Hyppää pääsisältöön

Päivi Kymäläinen

professori, sosiaalipolitiikka

Oma esittely

Professuurini liittyy Tampereen yliopiston STUE -profilaatioon (Sustainable Transformation of Urban Environments) ja etenkin sosiaalisesti kestävään kaupunkimuutokseen. Olen työskennellyt Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan professorina vuodesta 2023 lähtien, mitä ennen olin yhteiskuntatutkimuksen tenure track -professori. Aiemmin olen työskennellyt Turun ja Oulun yliopistoissa sekä Teknillisessä korkeakoulussa sekä toiminut vierailevana professorina tai tutkijana pohjoismaisissa (NTNU, Roskilden yliopisto, Uppsalan yliopisto) ja pohjoisamerikkalaisissa yliopistoissa (Simon Fraser University, University of Pennsylvania). Olen myös ollut Fulbright-stipendiaattina (Fulbright Senior Scholar) Syracuse University:ssä Yhdysvalloissa.

Olen kaupunkimaantieteen dosentti Turun yliopistossa ja oikeusmaantieteen dosentti Åbo Akademissa.

Aiempi sukunimeni on Rannila, joten osa julkaisuistani löytyy sillä nimellä.

Työtehtävät

Johdan JUSTSPACES -tutkimusryhmää ja olen viime aikoina johtanut kolmea tutkimushanketta: Spaces of Confinement in the Institutions of Care and Control in Finland (Suomen Akatemia 2017–2022), Oikeus lähiötilaan (Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2023) sekä Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia (Koneen Säätiö 2022–2025).

Ohjaan mielelläni osaamisalueisiini liittyviä väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia, joten ota yhteyttä, mikäli tutkimusryhmämme aihepiirit kiinnostavat. Olemme myös kiinnostuneita yhteistyöstä tutkijoiden, journalistien, taiteilijoiden, yhteisöjen, aktivistien ja kaupunkien edustajien kanssa.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimukseni avainteemoja ovat:   

- oikeus kaupunkitilaan;

- sosiaalisesti kestävät ja oikeudenmukaiset kaupungit;

- eriarvoisuus kaupungeissa;

- arkipäivän demokratia ja osallisuus;

- julkiset kaupunkitilat;

- kaupunkimarginaalit ja vaihtoehtoiset yhteisöt;

- tilan ja lain suhteet; 

- tilan, paikan ja maiseman käsitteellistäminen.

Uusimmat julkaisut