Hyppää pääsisältöön

Janne Ruohonen

Tenure track -professori, (yritysoikeus)
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet | Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejanne.ruohonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186030
Keskustakampus

Oma esittely

Yritysoikeuden tenure track -professuurin alana on yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtaja.

Tutkimuskohteitani ovat yhtiöoikeus ja tilintarkastusoikeus. Opetusvastuuseeni kuuluu laaja-alaisesti yritysjuridiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoja. Olen myös antanut useita lausuntoja yhtiö- ja tilintarkastuslainsäädännön uudistushankkeista. Olen Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-). Toimin aktiivisesti myös hallitustyöskentelyssä sekä yritysten hallitustyön ja omistajaohjauksen kouluttajana.

Olen yhtiöoikeuden dosenttina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka) vuonna 2012 - osakeyhtiöoikeudellisen väitöstutkimukseni aiheena oli osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti. 

Dr. Janne Ruohonen is Professor of Business Law (tenure track). Director of Master's programme of Audit and Evaluation.

The field of professorship is companies' boardwork and municipal companies. He is also Adjunct Professor (docent) in company law at the University of Turku. Dr. Ruohonen's research interest is focused on business law, especially company law. His doctoral thesis dealt with limited liability company's profit distribution and solvency test. He has also written several articles about companies' auditing. Ruohonen also actively gives lectures about business law (in English / in Finnish). He is member of Law and Tax Committee of Tampere Chamber of Commerce and Industry (2015-).

Työtehtävät

Opetus ja ohjaus lukuvuonna 2022-2023 / Lectures and Supervision in 2022-2023

Maisterivaihe / Master's Degree:

KAT.YRVE.399 Pro gradu -tutkielmaseminaari, yritysjuridiikka (Periodit I-IV)

T&A-ohjelman pro gradu -tutkielmaseminaari (Periodit I-IV)

KAT.YRVE.310 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (Periodi I)

KAT.YRVE.312 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I (Periodi I)

KAT.YRVE.314 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso II (Periodi II-IV), vastuuopettaja / kirjatentti

KAT.YRVE.31x Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso II (Periodi IV)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtaja sekä yritysjuridiikan vastuuopettaja (Periodit I–IV)

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:

KAT.YRVE.202 Yritysjuridiikan perusteet (Periodit II-IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.101 Johdatus oikeusjärjestykseen (Periodi I ja Periodi III)

KAT.YRVE.230 Rahoitusoikeus (Periodi IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.234 Tilintarkastusoikeus (Periodi III), vastuuopettaja

KAT.YRVE.270 Introduction to Business Law and Tax Law (Period I-IV)

Osaamisalueiden kuvaus

Osakeyhtiöt, hallitustyöskentely, kuntayhtiöt, tilintarkastus.

Luottamustoimet

Vastuullinen johtaja: 

KAKS:n rahoittaman tutkimushankkeen Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen (2022-)

Pörssisäätiön Pörssiyhtiön hallituksen asiantuntemus - oikeudellinen tarkastelu (2022-)

Valtioneuvoston kanslian Osakeyhtiön velkojiensuojan kehittäminen (2019-).

Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-).

Aktiivisesti mukana yritysten hallitustyöskentelyssä.

Tutkimuskohteet

Yhtiöoikeus, yritysten hallitustyöskentely, kuntayhtiöt, tilintarkastusoikeus

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta / Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Tieteenalat

Yritysjuridiikka

Tutkimusura

Yhtiöoikeuden dosentti Turun yliopistossa (2018).

