Hyppää pääsisältöön

Henri Pirkkalainen tietojohtamisen professoriksi

Julkaistu 4.4.2024
Tampereen yliopisto
Puolivartalokuva professori Henri Pirkkalaisesta. Hänellä on yllään kauluspaita ja tummansininen puvun takki.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tutkija Henri Pirkkalainen on aloittanut Tampereen yliopiston tietojohtamisen professorina vuoden 2024 alusta. Pirkkalaisen professuuri sijoittuu johtamisen ja talouden tiedekuntaan ja hänen työnsä painottuu erityisesti liiketoiminnan tietojärjestelmiin.

Professuuri Tampereen yliopistolla on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Henri Pirkkalainen on vetänyt vuoden alusta alkaen Teknis-taloudellisen tohtoriohjelmaa (TOTOa), jonka myötä hän haluaa viedä tiedekunnan tohtorikoulutusta eteenpäin. Lisäksi hän toimii kolmen tiedekunnan yhteisen Gameful Realities -tutkimuskeskuksen varajohtajana. Tässä roolissa hän haluaa edistää yksiköiden ja tiedekuntien välille rakentuvia siltoja. Pirkkalainen on myös vuoden 2024 Scandinavian Journal of Information Systems -lehden päätoimittaja.

Uusi työnkuva tulee olemaan siis hyvin monipuolinen.

– Työhöni kuuluu useita erilaisia tehtäviä. Yksi keskeisimmistä rooleista on pitää hyvää hankekantaa yllä, joka mahdollistaa tutkimustiimini kehittymisen ja laadukkaan tutkimuksen. Olemme jo vahvasti mukana johtamassa ECIU Universityn digitaaliseen puoleen liittyviä tehtäviä. Niihin kuuluu uudenlaiset digitaaliset osaamistodistukset sekä pelillistetty opiskelijaohjaus, jossa selvitetään tekoälyn ja suosittelujärjestelmien roolia opinpolun rakentamisessa. Meillä on myös hyvä pohja metaversumin tutkimushankkeissa kansainvälisesti ja Suomessa, johon suunnittelemme jo useita erilaisia jatkokuvioita, Pirkkalainen kertoo.

Metaversumi tarkoittaa sosiaalista monen käyttäjän virtuaalista 3D-todellisuutta.

Tutkimuksen keskiössä on tuoda teknologian arvo esiin

Pirkkalainen näkee itsensä teknologiamyönteisenä. Tutkimuksen näkökulmissa korostuu se, miten teknologian käytöstä kumpuavia negatiivisia ilmiöitä ja vaikutuksia voidaan lieventää siten, että teknologiasta saadaan kuitenkin pääsääntöisesti arvoa. Hän tutkii esimerkiksi teknostressiä ja teknologian vastustusta. Pirkkalaisen tutkimuksen teemat ovat hyvin ajankohtaisia.

– Teknologisen kehityksen myötä teknologiaan tukeudutaan yhä enemmän, ja on esimerkiksi vaikea löytää työtehtäviä, jotka eivät tukeutuisi teknologian käyttöön. Teknologia on tärkeä työväline, mutta sen käytöstä kumpuaa todella monimutkaisia ongelmia, kuten teknostressi kaikissa ilmentymissään. Se rikkoo työtehoa, työmotivaatiota ja on yhdistetty myös loppuun palamiseen, Pirkkalainen tarkentaa.

Viimeisimmät Pirkkalaisen yhteistyötutkimukset Tampereen – ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa osoittavat metaversumin immersiivisten piirteiden vaikutuksia työpaikoilla, ja työntekijöiden pelkoja fyysisten robottien kanssa työskentelemiseen, jotka vaikuttavat muun muassa teollisuudessa työskentelevien työarkeen.

