Hyppää pääsisältöön

KyLÄ-innovaatioalusta apuna teollisuuden kyberuhkien torjunnassa

Julkaistu 11.11.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Ville Haapakangas
KyLÄ-hankkeen projektipäällikkö Ville Haapakangas Tampereen ammattikorkeakoulusta näkee hankkeet tärkeänä resurssina alueen ja yritysten kehittämisessä.
Teollisuuden digitalisoituminen tuo mukanaan lisääntyneen tarpeen myös yritysten kyberturvallisuuden kehittämiseen.

Älykäs teollisuus tarvitsee osaamista ja resursseja kyberturvallisuudesta huolehtimiseen. Etenkin pk-yrityksissä kyberuhkiin varautuminen tai uhkaskenaarioiden testaaminen voi olla haasteellista, kun omaa tuotantoverkoista eristettyä kyberlaboratoriota ei ole.

Korkeakoulujen kyberturvallisuusosaaminen yritysten käyttöön

Tamperelainen Radiator Software Oy on kuluneen vuoden aikana omassa testauksessaan hyödyntänyt Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston KyLÄ-hankkeessa kehitettyä korkeakoulujen yhteistä kyberlaboratoriota.

Meidän ei pienenä yrityksenä ole järkevää perustaa omaa laboratoriota kaikille testeille. Autentikaatio­ratkaisujamme käyttävät isot globaalit asiakkaat, joten laboratoriota tarvitaan tuotteidemme kehittämiseen ja testaamiseen. Tähän yhteistyö korkeakoulujen kanssa tarjoaa hyvän vaihtoehdon, sanoo Radiator Softwaren toimitusjohtaja Karri Huhtanen.

Hankkeessa kehitettävän KyLÄ-innovaatioalustan tavoitteena on yhdistää korkeakoulujen kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutusympäristöt sekä asiantuntijuus yritysten hyödynnettäväksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö, TAMKin Teollisuusteknologia-osaamisyksikön lehtori Ville Haapakangas.

Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia niin testaamiseen ja tuotekehitykseen kuin uusien innovaatioiden synnyttämiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseenkin.

Yritysten tarpeista lähtevää osaamisen ja yhteistyön kehittämistä

Hankkeen alussa aikaa on käytetty kahden korkeakoulun laboratorioiden kehittämiseen ja yhdistämiseen. Kaksivuotisen hankkeen toisen vuoden painopiste on etenkin yritysten tarpeista lähtevien pilotointien ja testien toteuttaminen.

Tulevan talven aikana tulossa on uusia use caseja ja testausta yhdessä yritysten kanssa. Syntymässä on myös usean yrityksen yhteishanke, kertoo Haapakangas.

Tavoitteena on testien ja pilottien avulla kehittää myös konsepteja, joita voidaan jatkossa hyödyntää laajemminkin esimerkiksi yritysten kyberuhkien mallintamiseen.

KyLÄ-innovaatioalustan kuva
KyLÄ-innovaatioalusta yhdistää Tampereen kampusten kyberturvallisuusresurssit

Yhdistetty osaaminen ja resurssit yhdeltä luukulta yritysten käyttöön

Yliopistolla on vahvaa tutkimusosaamista ja meillä TAMKissa puolestaan osaamista ratkaisujen toteuttamisessa ja testaamisessa, kertoo Haapakangas.

Yritysten ei kuitenkaan tarvitse tietää kuka mitäkin parhaiten osaa, sillä KyLÄ-innovaatioalustan keskeisenä periaatteena on tarjota molempien osaaminen ja laboratoriot yhden luukun periaatteella.

On erittäin hyvä, että meidän yrityksenä ei tarvitse kierrellä korkeakoulujen eri laitoksia löytääksemme tarpeitamme parhaiten palvelevan tahon, vaan yhteys oikeaan tahoon löytyy yhden pisteen kautta, kiittelee Huhtanen.

Huhtanen kannustaakin yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä KyLÄ-hankkeeseen. Myös Haapakangas toivoo yrityksiltä aktiivisuutta.

KyLÄ-innovaatioalustaa halutaan kehittää mahdollisimman hyvin vastaamaan alueen yritysten tarpeisiin ja parhaiten se onnistuu, kun saamme yhteistyöhön mukaan yrityksiä erilaisine kehittämistarpeineen.

 

*****

KyLÄ on TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on synnyttää Pirkanmaalle innovaatio- ja kehitysalusta älykkään teollisuuden yritysten kyberturvallisuuden kehittämisen tarpeisiin. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

 

Lisätiedot:

Ville Haapakangas, lehtori, Teollisuusteknologia, Tampereen ammattikorkeakoulu, ville.haapakangas [at] tuni.fi

 

 

 

Teksti: Helena Pekkarinen

Kuvat: Villen kuva: Saara Lehtonen TAMK, KyLÄ-innovaatioalustan kuva: Jari Seppälä/KyLÄ-hanke