Hyppää pääsisältöön

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2021: TAMKin koulutustarjontaa Tampereella, Jyväskylässä, Parkanossa ja Virroilla

Julkaistu 18.7.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKin syksyn yhteishaun 2021 mainoskasvo.
Tampereen ammattikorkeakoulu ottaa yli 500 uutta opiskelijaa tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin. Opintotarjonnan suunnittelussa on huomioitu muun muassa alueelliset työvoimatarpeet sekä sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan alan uudet haasteet. Syksyn yhteishakuaika korkeakouluihin on 1.–15. syyskuuta 2021.

Tampereen ammattikorkeakouluun voi hakea sekä kevään että syksyn yhteishauissa. Tänä syksynä tarjolla on yhteensä 508 aloituspaikkaa tammikuussa alkaviin AMK- ja ylempiin AMK-tutkintoihin. Alkavia tutkintokoulutuksia on 20, kuudella eri koulutusalalla.

Tampereella alkavat päivätoteutuksina biotuotetekniikan insinöörin, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin, rakennusmestarin sekä sairaanhoitajan AMK-tutkintokoulutukset. Monimuotototeutuksena, esimerkiksi työn ohessa suoritettavaksi, ovat haettavissa sairaanhoitajan ja sosionomin AMK-tutkintokoulutukset ja yhteensä 10 ylempää AMK-hakukohdetta.

Koulutusta myös Jyväskylässä, Parkanossa ja Virroilla 

TAMK toteuttaa yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa bioanalyytikon AMK-tutkintokoulutuksen päiväopintoina. Opetusta järjestetään sekä Tampereella että Jyväskylässä. Aloituspaikkoja koulutukseen on 22.
 
Monimuoto-opintoina alkaa kaksi insinöörikoulutusta Pohjois-Pirkanmaalla. Virroilla voi suorittaa metsäinsinöörin AMK-tutkinnon ja Parkanossa konetekniikan AMK-tutkinnon. Parkanon konetekniikan insinöörikoulutus vastaa seutukunnan kasvavaan osaajatarpeeseen ja painottuu tuotteiden suunnitteluun ja koneautomaatioon.

Maahanmuuttajista sairaanhoitajia  

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistävät uuden kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen maahanmuuttajille. Opinnot alkavat englanniksi ilman suomen kielen taitotasovaatimusta. Maahanmuuttajaopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella sekä sairaanhoitajaopinnot että tutkinnon vaatima suomen kielen taito opintojen tavoiteajassa. Koulutuksen keskeinen tavoite on, että opiskelijat jäävät valmistuttuaan Suomeen töihin ja työskentelevät sairaanhoitajina suomen kielellä.  

Kaksi uutta ylempää AMK-tutkintoa  

Ammattikorkeakoulujen ylemmät AMK-tutkinnot tuottavat työelämän muutoksissa tarvittavaa asiantuntijaosaamista. Koulutuksissa keskitytään aiemmin työssä hankitun kokemuksen pohjalta syventämään omaa asiantuntijuutta, tavoitteena vahva käytännön kehittämisosaaminen. 

TAMKissa alkaa tammikuussa 10 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, joista kaksi on uusia. Älykäs uusiutuva sähköenergiantuotanto on uusi tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sähköenergiajärjestelmä muuttuu merkittävästi globaalin energiamurroksen seurauksena, siksi tarvitaan alan osaamisen päivitys uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Uusi monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia asiantuntijatyöhön sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä. Koulutuksesta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi kuntoutuksen erityisasiantuntijana, kuntoutussuunnittelijana, kuntoutuskoordinaattorina tai kehittämispäällikkönä.

Muita haettavia terveys- ja hyvinvointialan ylempiä AMK-koulutuksia ovat hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma, terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma ja dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma. Dataosaamisen ja tekoälyn monialaisessa YAMK-koulutuksessa voi suorittaa myös insinöörin tai tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon. Kulttuurialalla on haettavana musiikkipedagogin ylempi tutkinto-ohjelma.

.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään 1.–15.9.2021.Koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Hakulomake aukeaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja sulkeutuu haun viimeisenä päivänä kello 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2022. 

 .

Tutustu tutkintoihin:
tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tamkin-hakukohteet-syksy 

Kysy lisätietoa hakemisesta: 
hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi, p. 029 452 0444 (arkisin klo 12–14)