Hyppää pääsisältöön

Janne Ruohonen yritysoikeuden lahjoitusprofessuuriin: ”Yritysten hallitusten asiantuntemusta vahvistettava”

Julkaistu 8.1.2021
Tampereen yliopisto
Janne Ruohonen
KTT Janne Ruohonen on valittu Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professuuriin, jonka alana ovat erityisesti yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin. Ruohonen aloitti tehtävässä tammikuun alussa.

Lahjoitusprofessuurin rahoittajien näkemyksen mukaan professuurin molemmat teemat ovat käytännön yrityselämän kannalta keskeisiä.

Ruohosen tutkimusalueita ovat yhtiöoikeus, kuntayhtiöt ja tilintarkastusoikeus.

- Yritysten hallitustyöskentelyyn kaivataan nykyistä monipuolisempaa asiantuntemusta. Oikeuskäytännössä hallituksen jäsenen vastuu on myös realisoitunut. Silti vastuu voi tulla henkilöille yllätyksenä, Ruohonen linjaa.

Hallitustyöskentelyyn ei voi suhtautua kevyesti. Hallitustyön tulee olla ammattimaista, ja päätöksenteon pitää nojata tietoon. Yritysten osaamista olisikin syytä vahvistaa ulkopuolisella asiantuntemuksella.

- Esimerkiksi perheyhtiöiden ja muiden pk-yritysten hallitusten asiantuntemukseen panostaminen laajentaisi hallituksen osaamista ja auttaisi yhtiöitä saavuttamaan tavoitteensa nykyistä paremmin, Ruohonen sanoo.

Kuntayhtiöihin puolestaan liittyy useita erityiskysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi kunnan omistajaohjausta ja hallituksen asiantuntemusvaatimusta. Kuntalaissa edellytetään, että hallituksessa on oltava riittävä toimialan ja liiketoiminnan tuntemus.

- Tähän kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimukseen pitäisi suhtautua selvästi nykyistä vakavammin, sillä kuntayhtiöissä päätetään taloudellisesti merkittävistä ja kuntalaisten kannalta tärkeistä asioista, Ruohonen toteaa.

Ruohonen toimii aktiivisesti alaansa liittyvissä luottamustehtävissä, muun muassa Tampereen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajana sekä eräiden nimitysvaliokuntien puheenjohtajana. Lisäksi Ruohonen on toiminut Valtioneuvoston kanslian rahoittaman velkojiensuojahankkeen toisena vastuullisena johtajana. Hän toimii myös hallitustyöskentelyn ja omistajaohjausasioiden kouluttajana.

Ruohonen väitteli kauppatieteiden tohtoriksi yritysjuridiikasta vuonna 2012 aiheenaan osakeyhtiön varojenjaon maksukykytesti.

Ruohonen on aiemmin työskennellyt yritysoikeuden, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeuden, professorina sekä sitä ennen yritysjuridiikan yliopistonlehtorina. Hän siirtyy Tampereen yliopistoon Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professorin tehtävästä.

Professuurin lahjoittajia ovat muun muassa Hallituspartnerit ry, Suomen kuntasäätiö, Tampereen kauppakamari ja Tampereen kaupunki.

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Janne Ruohonen
KTM 2004, KTL 2011 ja KTT 2012, Tampereen yliopisto
Yhtiöoikeuden dosentti 2018, Turun yliopisto

Janne Ruohonen, 050 318 6030, janne.ruohonen [at] tuni.fi
www.tuni.fi/fi/janne-ruohonen


TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 11.1.2021

Kuva: Via Ramstén, Foto-Friitala Ky.