Hyppää pääsisältöön

Lasten kaltoinkohtelua ehkäistään eurooppalaisella tutkimuksella

Julkaistu 28.5.2019
Tampereen yliopisto
lapsi leikkii hiekalla
Lasten kaltoinkohtelun ja sen riskin tunnistamiseen tehdään koulutusohjelma Tampereen yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimusprojektissa. EU:n rahoittamassa tutkimuksessa tehdään myös sovellus, joka mittaa, kuinka suuri riski vanhemmalla on kaltoinkohteluun.

- Riskinarviointisovellusta voivat käyttää sekä lapsiperhepalveluiden ammattilaiset että vanhemmat itse, kertoo hanketta koordinoiva hoitotieteen professori Eija Paavilainen.

Joulukuussa 2019 alkavassa EU-hankkeessa on mukana kuusi muuta eurooppalaista kumppania Iso-Britanniasta (Englanti ja Skotlanti), Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Puolasta. EU rahoittaa kaksivuotista tutkimusta 360 000 eurolla.

Laajaan ja monitieteiseen tutkimustietoon pohjautuvat koulutusohjelma ja riskinarviointisovellus käännetään hankkeessa käytettäville kielille ja kumppanit pilotoivat niitä terveydenhuollon palveluissa ja muissa lapsiperhepalveluita tuottavissa organisaatioissa.

- Tämän jälkeen koulutusohjelma ja riskinarviointisovellus viimeistellään ja ne tulevat yleisesti saataville verkkoympäristöön. Toivomme, että ne vakiintuvat kansainvälisesti lasten kaltoinkohtelun ehkäisyssä käytettäviksi työkaluiksi, Paavilainen toteaa.

Paavilaisen tutkimusryhmä on jo vuosia tutkinut perheväkivaltaa ja sen osana lasten kaltoinkohtelua ja sen ennaltaehkäisyä. Vuosien aikana kertynyttä tutkimustietoa käytetään hankkeessa hyväksi ja yhdistetään sekä eurooppalaiseen että muuhun kansainväliseen tietoon.

Suomesta tutkimuksessa ovat mukana Tampereen yliopiston tutkijoiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Ensi- ja turvakotien liitto.

Kansainvälinen tutkimuskonsortio on tehnyt aiemminkin yhteistyötä EU-hankkeissa. Edellinen tutkimus, CAMILLE, selvitti kuinka eri alojen lapsiperheammattilaiset voisivat tukea lapsia, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Sen koordinaattorina toimi hoitotieteen professori Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta.

Lähes kaikki tutkimuskonsortion jäsenet kuuluvat European Network for Training, Evaluation and Research in Mental Health -verkostoon eli ENTERiin. Vuonna 2000 perustetussa verkostossa on mukana 17 eurooppalaista jäsenorganisaatiota, jotka kouluttavat, tutkivat tai hoitavat mielenterveyden alalla. Verkoston puheenjohtaja on nykyisin professori Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta.

Stopping Child Maltreatment through Pan-European Multiprofessional Training Programme: Early Child Protection Work with Families at Risk (ERICA)

Lisätietoja:
Professori Eija Paavilainen, 040 190 4079, eija.paavilainen [at] tuni.fi
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 28.5.2019