Hyppää pääsisältöön

Laatutyö arjessamme: koulutusten kehittämistä asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeisiin

Julkaistu 7.2.2023
Tampereen yliopisto
Andrea Alvarez-Tarjasalo ja Mika KurkiJohtaja Andréa Alvarez-Tarjasalo, Asiakkuudet & B2B-markkinointi, Mehiläinen Työelämäpalvelut ja päällikkö Mika Kurki, Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut, Tampereen yliopisto.
Yliopistomme valmistautuu parhaillaan toukokuussa 2023 tapahtuvaan laadunhallintajärjestelmän auditointiin. Laatutyö arjessamme -juttusarjassa kerromme, miten laadunhallinta näkyy arjessa ja eri yliopistoyhteisön jäsenten työssä. Päällikkö Mika Kurjen mukaan Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palveluissa avainasemassa on vaikuttavien koulutuskokonaisuuksien rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkuuksien johtaja Andréa Alvarez-Tarjasalo on Mehiläiselle räätälöityyn koulutukseen tyytyväinen; tarpeisiin vastannut koulutus kehitettiin yhteistyöllä.

Terveyspalveluja tuottavalla Mehiläisellä viimeiset vuodet ovat olleet kasvun aikaa, kertoo asiakkuuksista sekä B2B-markkinoinnista vastaava johtaja Andréa Alvarez-Tarjasalo. Kasvavassa organisaatiossa on tarve osaamisen kehittämiselle ja asiakasymmärryksen vahvistamiselle. Tähän tarpeeseen vastasi Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palveluiden kanssa kesä-marraskuussa 2022 toteutettu avainasiakaspäälliköiden sertifiointikoulutus.

- Koulutuksen tavoitteena oli entisestään vahvistaa asiakaspäälliköiden osaamista suurasiakkaiden johtamisen ja tarpeiden näkökulmasta. Näkökulmia oli kolme: motivointi, osaamisen vahvistaminen sekä urapolun tukeminen, Alvarez-Tarjasalo kuvailee.

Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen koulutusten lähtökohtana on päällikkö Mika Kurjen mukaan aina uusimman tutkimustiedon yhdistäminen työelämän käytännön tapausesimerkkeihin. Koulutusten toteuttamiseen tarvitaan vahvaa osaamista dialogin käymisestä asiakkaiden kanssa, jotta koulutusten ja valmennusten teemat sekä tavoitteet saadaan kirkastettua.

- Keskeistä osaamistamme on rakentaa koulutuksesta pedagogisesti toimiva kokonaisuus ja löytää verkostoistamme kulloisenkin teeman parhaat kouluttajat. Käytössämme on vahva asiantuntemus kaikilta yliopiston koulutusaloilta sekä muista kansallisista ja kansainvälisistä kouluttajaverkostoista.

Asiantuntemusta ja lisäarvoa asiakasorganisaation toimintaan

Andréa Alvarez-Tarjasalo kertoo koulutuksen suunnittelun lähteneen liikkeelle siitä, mitä tarvitaan ja miksi. Tampereen yliopisto valikoitui kumppaniksi tarjouskilpailun jälkeen.

- Yliopiston asiantuntija oli vieraillut aiemmin yrityksessämme ja tuntui, että hänen puheensa resonoi hyvin tiimimme kanssa. Hänellä oli vahva teoreettinen tausta, mutta hän ymmärsi hyvin myös tätä liiketoiminnallista näkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita, Alvarez-Tarjasalo toteaa.

Alvarez-Tarjasalo korostaa, että liiketoiminnallinen ymmärrys on lisäarvo, jota yliopisto voisi tarjota nykyistäkin enemmän yrityksille ja opiskelijoille osana opintoja. Parhaana arvona Mehiläiselle järjestetyssä koulutuksessa hän näkee yhteisen pysähtymisen asioiden äärelle: teoreettisen taustan lisäksi hyödyllistä olivat keskustelut ja harjoitukset konkreettisista työkaluista, kuten asiakassuunnitelmista ja -viestinnästä. Alvarez-Tarjasalo uskoo, että koulutuksesta saadut opit siirtyvät käytäntöön ja tuovat vaikuttavuutta.

- On vielä lyhyt aika arvioida vaikuttavuutta tarkemmin, mutta saimme uutta osaamista ja työkaluja, joita tulemme hyödyntämään.

Sujuvaa yhteistyötä ja palautteesta keskustelua

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus oli Alvarez-Tarjasalon mukaan helppoa. Koulutuksen yhteyshenkilö Tree – Jatkuvan oppimisen palveluissa nappasi heti kiinni ajatuksista ja otti ”liidin” pitäen huolen asioiden sujumisesta: - Koin, että tämä sujui todella hyvin.

Alvarez-Tarjasalo piti toimivana myös sitä, että koulutuksesta kerättiin palautetta ja se käsiteltiin jokaisen koulutuskerran jälkeen. Palautetta kuultiin ja sillä oli vaikutusta.

Kurjen mukaan palautteen merkitys on tilauskoulutuksen kehittämisessä erittäin suuri, sillä tarvittaessa sen avulla voidaan suunnata koulutusta matkan varrella uudelleen tai terävöittää sitä entisestään suhteessa odotuksiin ja tarpeisiin.

Kokonaisuudessaan Alvarez-Tarjasalo kertoo olleensa tyytyväinen koulutukseen ja yhteistyöhön Tampereen yliopiston kanssa. Ajatuksia on myös yhteistyön jatkamisesta.

Auditoinnista lisäarvoa myös opiskelijoille ja kumppaneille

Tampereen yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2023. Auditoinnissa tarkastelun kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua (Karvi 2019. Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019–2024).

Alvarez-Tarjasalon kokemuksen mukaan auditoinnit tarjoavat puolueettoman näkemyksen siitä, miten hyvin organisaatiossa onnistutaan prosesseissa ja tekemisessä. Tärkeää on myös viedä tunnistetut kehittämistarpeet eteenpäin. Hän korostaa, ettei auditointi itsessään ole se juttu: - Sen pitää muuttua lisäarvoksi asiakkaille, ovat ne sitten opiskelijoita tai yrityksiä.

Kurki toteaa, että hänen on helppo olla samoilla linjoilla:

- Auditoinnin tehtävänä on auttaa meitä tunnistamaan ja kehittymään asiakasarvon tuottamisessa asiakkaillemme, hän täydentää.


Kirjoittajat:
Piia Tienhaara ja Terhi Yliniemi 

 

Katso lisätietoa:

Yhteyshenkilöt:  

  • Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi, p. 040 190 1535 
  • Toiminnanohjauksen johtava asiantuntija Terhi Yliniemi, terhi.yliniemi [at] tuni.fi, p. 040 849 0469