Hyppää pääsisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan yrittäjille tukea omaan hyvinvointiin ja yrityksen muutostilanteisiin

Julkaistu 3.10.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Viisi Kyvykäs-hanketiimin jäsentä TAMKin pihalla.”Hanketiimissämme on valtavasti asiantuntijuutta, ja yhteistyö yritysten kanssa on ollut erittäin antoisaa", kuvailee lehtori ja projektipäällikkö Hannu Järvinen. Kuvassa osa hanketiimistä: Hanne Mäki-Hakola TAMKista (vas.), Kati Tikkamäki Tampereen yliopistosta sekä Hanna Kuivanen, Heidi Lehtonen ja Hannu Järvinen TAMKista.
Koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti matkailu- ja ravitsemisalan toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. Tampereen korkeakouluyhteisön KYVYKÄS-hankkeessa vahvistetaan matkailu- ja ravitsemisalojen ammattilaisten ja yritysten muutoskyvykkyyttä tarjoamalla heille erilaisia kehittämiskeinoja.

Matkailu- ja ravitsemisala kärsii työvoimapulasta. Alan yritykset ja työntekijät ovat jatkuvasti uusien tilanteiden äärellä ja joutuvat mukauttamaan toimintojaan niiden muuttuessa.

 – Tarjoamme alan pirkanmaalaisille yrittäjille ja niiden henkilöstölle monipuolista tukea ja ohjausta muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi, Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori ja hankkeen projektipäällikkö Hannu Järvinen kertoo.

Mukana on 12 pirkanmaalaista yritystä. Kohderyhmänä on matkailu- ja ravitsemisala, mutta hankkeen tuloksia voi Järvisen mielestä soveltaa monelle eri kohderyhmälle.

– Aihe on tärkeä, sillä työelämä muuttuu nopeasti. Muutoksiin reagointi voi olla monelle hankalaa. Tietoinen panostaminen omiin keinoihin reagoida muutoksiin auttaa tässä. Myös työn tuunaamista tarvitaan, Järvinen sanoo.

Yrityksille kehittämismahdollisuuksia

Yritykset ovat voineet valita kehittämistarjottimelta itselleen kiinnostavimmat kehittämistoimet. Tarjolla on ollut hyvinvointimittausta ja siihen kytkeytyvää kuntovalmennusta, podcasteja stressistä, palautumisesta ja hyvinvoinnista sekä työn tuunaukseen liittyvää räätälöityä valmennusta.

Tarjolla on myös verkostoitumismahdollisuuksia, kuten yrityskyläilyjä. Yritykset voivat esittää kyläkutsuja toisilleen ja päästä näin tutustumaan toisiinsa sekä muiden yritysten tiloihin ja toimintaan. Tavoitteena on saada ja tarjota vertaistukea ja jakaa hyviä käytäntöjä.

TAMKista hankkeessa on mukana pedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus tuo hankkeeseen monitieteellistä työhyvinvoinnin kehittämisosaamista.

– Muutoskyvykkyys rinnastetaan usein resilienssiin, eli psyykkiseen palautumiskykyyn ja henkiseen kapasiteettiin, jonka avulla ihminen pystyy ylläpitämään hyvinvointiaan ja toimintakykyään eri tilanteissa, hankkeen asiantuntijatiimissä mukana oleva yliopistotutkija Kati Tikkamäki Tampereen yliopistosta kertoo.

– Hankkeessa muutoskyvykkyyttä tarkastellaan resilienssiä laajempana, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jatkuvaan uuden oppimiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tukeen liittyvänä ilmiönä. Muutoskyvykkyyttä on tärkeää tarkastella yksilönäkökulman lisäksi tiimi-, yhteisö- ja organisaatiotasoilla, Tikkamäki lisää.

Matkailualan yrittäjä Maire Ylä-Tuuhonen istuu kannolla metsässä.
Maire Ylä-Tuuhonen innostui osallistumaan hankkeeseen erityisesti siksi, että hanketoimet olivat valittavissa omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Maatilamatkailuyrittäjälle ideoita ja tukea

Yksi hankkeeseen osallistuvista on Ylä-Tuuhosen maatilamatkailutilaa Ruovedellä yhdessä vanhempiensa kanssa pitävä Maire Ylä-Tuuhonen. Hän kuuli hankkeesta äidiltään, joka vastaa yrityksessä matkailusta.

– Innostuin hankkeesta erityisesti, kun Kati Tikkamäki ja Pauliina Tiuraniemi vierailivat tilallamme kertomassa tarkemmin hankkeen toimenpiteistä. Mukaan lähtemiseen innosti erityisesti se, että hanketoimet olivat valittavissa omia toiveita ja tarpeita ajatellen.

Ylä-Tuuhonen kertoo osallistuneensa eri hanketoimiin, kuten webinaareihin sekä kuntovalmennuksiin.

– Erityisesti kiinnostuin Firstbeat-mittauksista, joista saadun tiedon avulla olen päässyt tutkimaan, mikä tukee omaa jaksamistani ja palautumistani. Keväällä osallistuin kuntovalmennusten yhteydessä pidettyyn lajikokeiluun. On ihana huomata, että olen pystynyt haastamaan itseäni siten, että valitsin itselleni mielenkiintoisimman lajin helpoimman sijaan. Keväällä osallistuin fatbike-pyöräilyyn Kaupin maastoissa ja nyt syksyllä on luvassa suunnistusta – molemmat lajeja, joihin itselläni ei ole ollut kunnon kosketusta aiemmin.

Ylä-Tuuhonen on saanut myös hankkeen asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ideoita yrityksen kehittämiseen.

– Keskustelut ovat luoneet hyvää pohdintaa sekä uusia tapoja, joita olemme vieneet käytäntöön tilallamme. Luvassa on vielä syksyn aikana yrityskyläilyjä toisiin hankeyrityksiin, joiden toivon lisäävän sosiaalisia kontakteja alan sisällä.

Palaute hyvää

Hankkeen nettisivuille on kerätty kaikille avointa sähköistä materiaalia.

– Kaikki kehittämistoimet ovat jo käynnissä. Nyt jatkamme toimintojen työstämistä ja tuotamme lisämateriaalia jatkuvasti, Hannu Järvinen kertoo.

Tähän asti yrittäjiltä saatu palaute on ollut Järvisen mukaan kannustavaa. Erityisesti yrittäjät ovat hyötyneet asiantuntijoiden kanssa käydyistä keskusteluista, verkostoitumisesta muiden yrittäjien kanssa sekä henkilökohtaisista valmennustilaisuuksista.

Hankkeen nettisivut: https://projects.tuni.fi/kyvykas/

KYVYKÄS-hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyöhanke, jossa TAMK toimii koordinaattorina ja TAU osatoteuttajana. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla -hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021–31.8.2023.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hannu Järvinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 050 593 6691, hannu.jarvinen [at] tuni.fi

 

Teksti: Arja Hautala