Hyppää pääsisältöön

Kampus 3 rakentaa oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä Pirkanmaalla

Julkaistu 18.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Naiset seisovat Silta-kampusrakennuksen edessä NokiallaSilta-kampusrakennus alkaa valmistua. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään samassa oppimis- ja toimintaympäristössä työskenteleville ja opiskeleville, kertovat kuvassa vasemmalta Kirsi Isoranta Nokian kaupungin lukiokoulutuksesta, Johanna Kyrkkö Tredusta, Tuula Savikko Tredusta ja Tarja Juurakko-Koskinen TAMKista.
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Nokian kaupungin lukiokoulutus ja Nokian kaupungin perusopetus tukevat Kampus 3 -hankkeella nuorten nivelvaiheen siirtymää perusopetuksesta toiselle asteelle.

— Haluamme tarjota mahdollisuuksia ja kannatella nuoren tekemiä valintoja yhteisellä kampuksella, jotta siirtymät onnistuisivat jouhevasti perusopetuksesta toiselle asteelle tai toisen asteen koulutusten välillä, kertovat Tarja Juurakko-Koskinen TAMKista, Tuula Savikko Tredusta ja Kirsi Isoranta Nokian kaupungin perusopetuksen ja lukion edustajana Kampus 3 -hankkeesta.

Yhteistyön mallit virisivät jo ennen rakennushanketta

Tulevassa yhteisessä kampusrakennuksessa toimivat kaavailujen mukaan Nokian lukio, Tredun järjestämä ammatillinen koulutus, TUVA-koulutus (Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) sekä Nokian kaupungin perusopetuksen Intensiivisen tuen ITU-ryhmä.

— Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään samassa oppimis- ja toimintaympäristössä työskenteleville ja opiskeleville, Juurakko-Koskinen, Savikko ja Isoranta kertovat.

Ensimmäiset maininnat yhteistyön tarpeesta löytyvät syksyltä 2016, jolloin toisen asteen koulutuksen kehittäminen nähtiin Nokialla tärkeäksi osaksi alueellista hyvinvointia, koulutusmahdollisuuksien varmistamista ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Tredun ja Nokian kaupungin yhteinen koulurakennushanke aloitettiin kesäkuussa 2020.

Parhaat puolet sulautetaan yhteen oppilaitosten kesken

Isorannan mukaan koulujen toimintakulttuureista voidaan ottaa nyt mukaan parhaita puolia ja sulauttaa ne yhteen. Vaikka organisaatiot pysyvät edelleen erillisinä, niin saman katon alle halutaan kehittää jouhevia ratkaisuja eri koulutusmuotojen yhteistyöhön.

— Se tarkoittaa yhteisiä toimintamalleja myös opiskelijahuollon toimintaan liittyen ja sen lisäksi koulutusrajat ylittäviä opintoja sekä opiskelijakuntatoiminnan yhdistämistä, mainitsee Savikko.

Juurakko-Koskisen ja Savikon mukaan nuori voi kokeilla erilaisia koulutusratkaisuja ja alavaihtoehtoja löytääkseen itselleen sopivan koulutuspaikan tai -alan. Yhtenä tavoitteena on myös nivelvaiheiden luokkien yhdistyessä kaikille yhteisen, tasavertaisen, tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen kehittämisen tukeminen.

 —  TUVA-koulutuksessa tarkoitus on yhdistää lisäopetuksen eli 10-luokka, Valma-koulutus ja ITU-luokka (intensiivistä tukea tarvitseville), jotka kannattelevat nuorta itsenäistymisprosessin eri vaiheissa. ITU-luokan toiminta ei lainsäädännöllisesti ole yhdistymässä TUVAAN, mutta toiminnallisesti kampuksessa tavoitellaan yhteistyötä ja yhteistyön malleja.

Käsikirja yhteisen toimintakulttuurin toteuttamiselle

TAMK koordinoi hanketta, vastaa hankehallinnosta sekä tukee hanketta pedagogisen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen toivotaan toimivan jatkossa pedagogisena vertailukehitettävyyskohteena, jotta kunnat voivat räätälöidä seutukunnallisesti itselleen sopivan koulutuksen järjestämisen yhteistyömalleja. 

Suunnittelussa ja toteuttamisessa on vielä kuitenkin paljon tehtävää, esimerkiksi käsikirjan laadinta koulukulttuurien yhteensulauttamisesta. Sen on tarkoitus toimia tärkeänä viestinä muille kunnille siitä, miten eri koulutusjärjestelmien ja oppilaitosten toimintakulttuurit tulevat tutuiksi ilman sudenkuoppiin joutumista

 — Esimerkiksi lait ja säädökset on ensin selvitettävä, jotta koulutus mahdollistaa tasapuolisia opiskelijan polkuja jokaiselle, sanovat Juurakko-Koskinen ja Savikko.

Tämän syksyn aikana järjestetään toimijoiden kanssa järjestetään ideointipajoja. Lisäksi tulossa ovat henkilöstön kehittämispäivät sekä opiskelijoiden osallistamisen mahdollistaminen yhteisen kampuskulttuurin rakentamiseen.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Kampus 3 -hankkeen päätoteuttajana toimii TAMK yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Nokian kaupungin lukiokoulutuksen ja Nokian kaupungin perusopetuksen kanssa. Hankkeen kesto on 1.2.2021-30.6.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020.

Hankkeen verkkosivut https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/kampus-3-0

Tarja Juurakko-Koskinen, Kampus 3 -hankkeen projektipäällikkö, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, tarja.juurakko-koskinen [at] tuni.fi, p. 046 921 8220

Tuula Savikko, lehtori, Kampus 3 -hankkeen projektivastaava, Valma-koulutus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu,  tuula.savikko [at] tampere.fi, p. 040 711 5370

Kirsi Isoranta, vararehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, johtoryhmän jäsen, Nokian kaupungin lukiokoulutus, kirsi.isoranta [at] nokiankaupunki.fi,  p.040 133 4423.

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Saara Lehtonen