osallisuudelle, ja millaisilla toimenpiteillä näitä esteitä olisi mahdollista madaltaa?
  • Millaista potentiaalia poliittiselle toiminnalle on tunnistettavissa ikääntyneiden ja kaupunkimarginaalien arkielämässä, ja miten tämän potentiaalin hyödyntämistä olisi mahdollista tukea? sekä
  • Miten tutkimuksen tulokset jäsentävät uudelleen arkipäivän demokratian sekä tilallisen, sosiaalisen ja digitaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteitä?

Tutkimusaineisto kerätään Turusta ja Helsingistä, ja sitä analysoidaan moninaisin keinoin: postikysely, dokumenttiaineisto, syvähaastattelut, muistitieto, vapaaehtoisetnografia, kaupunkietnografia ja tekstianalyysi takaavat arkipäivän politiikan, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monitahoisen tulkinnan.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö (2022-2025)