Hyppää pääsisältöön

Ammatillisille opettajille kansainväliset valmiudet toimia kestävän tulevaisuuden muutosagentteina

Julkaistu 18.2.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kolme iloista naista puisen pöydän äärellä.Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Eveliina Asikainen (vas.), projektiasiantuntija Paula Ranne ja projektikoordinaattori Ella Kallio iloitsevat uudesta EduSTA-hankkeesta. Kuva: Renata Brito
Opettajien sisällölliselle ja pedagogiselle kestävyysosaamiselle on kova tarve Euroopan laajuisesti. Osaamismerkeillä osoitettavat pienet opinto- ja osaamiskokonaisuudet vastaavat osaamisvajeeseen ja edistävät liikkuvuutta. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) koordinoi Erasmus+-rahoitteista Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) -hanketta, joka toimii muutoksen johtamisen katalysaattorina.

Kestävä tulevaisuus vaatii laajojen sosiaalisten muutosten toteuttamista, ja opettajilla on tässä ratkaiseva rooli. Eri koulutusalojen ammatillisten opettajien kestävyysosaamisen tunnistavaan ja tunnustavaan tilanteeseen pyritään kansainvälisessä, kokonaisbudjetiltaan lähes 1,6 miljoonan euron EduSTA-hankkeessa. 

Kolmen vuoden kuluessa vaikkapa hollantilaiset ja espanjalaiset opettajat voivat osoittaa hankkimansa kestävän kehityksen osaamisen osaamismerkein esimerkiksi Suomessa. Tämä kannustaa myös kansainväliseen liikkuvuuteen.

”Tämä on niin uusi ja niin tärkeä avaus”

Projektiasiantuntija Paula Ranne ja lehtori Eveliina Asikainen ovat vilpittömän iloisia alkavasta hankkeesta, jonka eteen monet ovat tehneet hartiavoimin työtä. 

− Kyllä tässä piti silmiään hieraista, kun tieto hankkeen rahoituksesta tuli – tämä on niin uusi avaus. Saimme juuri onnittelupuhelun Euroopan komissiosta. He kutsuivat meidät tilaisuuteen, jossa komissaari Mariya Gabriel esittelee uudet Teacher Academies -hankkeet. Kuulosti siltä, että he ovat vähintään yhtä innoissaan kuin mekin tästä avauksesta, toteaa Ranne tyytyväisenä.

Asikainen kertoo, että kyseessä oli ensimmäinen Teacher Academies -haku.

− Todella hienoa, että onnistuimme! EU:ssa on haluttu Teacher Academies-rahoituksilla vahvistaa eurooppalaista koulutusta, ja opettajien toiminta nähdään tärkeänä osana tätä kehitystä. Hanke tarjoaa myös opettajankouluttajille mahdollisuuden luoda kestävämpää tulevaisuutta. Euroopassa tarvitaan työvoimaa, jolla on kestävän kehityksen teemat hallussa sekä sisällöllisesti että pedagogisesti.

Ranteen mukaan painotusta ammatilliseen koulutukseen on nyt enemmän EU:n tasollakin.

− Koulutuksen pitää vastata työelämän tarpeisiin. EU haluaa tukea korkeakoulujen lisäksi ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja ammatillisia opettajia, jotta he ymmärtävät oman työnsä tärkeyden. Tämä linkittyy opettajan profiilin arvostukseen ja työn houkuttelevuuteenkin, Ranne täydentää.

”Opettajat ovat aina tulevaisuuden tekijöitä”

EduSTA kokoaa yhteen viisi opettajankoulutuslaitosta Suomesta, Ruotsista, Alankomaista, Espanjasta ja Tsekeistä. Suomesta on mukana myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Belgiasta eurooppalainen opettajankoulutuksen kattojärjestö ATEE.

Asikaisen mukaan ammatillinen opettajankoulutus on Euroopassa hajanaista. Suomessa se on hyvin järjestettyä ja arvostettua.

− Meillä viisi ammattikorkeakoulua tarjoaa ammatillista opettajankoulutusta tasavertaisesti muiden koulutusalojen kanssa. Euroopassa tämä ei ole itsestäänselvyys. Opettajat ovat aina tulevaisuuden tekijöitä, ja nyt teemme heistä lisäksi kestävän kehityksen tekijöitä, Asikainen kertoo.

Ranne on samaa mieltä.

− Opettajat ovat kriittisen tärkeitä yhteiskunnallisia toimijoita ja maailmanmuuttajia. Opettajan ammatti on universaali eri koulutusaloilla, ja myös monet heidän kompetensseistaan ovat yleismaailmallisia, perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen.

Opettajat hyötyvät osaamismerkkijärjestelmästä

Euroopassa ja maailmalla kehitetään tutkintokoulutusten rinnalle pienempiä koulutuskokonaisuuksia; esimerkiksi ns. mikrotutkintoja (microcredentials). EduSTA-hankkeessa osaamismerkkiajattelu yhdistetään mikrotutkintoihin. Ajatuksena on, että kertynyttä osaamista voi osoittaa joustavasti mikrotutkintoina, jotka voivat tässä tapauksessa koostua suoritetuista osaamismerkeistä.