Tutkijan ura ei ollut ilmiselvä valinta

Pirkkalainen suoritti 2005–2010 maisteriopinnot Jyväskylän yliopistossa, ja vielä gradua kirjoittaessaankin hän ajatteli päätyvänsä IT-konsultiksi. Viimeisen opiskeluvuoden aikana hän siirtyi myös EU-hankkeiden koordinointiin, josta saikin itsevarmuutta tutkijantyöhön. Hänen hankeohjaajansa Jan Pawlowski sai hänet lopulta ujutettua tietojärjestelmätieteen väitöskirjatyön pariin. Pirkkalainen nimeää Pawlowskin myös yhdeksi esikuvakseen, joka myös uskoi ohjattavansa tutkijanuraan jo ennen häntä itseään. Vuonna 2016 Pirkkalainen aloitti tietojohtamisen tenure track -professorina Tampereen yliopistossa.

Pirkkalainen kertoo kouluvuosien ja vielä yliopistonkin ajan koulumenestyksensä olleen keskinkertainen. Tarinallaan hän haluaa kuitenkin kannustaa muitakin opiskelijoita tutkijan uralle.

– Pyrin luomaan tätä kautta uskoa dippa- ja väikkäriopiskelijoiden keskuudessa, että hyvin paljon on kiinni siitä, millainen sisäinen palo ja tahtotila kullakin on elämän eri vaiheissa, hän sanoo.

Pirkkalainen soittaa puoliammatikseen myös rumpuja ja harkitsi sitäkin urapolkua, mutta päätyi lopulta tutkijaksi. Rumpujen soitto on kuitenkin jatkunut ja hän näkee luovan harrastuksen tukevan myös tutkijantyötä.

Toiseksi intohimokseen Pirkkalainen mainitsee hapanjuurileivän leipomisen. Usean päivän leipomisprosessi on koukuttava. Hän näkee tutkimuksella, rumpujen soitolla ja leipomisella yhteyden:

– On kyse määrätietoisesta pitkäaikaisesta tekemisestä, jossa pitää löytää päivittäinen inspiraatio.

Tavoitteena avata uusia tutkimussuuntia tietojohtamisen pimeältä puolelta

Pirkkalaisen tulevaisuuden tavoitteet tutkijantyölle ovat selvät

– Pitkällä aikajänteellä haluan olla hyvä tutkija, jonka kanssa tavoitella korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta. Lyhyellä aikavälillä, seuraavan 3–5 vuoden aikana, haluan avata uusia tutkimussuuntia tietojohtamisen vähemmän tutkitun, pimeän puolen ilmiöiden parissa, hän kertoo.

Tutkimuksensa näkökulmasta Pirkkalainen haluaa seuraavaksi keskittyä syvällisemmin erilaisten todellisuuksien välille sijoittuvan teknologian käytön teemoihin.

– Virtuaalitodellisuus on meidän työtiimiimme keskeinen työväline ja iso osa kurssiemme opiskelijoista hyödyntävät myös sosiaalista VR:ää tai tuttavallisemmin metaversumia yhteistyön välineenä. Tähän liittyy kuitenkin potentiaalisten hyötyjen lisäksi useita kysymysmerkkejä työnteon muodoista ja potentiaalisista negatiivisista vaikutuksista, joita pyrin valaisemaan seuraavien parin vuoden aikana, hän kertoo.

Tampereen yliopistossa Pirkkalainen haluaa jättää jälkensä tietojohtamisen kenttään ja erityisesti tietojärjestelmiä käsittelevään kirjallisuuteen siitä, miten muun muassa tietotyössä ja organisaatioissa saadaan pidettyä uudet ja vanhat teknologiat tehokkaina työvälineinä siten, että niiden käytöstä kumpuavat haittavaikutukset saadaan pidettyä kurissa. Lisäksi Pirkkalainen haluaa luoda positiivista kuvaa tutkijuudesta ja vahvistaa Tampereen yliopiston jo valmiiksi vahvaa tutkimusbrändiä kansainvälisellä kentällä.

Kirjoittaja: Marianna Urkko