Hyppää pääsisältöön

Opettajankoulutuksen kehitys ja tulevaisuus uutuuskirjan aiheina

Julkaistu 23.4.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kansi Subject Teacher
Artikkelikokoelma Subject Teacher Education in Transition: Educating Teachers for the Future esittelee Tampereen yliopistossa viimeisten 25–30 vuoden aikana tehtyä opettajankoulutuksen kehittämistyötä. Historiallisesta ulottuvuudesta huolimatta teos käsittelee kehittämisen teoreettisia perusteita, suuntia ja tuloksia opettajuuden ja opettajankoulutuksen tulevaisuuden näkökulmasta.

Kokoomateoksen artikkelit käsittelevät muun muassa monikulttuurisuutta, ammatillista kasvua ja uusia avauksia opettajankoulutuksessa. Artikkeleita yhdistää kerronnallinen ja omakohtainen ote, jonka ansiosta kirjoittajien kokemuksesta kertynyt hiljainen tieto välittyy lukijalle.

Kirjan ovat toimittaneet professori emeritus Eero Ropo ja dosentti Riitta Jaatinen. Teoksen kirjoittajat ovat Tampereen yliopistossa toimivia tai toimineita opettajankouluttajia ja tutkijoita, jotka edustavat kasvatustieteen, kieliaineiden, taidekasvatuksen, matematiikan ja luonnontieteiden sekä yhteiskunnallisten aineiden opettajankoulutusta. Kokonaan englanninkielinen kokoelma on tarkoitettu kotimaisen yleisön ohella myös ulkomaisille alan asiantuntijoille.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Eero Ropo & Riitta Jaatinen (eds.) Subject Teacher Education in Transition : Educating Teachers for the Future. Tampere University Press, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-359-016-8


Lisätietoja kirjan toimittajilta:
Eero Ropo
eero.ropo(@)tuni.fi
puh. 0505679838

Riitta Jaatinen
riitta.jaatinen1(@)gmail.com


Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:
tup(@)tuni.fi
Tampere University Press