Merkittävimmät julkaisut

Uusimmat teokset: Alma Talent / New Books

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö (2021 / Alma Talent). Book on Company Law. https://shop.almatalent.fi/kuntayhtio.html   

Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (2020 / Alma Talent). Book on Audit Law. https://shop.almatalent.fi/tilintarkastaja-osakeyhtion-hallinnon-tarkastajana 


Väitöskirja / Doctoral Thesis

Ruohonen Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä [The Solvency Test of Profit Distribution in a Limited Liability Company and the Liability to Ensure Solvency]. Väitöskirja. Doctoral Thesis. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Saatavilla osoitteesta / Available: http://edilex.fi/kirjat/10382.pdf  


Tutkimus / Research

Valikoituja julkaisuja / The list of the most recent publications

Ruohonen, J., Salminen, L. & Vahtera, V. (2022): Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys kuntayhtiössä. In: Edilex Lakikirjasto. 2022/16, 25 p., 26748. Referee. Open access: https://www.edilex.fi/artikkelit/26748

Kärki, A., Ruohonen, J. & Vahtera, V. (2021): Creditor protection procedure and dissolution of companies - need for reform? In: Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS). 3, p. 19-36. Referee.

Ruohonen, Janne - Salminen, Lassi - Vahtera, Veikko (2021): Governance and Steering of MOCs - Legal Perspective. Lex Localis Vol 19 No 03, s. 705-728. Referee. Open access, available at: https://doi.org/10.4335/19.3.705-728(2021) 

Kärki, Anssi – Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko (2021): Modernising creditor protection in limited liability companies - equity and finance. Nordisk tidsskrift for selskabsret. Referee.

Vahtera, Veikko – Ruohonen, Janne – Kärki, Anssi – Salminen, Lassi – Saukkola, Laura (2020): Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-923-3  

Ruohonen, Janne (2020): Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana. Alma Talent 2020. https://shop.almatalent.fi/tilintarkastaja-osakeyhtion-hallinnon-tarkastajana  

Ruohonen, Janne (2019): Company Directors' Key Duties and Business Judgment Rule. Teoksessa Kangas, Anni et al (Ed.): Leading Change in a Complex World - Transdisciplinary Perspectives: TUP, 245-258. Referee.

Ruohonen, Janne. (2019): Osakeyhtiön tosiasiallinen johtaja - de facto- ja varjojohtaja. Edilex Lakikirjasto 2019. 

Ruohonen, Janne; Vahtera, Veikko; Salminen, Lassi. (2019). Hallituksen asiantuntemusvaatimuksen sääntely ja toteuttaminen kuntayhtiöissä. Lakimies 2019 (6), 727-757.  Referee.

Ruohonen, Janne; Vahtera, Veikko; Salminen, Lassi. (2019). Kuntayhtiöiden hallitusten koostumus monimuotoisuuden kannalta. Focus Localis 47 (1), 44-63. Referee.

Ruohonen, Janne (2018): Konserniohjeen juridinen sitovuus osakeyhtiössä. Teoksessa: Juhlakirja Risto Nuolimaa 1948 - 2/6 - 2018. Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo (2017): Kuntayhtiö. Alma Talent.

Ruohonen, Janne (2017): Osakeyhtiön tilintarkastajan kannalta keskeiset osakeyhtiö- ja tilintarkastuslainsäädäntöön kaavaillut muutokset. Teoksessa: Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne (2017): Konserniohje kuntayhtiön omistajaohjausvälineenä. Teoksessa: Paloranta, Paula: Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta. Alma Talent.

Ruohonen, Janne (2017): Johdon vahvistuskirjeen oikeudellinen merkitys tilintarkastuksessa. Lakimies 2/2017. Referee.

Kihn, Lili-Anne – Leponiemi, Ulriika – Oulasvirta, Lasse – Ruohonen, Janne – Wacker, Jani (toim.) (2017): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne (2017): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin – aiheen valinta ja merkitys. Teoksessa: Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne. (2016). Ympäristörikos ja osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu – oikeustapauskommentti KKO 2016:58 [environmental crime and responsibility of the management of limited liability company – Case Comment / High Court of Justice]. Defensor Legis 6/2016.

Ruohonen, Janne. (2016). Tilintarkastaja osakeyhtiön toimintakertomuksen tarkastajana – ajankohtaisia huomioita. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Ruohonen, Janne (2016). