Hyppää pääsisältöön

Kaupan liiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöllä kasvatetaan jo kaupan alalla työskentelevien digitaalisen liiketoiminnan osaamista

Julkaistu 16.11.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Henkilö näpyttelee kannettavan tietokoneen näppäimiä ja kirjoittaa samalla vihkoon.
Kaupan liitto ja Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistävät digitaalisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden, joka tarjoaa kaupan alalla työskenteleville mahdollisuuden kehittää osaamistaan käytännönläheisten opintojaksojen kautta. Kokonaisuus tulee tarjolle avoimen ammattikorkeakoulun opintovalikoimaan.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja kaupan alan digitalisoituminen ovat muuttaneet voimakkaasti kaupan toimintaa, työtehtäviä ja osaamistarpeita. Kauppa kilpailee kansainvälisten verkkokauppojen kanssa, jonka vuoksi alan osaamisen kehittämiseen tarvitaan panostuksia ja monipuolisia opintopolkuja. Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa on tärkeä lisä jatkuvan oppimisen tueksi.

Kaupan liitto käynnisti syksyllä 2021 viiden yliopiston kanssa digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden, jonka kautta yhteistyöyliopistojen tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät kehittämään digitaalisen kaupan osaamistaan. Yliopistokokonaisuuden lisäksi kaupan alalla työskentelevien on siis mahdollista jatkossa kehittää osaamistaan myös avoimen ammattikorkeakoulun puolella.

”Hienoa, että saamme laajennettua digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvää opetusta myös avoimen ammattikorkeakoulun valikoimaan. Ensi vuoden puolella käynnistyvä kokonaisuus on suunnattu erityisesti jo kaupan alalla työskenteleville omaa osaamistaan kehittäville henkilöille. Kokonaisuus antaa erinomaisen väylän osaamisen kehittämiseen käytännönläheisen kokonaisuuden muodossa”, Kaupan liiton koulutusasiantuntija Moona Naakka kertoo.

Kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijoille kehittyy käytäntöä ja teoriaa yhdistelevä kokonaiskuva digitaalisesta liiketoiminnasta.

”Tämä kokonaisuus on erinomainen lisä TAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan, jossa laajemmilla opintokokonaisuuksilla pyrimme tarjoamaan työelämässä toimiville jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Jo tällä hetkellä kaupan alalla työskentelevä saa kokonaisuudesta vastuullisen verkkokauppaliiketoiminnan, markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen liiketoiminnan kasvattamisen erityisosaamista ja kykenee tämän jälkeen toimimaan entistä paremmin myös erilaisissa kaupan työyhteisöissä toimialansa kehittäjänä”, Tampereen ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Satu Kylmälä toteaa.

Opinnoilla kohti digitaalisen liiketoiminnan moniosaamista

Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti syksyllä 2022 liiketalouden AMK-tutkinto-ohjelman, jonka painopisteenä on digitaalinen liiketoiminta. Kaupan liiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä suunnitteleman 30 opintopisteen kokonaisuuden muodostamisessa on hyödynnetty jo olemassa olevan tutkinto-ohjelman opintojaksoja.

Opinnot tarjoavat kokonaiskuvan digitaaliseen liiketoimintaan digimyynnin ja -markkinoinnin, asiakasprofiloinnin, verkkoliiketoiminnan toteuttamisen ja verkkokaupan laskentatoimen kautta. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy verkkokaupan löydettävyyteen ja käytettävyyteen sekä kansainväliseen digitaaliseen liiketoimintaan syventyvät jaksot.

”Kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä siten, että opiskelijat pääsevät aidosti syventymään verkkoliiketoiminnan käynnistämisen ja laajentamisen teemoihin”, Naakka täydentää.

Opinnot on suunniteltu siten, että niiden suorittaminen töiden ohessa on ketterää. Opinnot toteutetaan verkon kautta erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen.

”Virtuaalisella toteutustavalla varmistamme sen, että mahdollisimman moni työtä tekevä pystyy osallistumaan koulutukseen. TAMKilla on pitkä historia työssäkäyvien kouluttamisesta ja tunnistamme hyvin kokemuksen tuomaa osaamista sekä erilaisia oppijoita”, Kylmälä korostaa.

Lisätietoja:

Digitaalinen liiketoiminta

Moona Naakka, koulutusasiantuntija, Kaupan liitto
p.045 651 8474, moona.naakka [at] kauppa.fi (moona[dot]naakka[at]kauppa[dot]fi)

Satu Kylmälä, osaamispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 050 568 5343, satu.kylmala [at] tuni.fi (satu[dot]kylmala[at]tuni[dot]fi)

 

Kuva: Jenni Toivonen