Hyppää pääsisältöön

Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2022–31.12.2025

Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia: kielen rajat ja urbaani marginaalisuus

Hankkeessa tutkitaan arkipäivän demokratiaa sekä siihen liittyviä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Ajatus arkipäivän demokratiasta tarjoaa vaihtoehtoista näkökulmaa aktiivisen kansalaisuuden ajatukselle sekä ylhäältä-alaspäin tapahtuvalle osallistumiselle.

Arkipäivän demokratian tapahtumapaikkoja ovat kodit, puistonpenkit, metsäpubit ja hoitokotien ruokapöydät, joissa esiintulevat näkemykset jäävät usein näkymättömiksi tai vaiennetuiksi.

Muun muassa ikääntyneitä henkilöitä, neurovähemmistöjä sekä kaupungin marginalisoituneita asukkaita tutkimalla kysymme:

  • Millaiset yhteiskunnalliset, keholliset ja kulttuuriset prosessit edistävät ikääntyneiden, heikompiosaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden marginalisoitumista arkipäivän demokraattisesta osallistumisesta?
  • Miten kielelliset rajoitteet luovat esteitä yhteiskunnalliselle osallisuudelle, ja millaisilla toimenpiteillä näitä esteitä olisi mahdollista madaltaa?
  • Millaista potentiaalia poliittiselle toiminnalle on tunnistettavissa ikääntyneiden ja kaupunkimarginaalien arkielämässä, ja miten tämän potentiaalin hyödyntämistä olisi mahdollista tukea? sekä
  • Miten tutkimuksen tulokset jäsentävät uudelleen arkipäivän demokratian sekä tilallisen, sosiaalisen ja digitaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteitä?

Tutkimusaineisto kerätään Turusta, Helsingistä ja Tampereelta, ja sitä analysoidaan moninaisin keinoin: postikysely, dokumenttiaineisto, syvähaastattelut, kävelyhaastattelut, muistitieto, vapaaehtoisetnografia, kaupunkietnografia ja tekstianalyysi takaavat arkipäivän politiikan, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monitahoisen tulkinnan.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö (2022-2025)