Hyppää pääsisältöön

Kollektiivinen toiminta on vahvalla pohjalla yksilökeskeisenä pidetyssä suomalaisessa yhteiskunnassa

Julkaistu 18.5.2022
Tampereen yliopisto
Book cover.
Kyselyaineistoon perustuvassa tutkimuksessa verrattiin yksilöllisyyttä ja kollektiivisuutta Euroopassa ja Aasiassa. Teos on ensimmäinen alallaan.

A Critical Evaluation of Individualism, Collectivism and Collective Action -teos pyrkii luomaan syvempää ymmärrystä ammattiyhdistystoiminnasta, kollektivismista ja kyvystä luoda kollektiivista toimintaa. Vertailututkimuksessa käytetään Suomea esimerkkinä individualistisesta yhteiskunnasta ja Kambodzhaa esimerkkinä kollektivistisesta yhteiskunnasta. 

Teos sisältää laajan empiirisen analyysin kollektiivisuuden ja yksilöllisyyden eroista. Siinä tarkastellaan muun muassa poliittista osallistumista, näkemyksiä ammattiliittoon kuulumisesta, perhearvoja, luottamusta yhteiskunnassa sekä koettua kollektiivista tehokkuutta. Teoksen ovat kirjoittaneet professori Tuomo Rautakivi (Royal University of Phnom Penh), Dr. Ritthikorn Siriprasertchok (Burapha University) ja professori Harri Melin (Tampereen yliopisto).

Teos osoittaa yksinkertaistukseksi sen olettamuksen, että Aasian maat olisivat erityisen kollektiivisia ja eurooppalaiset puolestaan individualistisia. Tutkimuksen tulosten perusteella Kambodzhassa on paljon vaikeampaa luoda kollektiivista toimintaa perheyhteisön ulkopuolella kuin individualistisena pidetyssä Suomessa. Sekä poliittinen aktiivisuus että kollektiivinen toiminta ovat Suomessa korkeammalla tasolla kuin Kambodzhassa. 

Tampere University Pressin kustantama Open Access -kirja on avoimesti saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja OAPEN Libraryssa. 

Tuomo Rautakivi, Ritthikorn Siriprasertchok & Harri Melin:
A Critical Evaluation of Individualism, Collectivism and Collective Action.
Tampere: Tampere University Press, 2022.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-036-6.

 

Lisätietoja teoksesta: 
Professori Harri Melin 
harri.melin [at] tuni.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
tup [at] tuni.fi
Tampere University Press