Hyppää pääsisältöön

Janne Ruohonen

Tenure track -professori, (yritysoikeus)
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet | Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejanne.ruohonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186030
Keskustakampus

Oma esittely

Yritysoikeuden tenure track -professuurin alana on yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtaja.

Tutkimuskohteitani ovat yhtiöoikeus ja tilintarkastusoikeus. Erityinen tutkimuksellinen kiinnostus liittyy yritysten hallitustyöskentelyn monitieteiseen tutkimukseen sekä yksityisen ja julkisen rajapinnan tutkimukseen. Myös ajankohtaiset yritysten kestävyysraportoinnin (EU) teemat ovat tutkimukseni kohteina. Opetusvastuuseeni kuuluu laaja-alaisesti yritysjuridiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoja. Olen myös antanut useita lausuntoja yhtiö- ja tilintarkastuslainsäädännön uudistushankkeista. Olen Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-). Toimin aktiivisesti myös hallitustyöskentelyssä sekä yritysten hallitustyön ja omistajaohjauksen kouluttajana.

Olen yhtiöoikeuden dosenttina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka) vuonna 2012 - osakeyhtiöoikeudellisen väitöstutkimukseni aiheena oli osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti. 

Dr. Janne Ruohonen is Professor of Business Law (tenure track). Director of Master's programme of Audit and Evaluation.

The field of professorship is companies' boardwork and municipal companies. He is also Adjunct Professor (docent) in company law at the University of Turku. Dr. Ruohonen's research interest is focused on business law, especially company law. His doctoral thesis dealt with limited liability company's profit distribution and solvency test. He has also written several articles about companies' auditing. Ruohonen also actively gives lectures about business law (in English / in Finnish). He is member of Law and Tax Committee of Tampere Chamber of Commerce and Industry (2015-).

Työtehtävät

Opetus ja ohjaus lukuvuonna 2023-2024 / Lectures and Supervision in 2023-2024

Maisterivaihe / Master's Degree:

KAT.YRVE.399 Pro gradu -tutkielmaseminaari, yritysjuridiikka (Periodit I-IV)

T&A-ohjelman pro gradu -tutkielmaseminaari (Periodit I-IV)

KAT.YRVE.310 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (Periodi I)

KAT.YRVE.312 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I (Periodi I)

KAT.YRVE.314 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso II (Periodi II-IV), vastuuopettaja / kirjatentti

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtaja sekä yritysjuridiikan vastuuopettaja (Periodit I–IV)

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:

KAT.YRVE.202 Yritysjuridiikan perusteet (Periodit II-IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.230 Rahoitusoikeus (Periodi IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.234 Tilintarkastusoikeus (Periodi III), vastuuopettaja

KAT.YRVE.270 Introduction to Business Law and Tax Law (Period I-IV)

Osaamisalueiden kuvaus

Osakeyhtiöt, yritysten hallitustyöskentely, kuntayhtiöt, tilintarkastus.

Luottamustoimet

Tutkimushankkeiden vastuullinen johtaja

Liikesivistysrahaston rahoittaman tutkimushankkeen Yritysten kestävyysraportoinnin varmentaminen (2023-)

KAKS:n rahoittaman tutkimushankkeen Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen (2022-)

Pörssisäätiön Pörssiyhtiön hallituksen asiantuntemus - oikeudellinen tarkastelu (2022-)

Valtioneuvoston kanslian Osakeyhtiön velkojiensuojan kehittäminen (2019-).

Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-).

Toimituskunnan jäsenyydet

European Company Case Law (ECCL), 2023-

Aktiivisesti mukana yritysten hallitustyöskentelyssä.

Tutkimuskohteet

Yhtiöoikeus, yritysten hallitustyöskentely, kuntayhtiöt, tilintarkastusoikeus

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta / Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Tieteenalat

Yritysjuridiikka

Tutkimusura

Yhtiöoikeuden dosentti Turun yliopistossa (2018).

Merkittävimmät julkaisut

Kaikki julkaisut, ks. https://researchportal.tuni.fi/en/persons/janne-ruohonen 

Uusimmat teokset: Alma Talent / New Books

Ruohonen, Janne et al (toim.): Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu (2023 / TUP). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-046-5 (open access)

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö (2021 / Alma Talent). Book on Company Law. https://shop.almatalent.fi/kuntayhtio.html 

Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (2020 / Alma Talent). Book on Audit Law. https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/kuntayhtio/2990900 


Väitöskirja / Doctoral Thesis

Ruohonen Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä [The Solvency Test of Profit Distribution in a Limited Liability Company and the Liability to Ensure Solvency]. Väitöskirja. Doctoral Thesis. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Saatavilla osoitteesta / Available: http://edilex.fi/kirjat/10382.pdf  


Tutkimus / Research

Valikoituja julkaisuja / The list of the most recent publications 2019-2023

Ruohonen, J. et al (2023): The abolishment of the minimum share capital requirement for private limited liability companies in Finland. In: Nordic Journal of Company Law. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202301111316 (open access)
Ruohonen, J., Salminen, L. & Vahtera, V. ( 2022): Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys kuntayhtiössä. In: Edilex Lakikirjasto. 2022/16, 25 p., 26748. Referee. Open access: https://www.edilex.fi/artikkelit/26748

Kärki, A., Ruohonen, J. & Vahtera, V. (2021): Creditor protection procedure and dissolution of companies - need for reform? In: Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS). 3, p. 19-36. Referee.

