Hyppää pääsisältöön

Nuori voi coachin avulla löytää oman suuntansa elämässä ja taidot unelmiensa toteuttamiseen

Julkaistu 27.10.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Inka PutkonenOpettajaopiskelija Inka Putkosen mukaan coachauksesta on mahdollista rakentaa omanlainen kokonaisuus.
Nuoret tarvitsevat tukea oman polkunsa löytämisessä ja potentiaalinsa vahvistamisessa peruskoulun jälkeen. Vanhempien tuen lisäksi saatetaan tarvita aikuisia, jotka kuuntelevat, hyväksyvät ja voivat nuoren vahvuuksia tunnistamalla auttaa nuorta löytämään suunnan elämälleen.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus (TAOK) tekee VALMA-ryhmien kanssa konkreettista työtä valmentamalla opettajaopiskelijoista coacheja Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -ohjelmassa. Coachit toimivat VALMA-koulutuksen ryhmäläisten tukijoina, kannustajina ja ohjaajina Tampereen seudun ammattiopiston Tredun yksiköissä. VALMA-koulutus on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus peruskoulun päättäneille nuorille.

Taidot elämään -ohjelma tähtää nivelvaiheessa olevien nuorten tulevaisuuden näkymien avartamiseen ja merkityksellisen elämän odotuksen vahvistamiseen, kertovat Anna-Liisa Parkkinen sekä Mari-Anne Arpiainen Lasten ja nuorten säätiöstä.

Coachilta vaaditaan läsnäolon taitoa

Coachien elämäntarina auttaa usein opiskelijoita löytämään suunnan myös itselleen, Pirjo Kannisto kertoo. Hän toimii Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa erityisopettajana Valma-koulutuksessa.  

Coachaaminen edellyttää Kanniston mielestä tunneherkkyyttä. Coachaus on vastavuoroista, koska coachien on osattava peilata opiskelijoita ja osattava havaita, miten mikäkin asia milloinkin parhaiten toimii.

Kannisto kannustaa rakentamaan coachausta opettajaopiskelijan omista vahvuuksistaan ja elämäntarinastaan käsin. Myös coachien ammatillisesta taustasta voi olla paljon apua. Kanniston mielestä coachien kannattaakin tulla tilanteisiin avoimin mielin ja kohdata nuoret omana persoonana.

Siinä vaaditaan aidon läsnäolon taitoa, että pystyy lennossa muuttamaan ennalta laadittua tuntisuunnitelmaa. Pääasia ei ole se, kuinka tarkkaan tunti on suunniteltu, vaan enemmänkin se, miten hyvin osaa toimia hetkessä ja tarpeen vaatiessa vaihtaa suunnitelmaa, sanoo Kannisto.

Kosti Nivalainen
Lehtori Kosti Nivalaisen mukaan yhteistyöllä vahvistetaan alueellista ja valtakunnallista kumppanuutta, joka palvelee myös Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteita.

Kokemukset coachauksesta ovat hyviä

Opettajaopiskelijat toteuttavat coachausta toisen opettajaopiskelijan yhteistyössä Valma-ryhmän opettajan kanssa. Taidot elämään -ohjelman coachausyhteistyö vahvistaa muun muassa opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin lisäksi ohjaamisosaamista, samanaikaisopettajuutta ja kumppanuusosaamista.

Coachina viime syksynä toimineen opettajaopiskelija Inka Putkosen mukaan kokemus samanaikaisopettajuudesta oli hyvä lisä opettajaopintoihin. Putkonen kertoo, että coachit voivat vaikuttaa ilmapiirin muodostumiseen nuoren kohtaamisen kautta, kuuntelevalla ja huomioon ottavalla toimintatavalla.  Hän kannustaakin rohkeasti keksimään itse ideoita ja kehitellä myös omaa toimintaa ohjauskertojen sisällöksi valmiiden harjoitteiden lisäksi. Putkosen mukaan tulevien coachien kannattaa pohtia muun muassa sitä, mikä itselle on tärkeää ja minkälaisia ennakko-odotuksia itsellä on. Hyvä on pohtia myös sitä, minkälaisia tavoitteita voi asettaa itselleen ja opiskelijoille.

 Jokainen löytää varmasti itselle sopivat tavat toimia. Coachauksesta on mahdollista rakentaa omanlainen kokonaisuus, Putkonen rohkaisee tulevia coacheja.

Tavoitteena tukea ja auttaa nuorta eteenpäin

Yhteistyö TAOKin ja Lasten ja nuorten säätiön kanssa lähti liikkeelle TAOKin lehtori Kosti Nivalaisen aloitteesta jo vuonna 2017. Nivalainen kertoo, että koulutusta on tarjottu ensisijaisesti opettajakoulutuksen opettajaopiskelijoille, mutta myös TAMKin tutkinto-opiskelijoille.

Nivalaisen keräämä vuosittainen palaute Taidot elämään -koulutuksesta on ollut erittäin hyvää. Opettajaopiskelijat ovat tuoneet nuorille luottamusta, työelämätietoutta sekä kertoneet omista ammatillisista koulutuspoluistaan. Näin on pyritty vahvistetamaan nuorten unelmien toteuttamista.

Yhteistyöllä vahvistetaan myös alueellista ja valtakunnallista kumppanuutta, ja se palvelee myös Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteita, sillä pedagogiset lähestymistavat tulevat siinä käyttöön. Myös Putkosen mukaan coachaus-toiminta nivoutuu erinomaisen hyvin ammatillisen opettajan pedagogisiin opintoihin.

Taidot elämään -ohjelmaan kuuluu Valma-nuorille järjestettyjä taidetyöpajoja, kuten Tampereella lyhytelokuvien tekemistä. Lisäksi järjestetään Valma-nuorten opettajille suunnattuja opettajankoulutuksia sekä nuorille dreamsteri-vierailuja, jossa tunnetut suomalaiset näyttelijät, muusikot ja urheilijat käyvät puhumassa nuorille kouluissa oman kasvutarinansa.

 

Lisätietoa:

Taidot elämään -hanke

Kosti Nivalainen, lehtori, TAMK, ammatillinen opettajankoulutus.  kosti.nivalainen [at] tuni.fi (), p. 040 8395 089

Anna-Liisa Parkkinen, asiantuntija, Lasten ja nuorten säätiö. anna-liisa.parkkinen [at] nuori.fi, p. 050 308 4215

Mari-Anne Arpiainen, asiantuntija, Lasten ja nuorten säätiö. mari-anne.arpiainen [at] nuori.fi (), p. 044 7772 604

 

Teksti: Arja Lundan

Kuvat: Saara Lehtonen