Hyppää pääsisältöön

OP Ryhmän Tutkimussäätiö palkitsi professori Kaisa Kotakorven

Julkaistu 27.1.2022
Tampereen yliopisto
Taloustieteen professori Kaisa Kotakorpi johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Verotutkimuksen huippuyksikköä. (Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto).
Tampereen yliopiston taloustieteen professori Kaisa Kotakorpi on saanut OP Ryhmän Tutkimussäätiön kannustuspalkinnon. Verotutkimuksen huippuyksikköä johtava Kotakorpi muistuttaa merkityksestä, joka hyvällä verojärjestelmällä on yhteiskunnassa ja jonka päätösten tueksi huippuyksikkö tuottaa tieteellistä tietoa.

OP Ryhmän Tutkimussäätiö antaa kannustuspalkinnon henkilölle, joka on tutkimustyössään osoittanut poikkeuksellista luovuutta ja jonka voidaan odottaa yltävän merkittäviin saavutuksiin myös vastaisuudessa.

Palkinnon arvo on 20 000 euroa, ja se myönnettiin Kotakorvelle tutkimussäätiön teemapäivässä 27.1.

Tutkimuksen huippuyksiköstä tietoa verojärjestelmän tueksi

Professori  Kotakorpi johtaa verotutkimuksen huippuyksikköä, CoE on Tax Systems Research -konsortiota, jonka Suomen Akatemia valitsi syksyllä 2021 huippuyksikköohjelmaansa kahdeksanvuotiskaudelle.

Huippuyksikön tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kokonaishyvinvoinnin jakautumiseen. Suomessa kerätään verotuloja noin 100 miljardia euroa vuodessa.

– Verotus vaikuttaa meidän kaikkien elämään, vaikkemme sitä aina huomaa. Verotuloilla rahoitetaan hyvinvointipalvelut varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta eläkkeisiin. Verotuksella voidaan myös pyrkiä suoraan ratkomaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuuden kasvua sekä ympäristö- ja terveysongelmia, Kaisa Kotakorpi sanoo.

Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi.

– Huonosti suunniteltu verojärjestelmä voi haitata talouden toimintaa. Hyvän verojärjestelmän suunnittelu onkin merkittävä yhteiskunnallinen kysymys. Samalla se on suuri tieteellinen haaste, johon huippuyksikkö pyrkii vastaamaan.

Verotutkimus antaa lisäksi tietoa verotuksen ja sääntelyn vaikutuksista yksilöihin, yrityksiin ja laajempaan yhteiskuntaan. Saamme tutkimustietoa siitä, miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä.

Tampereen yliopiston lisäksi Verotutkimuksen huippuyksikköön osallistuvat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT sekä Helsingin yliopisto.

Psykologinen taloustiede luotaa taloudellisia päätöksiä

OP Ryhmän Tutkimussäätiön palkinnon perusteissa korostuu tutkijan luovuus. Esimerkiksi psykologisen taloustieteen soveltaminen julkisen talouden tutkimukseen on ollut keskeinen osa Kotakorven tieteellistä työtä 15 vuoden aikana.

– Psykologinen taloustiede huomioi sosiaalisen puolen lisäksi esimerkiksi virheet yksilöiden päätöksenteossa. Niiden vuoksi ihmiset eivät aina tee oman hyvinvointinsa kannalta parhaita mahdollisia päätöksiä, Kotakorpi muistuttaa.

Kotakorpi käyttää tutkimuksessaan myös laajasti erilaisia menetelmiä. Kokeellisten menetelmien avulla vaikeasti mitattavista ilmiöistä, kuten veronkierrosta, voidaan saada luotettavaa tietoa.

Kaisa Kotakorpi on taloustieteen professori Tampereen yliopistossa. Julkistalouden, professuurin erikoisalan lisäksi hänen tutkimusalojaan ovat behavioraalinen taloustiede, terveystaloustiede ja poliittinen taloustiede. Aiheissa Kotakorpi on perehtynyt muun muassa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, veronkiertoon ja talouspolitiikan vaikutusten arviointiin.

***

OP Ryhmän Tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

OP Ryhmän Tutkimussäätiö (tutkimusapurahat.fi)
 

Kuva: Jonne Renvall