Hyppää pääsisältöön

Jatkuva oppiminen rakennustekniikassa -hankkeesta pian tuloksia

Julkaistu 10.6.2020
Tampereen yliopisto
Kaavio Uusi malli jatkuvan oppimisen tukemiseksi
Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikössä on käynnistetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke Jatkuva oppiminen rakennustekniikassa.

Hankkeessa pilotoimme jatkuvan oppimisen mallia, jossa tarjoamme insinööreille ja diplomi-insinööreille tutkintoihin kuuluvien opintojaksojen opiskelumahdollisuutta työn ohessa osaamisen täydentämiseksi työuran eri vaiheissa.

Hankkeen ensitoteutus on pian maalissa ja ensimmäiset opintosuoritukset ovat nähneet päivänvalon. Tulosten raportointi valmistuu lähiviikkoina, jolloin ne ovat luettavissa hankkeen kotisivuilla. Ennakkotiedot kertovat, että vaativinta on ollut opiskelun ja työn yhteensovittaminen. Toisaalta työajalla opiskelu on vaikuttanut myönteisesti suorituksiin.

Kokemusten perusteella kehitämme jatkuvan oppimisen mallia. Erityisesti kiinnitämme huomiota aiemmin hankitun osaamisen määrittämiseen, opintojen suunnitteluun ja opintojen suoritustapoihin. Myönteiset kokemukset etäopetuksesta koronakeväältä ja tuoreet linjaukset syksyn opetusjärjestelyistä vauhdittavat etäsuoritusmuotojen kehitystä ja käyttöönottoa yliopistossa. Siten opinnot tavoittavat yhä useamman työelämässä olevan.

Koulutus jatkuu ensi syksynä ja sen opiskelijahaku on 15.-29.6.

Toivomme alan yritysten mukaantuloa ja vilkasta osallistumista opiskelijahakuun ja sen yhteydessä tapahtuvaan opintojen suunnitteluun. Näin saamme selkeämmän kokonaiskuvan alan lisäkoulutustarpeesta ja painopistealueista, voimme tarjota yksilöllisempää opinto-ohjausta ja voimme vastata paremmin lisäkoulutustarpeeseen.

Hankkeeseen, opiskelijahakuun, opintojaksotarjontaan ja opintojen suunnitteluun voi tutustua kotisivuilla.

Lisätietoa:

Hankkeen johtaja, professori Matti Pentti, Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, matti.pentti [at] tuni.fi

Koordinaattori, yliopisto-opettaja Juha Hartikainen, Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, juha.hartikainen [at] tuni.fi

--

Teksti ja kuva: Juha Hartikainen