Ruohonen, Janne - Salminen, Lassi - Vahtera, Veikko (2021): Governance and Steering of MOCs - Legal Perspective. Lex Localis Vol 19 No 03, s. 705-728. Referee. Open access, available at: https://doi.org/10.4335/19.3.705-728(2021) 

Kärki, Anssi – Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko (2021): Modernising creditor protection in limited liability companies - equity and finance. Nordisk tidsskrift for selskabsret. Referee.

Vahtera, Veikko – Ruohonen, Janne – Kärki, Anssi – Salminen, Lassi – Saukkola, Laura (2020): Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-923-3  

Ruohonen, Janne (2020): Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana. Alma Talent 2020. https://shop.almatalent.fi/tilintarkastaja-osakeyhtion-hallinnon-tarkastajana 

Ruohonen, Janne (2019): Company Directors' Key Duties and Business Judgment Rule. Teoksessa Kangas, Anni et al (Ed.): Leading Change in a Complex World - Transdisciplinary Perspectives: TUP, 245-258. Referee.

Ruohonen, Janne. (2019): Osakeyhtiön tosiasiallinen johtaja - de facto- ja varjojohtaja. Edilex Lakikirjasto 2019. 

Ruohonen, Janne; Vahtera, Veikko; Salminen, Lassi. (2019). Hallituksen asiantuntemusvaatimuksen sääntely ja toteuttaminen kuntayhtiöissä. Lakimies 2019 (6), 727-757.  Referee.

Ruohonen, Janne; Vahtera, Veikko; Salminen, Lassi. (2019). Kuntayhtiöiden hallitusten koostumus monimuotoisuuden kannalta. Focus Localis 47 (1), 44-63. Referee.

Uusimmat julkaisut

Ajankohtaiset ilmiöt tilintarkastuksen ja evaluaation tutkimuskohteina

Kihn, L-A., Oulasvirta, L., Ruohonen, J. & Veikkola, E., 2023, Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Ruohonen, J., Kihn, L-A., Oulasvirta, L. & Veikkola, E. (toim.). Tampere: Tampere University Press, s. 15-23

Tutkimustuotos: LukuScientificvertaisarvioitu

Epävarmat ajat kysyvät yrityksen hallitukselta asiantuntemusta

Ruohonen, J., 13 syysk. 2023, julkaisussa: Hallituspaikka-blogi (Hallituspartnerit ry).

Tutkimustuotos: Muu verkkokirjoitusProfessional

Kunta­konsernien omistaja­ohjauksessa paran­nettavaa

Vahtera, V. & Ruohonen, J., 28 elok. 2023, julkaisussa: Tilisanomat. 45, 4, s. 64-67 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkeliProfessional

Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla

Ruohonen, J., 2023, Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Ruohonen, J., Kihn, L-A., Oulasvirta, L. & Veikkola, E. (toim.). Tampere University Press, s. 298-313 16

Tutkimustuotos: LukuScientificvertaisarvioitu

The abolishment of the minimum share capital requirement for private limited liability companies in Finland

Julkaisun otsikon käännös: Vähimmäisosakepääomasta luopuminenRuohonen, J., Vahtera, V., Jaakkola, A. & Saukkola, L., 19 jouluk. 2022, julkaisussa: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2022, 4, s. 35-49

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys kuntayhtiössä

Ruohonen, J., Salminen, L. & Vahtera, V., 5 toukok. 2022, julkaisussa: Edilex Lakikirjasto. 2022/16, 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

Creditor protection procedure and dissolution of companies - need for reform?

Kärki, A., Ruohonen, J. & Vahtera, V., 1 lokak. 2021, julkaisussa: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, s. 19-36 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

Governance and Steering of MOCs: Legal Perspective

Ruohonen, J., Salminen, L. & Vahtera, V., 31 heinäk. 2021, julkaisussa: Lex localis: journal of local self government. 19, 3, s. 705-728

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

Hallinnon tarkastus tilintarkastuksessa - kyse myös johdon välineestä vakuuttaa yhtiön sidosryhmät toiminnan asianmukaisuudesta

Ruohonen, J., tammik. 2021, julkaisussa: Edilex / Lakikirjasto. 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientific