Hyppää pääsisältöön

Kestävyysteemainen osaamismerkkipilotti käynnistyi – Tredun opettajat testaavat EduSTA-hankkeessa luotua osaamismerkkikonstellaatiota

Julkaistu 4.3.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kolme naista tekee ryhmätyötä luokkahuoneessa.
Tredun opettajat tutustuivat helmikuussa EduSTA-hankkeen digitaalisiin osaamismerkkeihin. TAOK:ista valmistunut opettaja Anna-Mari Kuukkula (oik.) on ollut myös mukana rakentamassa yhtä osaamismerkkiä.
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on liitännäispartnerina Academy of Sustainable Future Educators (EduSTA) -hankkeessa, jossa kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä opettajien kestävyysosaamisen tukemiseen. Tredulaiset pilotoivat Tampereen ammattikorkeakoulun rakentamaa, vastavalmistunutta osaamismerkkikonstellaatiota. Pilotti on yhteinen matka, jota kuljetaan lokakuuhun 2024 saakka. 18 opettajaa on innolla mukana, ja muutama heistä on jo hurahtanut osaamismerkkeihin.

Osaamismerkkien tarkoituksena on lisätä opettajien valmiuksia edistää kestävää kehitystä työssään. Hankkeessa on kehitetty ensimmäinen versio opettajan kestävyysosaamisen osaamismerkeistä. Merkkejä pilotoidaan eri opettaja- ja opiskelijaryhmien kanssa vuonna 2024. Piloteista saadun tiedon avulla merkkejä kehitetään edelleen ennen kuin ne lanseerataan kansainvälisesti vuonna 2025.

Tredun pilottia vetävä lehtori Outi Rantanen on syystäkin tyytyväinen.

– On upeaa, kun kansainvälisen hankkeen ensimmäinen pilotti käynnistyy. Olemme edelläkävijöitä myös siksi, että kansainvälisen hankkeen rahoitus on saatu Erasmus+ Teacher Academies –hausta, joka oli laatuaan ensimmäinen. Hienoa, että saimme juuri Tredun tähän mukaan Suomen pilotiksi.

”Olen hurahtanut osaamismerkkeihin”

Tredun opettajissa osaamismerkit herättävät kiinnostusta. Tarve kestävän kehityksen osaamisen kasvattamiseen on tunnistettu, ja monet ovat hakemassa lisää eväitä reppuun. Useampikin opettaja toteaa, että kestävää kehitystä olisi mukavampi opettaa, kun on itse paremmin perillä aiheesta.

Tredun kestävän kehityksen tiimissä mukana oleva opettaja Anna-Mari Kuukkula sanoo olevansa suorastaan hurahtanut osaamismerkkeihin. Hän on opiskellut Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK) ja toiminut harjoittelijana EduSTA-hankkeessa kehittämässä yhtä osaamismerkeistä.

Osaamismerkkikonsepti on todella kiinnostava. On hienoa nähdä nyt tämä toinen puoli; päästä itse suorittamaan merkkejä ja näkemään, miten osaamismerkkikonseptia viedään Tredussa eteenpäin. Tarvitsemme pohjaa kestävään uraohjaukseen ja laajemminkin kestävän kehityksen osaamista, jotta pystymme jakamaan tietoa kestävästä kehityksestä opiskelijoille. Tämä on iso juttu nyt.

Anna-Mari Kuukkula

Opettajien kestävyysosaaminen kehittyy osissa – myös oppilaitoksen kestävyysopetus vahvistuu

Tredun opettajat ovat olleet mukana hankkeen alkumetreiltä asti. Keväällä 2023 Santalahdentiellä oli työpaja, jonka avulla osaamismerkkityö käynnistyi. Outi Rantanen kertoo, että Tredun pilotissa on mukana 18 opettajaa Santalahdentien yksiköstä, eri tutkintoaloilta.

– Green Comps on kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys, jossa määritellään vihreät kyvykkyydet. Hankkeen kannalta kehys on todella tärkeä, ja siihen olemme peilanneet ja viitanneet osaamismerkeissä. Opettajan kestävyysosaaminen on Green Compsin toteuttamista opettajan työssä. Samalla edistetään opiskelijoiden kestävyystaitojen kehittymistä. Kannattaa ajatella omaa työtä ja myös omaa oppilaitosta laaja-alaisesti, sanoo projektipäällikkö Eveliina Asikainen.

Osaamismerkeissä on neljä koontimerkkiä, jotka edustavat neljää osaamisaluetta. Pienempiä osaamiskokonaisuuksia eli mikromerkkejä on yhteensä yhdeksän. Näistä eritasoisista osaamismerkeistä on rakennettu osaamismerkkikonstellaatio. Kun neljä koontimerkkiä on suoritettu, saa metamerkin. Osaamismerkkeihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla, jokaisesta merkistä on tehty lyhyt suomenkielinen esittelyvideo.

Tarjolla on koko konstellaatio, mutta merkkejä voi tehdä haluamansa määrän valitsemassaan järjestyksessä ja aikataulussa niin, että niiden suorittaminen tukee oman kestävyysosaamisen kehittymistä.

Nainen tutkii tietokoneelta osaamismerkkejä.
Tredun pilottiin osallistuvat opettajat voivat oman valintansa mukaan suorittaa kaikki osaamismerkit tai haluamansa määrän itse valitsemassaan järjestyksessä.

Hanketiimi kerää Tredun opettajilta palautetta ja kokemuksia. Asikainen toivoo, että pilotoivat opettajat jakavat kokemuksiaan myös keskenään ja kehittävät Tredun kestävyysosaamista yhteistuumin.  

– Kaikkien merkkien osaamisen osoittaminen on rakennettu niin, että opettajat varmasti löytävät omasta työstään jonkin asian, jossa on kehitetty osaamista. Osaamismerkit antavat eväitä myös tulevaan kehittämiseen. Kaikkea saa ihmetellä ja ehdottaa, koska kyseessä on pilotti.

Itsearviointityökalu helpottaa oman osaamisen arviointia

Tredulaiset ovat saaneet perehdytyksen osaamismerkkien tekemiseen. Osaamismerkit mahdollistavat oman osaamisen tunnistamisen riippumatta siitä, mistä tai millä tavalla osaaminen on tullut. Merkkien avulla omaa osaamista voi myös päivittää ja hankkia lisäosaamista. Merkkejä voi suorittaa haluamansa määrän. Niitä voi suorittaa myös yhteisöllisesti ja kehittää siten tutkintoalan kestävän kehityksen opetusta ja osaamista.

Oman kestävyysosaamisen arvioinnin tueksi hanketiimi on tehnyt itsearviointityökalun, jossa voi arvioida omaa tietotasoa kussakin osaamismerkissä. Useampikin arvioinnin tehneistä opettajista toteaa, että opiskella pitää. Asikaisella on kaikille kannustavia terveisiä:

Onpa itsearvioinnin tulos tässä vaiheessa mikä tahansa, kaikissa on potentiaalia.

Eveliina Asikainen

Kun opettajat suorittavat osaamismerkkejä, osaamismerkkihakemus lähtee osaamismerkkitehtaaseen. Merkkien laatijat toimivat arvioijina. He joko myöntävät osaamismerkin tai pyytävät täydentämään hakemusta. Digitaalisen osaamismerkin saa sähköpostiin, ja sen voi liittää omaan ansioluetteloon.

Kolme ihmistä hymyilee luokkahuoneessa.
TAMKin lehtorit Miika Huikkola (vas.), Outi Rantanen ja Eveliina Asikainen keräävät Tredun opettajilta palautetta ja kokemuksia pilotista.

Tredun opettajilla on jo ideoita aktiivisesta yhteiskehittämisestä. Joistain teemoista voi rakentaa sprintin, jota eri ihmiset Tredussa voivat lähteä kehittämään. Mukaan saataisiin toimijoita eri näkökulmista, ja pedagogiikkaa ja opetuksen kehittämistä kytkemällä saataisiin luotua kehys, joka vie kestävää elämäntapaa eteenpäin koko oppilaitoksen tasolla.  

Kansainväliset pilotit poikkeavat toisistaan – maali on kuitenkin sama

Kansainvälinen hanke on puolivälissä, ja pilotit ovat käynnistyneet myös muissa partnerimaissa. Asikainen kertoo, että pilotit ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Partnereiden pilotteihin osallistuu opettajia esi- ja alkuopetuksesta ammatillisiin opettajaopiskelijoihin ja täydennyskouluttajiin. Tampereen ammattikorkeakoulun pilotteja on kolme; käynnissä oleva Tredun pilotti sekä myöhemmin tänä vuonna alkavat pilotit TAMKin opettajille ja TAOKin opettajaopiskelijoille.

Osaamismerkkien lisäksi hankkeessa tuotetaan monipuolisesti oppimateriaaleja, kursseja ja sparrausohjelmia – kussakin viidessä hankemaassa vähän toisistaan eriävillä tavoilla, mutta samoin tavoittein. Osaamismerkkikonstellaatio on hankkeen näkyvin tuotos. Pilotoimalla se paranee ja palvelee parhaiten käyttäjiään.
 

Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) on Erasmus+-rahoitteinen, kansainvälinen hanke, jossa määritellään erityisesti ammatillisten opettajien käytännöllisiä kestävyysosaamisia. Hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja pilotoidaan osaamismerkkijärjestelmä sekä sitä tukevia osaamisperustaisia opintoja, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Hanketta johtaa TAMK ja partnereina ovat Universidad de Girona Espanjasta, Göteborgs Universitet Ruotsista, Hanze UAS Hollannista ja University of Life Sciences Prague Tsekistä.
 

Lisätietoja:
Eveliina Asikainen
Projektipäällikkö, EduSTA-hanke
Lehtori |Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Tampereen ammattikorkeakoulu
eveliina.asikainen [at] tuni.fi (eveliina[dot]asikainen[at]tuni[dot]fi), 050 5958 775

 


Teksti ja kuvat: Hanna Ylli