Ranteen mukaan yhteiseurooppalaisen määrittelyn seuraaminen mikrotutkintoja muodostettaessa tukee sitä, että niitä voidaan skaalata ja monistaa eri koulutusyhteisöihin ja maihin.

− Luomme osaamismerkkijärjestelmien paletin yliopettaja Sanna Ruhalahden johdolla. Hahmotamme sitä, mitä opettajien yhteinen kestävän kehityksen osaaminen on eri koulutusasteilla. Määrittelemme, mitä opettajien tulee osata, jotta he pystyvät kouluttamaan tulevaisuuden kestäviä osaajia, sekä tavat näyttää tätä osaamista. Lanseeraamme tämän ensin verkostolle ja myöhemmin siitä hyötyvät kaikki koulutustahot eri maissa, Asikainen kertoo.

Suomalainen ammatillinen opettajankoulutus on vientituote

TAMKissa on kokemusta kestävän kehityksen pedagogiikasta, osaamismerkeistä ja Erasmus+-hankkeiden vetämisestä. Ranne kehuu TAMKin Ammatillista opettajakorkeakoulua ja Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri (PERAKU)-yksikköä.

− Se on täynnä timanttisia pedagogisia osaajia, ja siellä katsotaan uteliaasti ulospäin. Johtaja Hanna Ilola kannustaa tekemään tätä entistä isommin ja itsevarmemmin kansainvälisesti. Sisältöosaamisen lisäksi panostamme verkostomaiseen toimintaan, ja voimme jakaa suomalaista tietotaitoa.

Rahoitushaku oli vaativa. Asikainen kiittää TAMKin taitavia ulkoisen rahoituksen asiantuntijoita.

− Paula lähti rohkeasti kalastamaan meille kansainvälisiä kumppaneita. Havaitsimme, että osaamisen tunnustava järjestelmä osaamismerkkien avulla on iso ja uusi, ja monelle haasteellinenkin tapa ajatella asioita.

Ranne muistuttaa, että työ vasta alkaa.

− Tämä vaatii valtavaa panostusta jatkossa. Kestävän kehityksen mukaisen ajattelun tulee olla läpileikkaavaa kaikessa tekemisessä ja kaikilla koulutusaloilla. Se on ydin, mutta ei vielä itsestään selvää. Sen me haluamme muuttaa.

Asikainen on samaa mieltä siitä, että aihe jää helposti yleiselle tasolle tai alakohtaiseksi.

− Kestävän kehityksen pedagogista osaamista on se, että opettajina siedämme sitä, kun meitä haastetaan uudella tiedolla epävarmoissa tilanteissa. Maailma muuttuu ja kykenemme silti toimimaan.

Kestävän kehityksen kompetenssista tehdään valtavirtaa

EduSTA-hankkeessa asiaa pusketaan eteenpäin määrätietoisesti ja sitoutuneesti institutionaalisellakin tasolla. Kestävän kehityksen kompetenssista tehdään valtavirtaa, joka ei ole päälle liimattua.

Ranne visioi tulevaa.

− Kolmen vuoden kuluttua meillä on paljon kestävän kehityksen osaamisensa kannalta itsevarmoja opettajia valmiina vastaamaan kiperiin, yhteiskunnallisiin haasteisiin. He ovat aktiivisia muutosagentteja ja sanansaattajia, ja viesti on ehtinyt kiiriä opiskelijoillekin. Myös koulutusyhteisöt sitoutuvat kestävään kehitykseen kokonaisvaltaisemmin. Me olemme pystyneet nostamaan opettajankoulutuksen profiilia ja tekemään siitä keskeisen kestävän kehityksen toimijan. Koko konsortio on näihin tavoitteisiin sitoutunut ja kaikki ovat yhtä innoissaan. Se lupaa hyvää!


Euroopan komissio järjestää verkkotapahtuman 21.2.2022 klo 1011 (CET), jossa innovaatioista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel julkistaa 11 ensimmäistä Erasmus+ Teachers Academies -hanketta. Gabriel keskustelee myös valittujen hankkeiden kanssa siitä, miten ne tukevat ympäristön kestävyyttä edistävää koulutusta, opettajien liikkuvuuden ja ammatillisten yhteisöjen kehittämistä sekä helpottavat digitaalisin keinoin opettajien siirtymistä opinnoista työelämään.

Komissio kutsuu tapahtumaan kaikki sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita Erasmus+ Teachers Academies -hankkeista. Linkki tapahtumaan: Erasmus+ Teacher Academies launch event - Streaming Service of the European Commission (europa.eu)

 

Lisätiedot:

Hanna Ilola, johtaja, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Tampereen ammattikorkeakoulu, hanna.ilola [at] tuni.fi, 0400 263 675

Eveliina Asikainen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Tampereen ammattikorkeakoulu, eveliina.asikainen [at] tuni.fi, 050 5958 775

 

 

Kuva: Renata Brito
Teksti: Hanna Ylli