Hyppää pääsisältöön

Kemian laboratorioiden työskentelyergonomiaa käsittelevä esitys palkittiin

Julkaistu 2.10.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
SEFi_palkintokuva_Suhonen
Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettajat Sami Suhonen ja Eeva-Leena Tuominen saivat tunnustusta eurooppalaisen insinöörikoulutuksen SEFIn konferenssissa. Heidän TAMKin kemian laboratorioiden työskentelyergonomiaa käsittelevä konferenssiartikkeli ja -esitys sai parhaan ”Concept Paper”-palkinnon.

SEFI-konferenssi kerää vuosittain yhteen noin 500 insinöörikoulutuksen opettajaa, tutkijaa, työelämän vaikuttajaa, opiskelijaa sekä insinöörikoulutukseen vaikuttavia päättäjiä. Tänä vuonna järjestetyn 48. vuosittaisen konferenssin teemana oli ”Engaging Engineering Education”. Teema piti sisällään niin insinöörien ja insinööriopiskelijoiden vuorovaikutuksen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa, kuin myös poikkitieteellisyyden insinööriopintojen aikana. 

Suhonen ja Tuominen olivat saamastaan palkinnosta ilahtuneita.

– Teemme TAMKissa opetuksen ja oppimisen tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä, ja saamamme parhaan ”Concept Paperin” -palkinto on samalla tulos pitkäjänteisestä yhteistyöstä STEM-aineiden välillä. Palkinto kertoo myös siitä, että TAMK on kansainvälisestikin merkittävä insinöörikoulutuksen kehittäjä.

Suhosen ja Tuomisen konferenssiartikkeli ja -esitys ”Quit your slouching! - Using wearable sensors to investigate engineering laboratory work ergonomics” käsitteli TAMKin kemian laboratorioiden työskentelyergonomiaa.

STEM-aineisiin sisältyvät luonnontieteet, matematiikka ja teknologia.

Ergonomiaa ei laboratoriossa huomioida tarpeeksi

Tekniikan koulutusten erityispiirteenä on tarve laboratoriotyöskentelyyn. Suhosen ja Tuomisen mukaan ergonomiaa ei välttämättä ole erikseen korostettu laboratorioiden suunnittelussa. Lisäksi budjetti on usein asettanut reunaehtoja suunnittelulle. Työurien pidentämisen kannalta hyvä terveys on avainasemassa ja myöhemmin ergonomian positiiviset tai negatiiviset vaikutukset tulevat väistämättä näkyviin.

Palkitussa esityksessään Suhonen ja Tuominen selvittivät laboratorio-oppimisympäristön ergonomiaa pukemalla kymmenen ”UprightGo”-anturia vapaaehtoisten opiskelijoiden päälle laboratoriotyöskentelyn ajaksi.

– Lisäksi fysioterapian opiskelijat osallistuivat tutkimukseen opastamalla opiskelijoita anturien alkukalibroinnissa ja tekivät aistinvaraista ergonomiahavainnointia laboratorioissa.

Tutkimus toteutettiin yhtenä osana kansallista APOA-hanketta. APOA-hankkeessa edistetään oppimisanalytiikan monipuolista käyttämistä erityisesti ammattikorkeakouluissa.

SEFIn tämän vuoden konferenssi pidettiin verkossa 20.–24. syyskuuta. Esityksiä oli eri rinnakkaissessioissa yhteensä noin 300. Esitykset toimitettiin etukäteen videoina, jotka sitten esitettiin perinteisen esityksen sijasta.

 

SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieur) on suurin eurooppalainen insinöörikoulutuksen yhteisö. SEFIn jäseniä ovat insinöörikoulutusta tarjoavat korkeakoulut, akateeminen henkilöstö ja opettajat, opiskelijat, alan järjestöt ja yritykset 47 maassa. SEFIn päämääränä ja tavoitteena on vaikuttaa insinöörikoulutuksen kehittämiseen Euroopassa ja vahvistaa insinöörien ammattikunnan asemaa yhteiskunnassa.

SEFI järjestää vuosittain insinöörikoulutuksen konferenssin. Tämän lisäksi SEFI järjestää työpajoja, seminaareja, eurooppalaisten insinöörikoulutuksen dekaanien tapaamisia, tuottaa julkaisuja ja kannanottoja (ml. The European Journal of Engineering Education) ja toteuttaa eurooppalaisia projekteja.

Esitys Youtube-kanavalla: https://youtu.be/n520rTQfs3U

Kuva: Riikka Iivonen
 

Lisätietoa

Sami Suhonen, yliopettaja Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu,  sami.suhonen [at] tuni.fi 

Eeva-Leena Tuominen, yliopettaja, Rakennettu ympäristö ja biotalous, eeva-leena.tuominen [at] tuni.fi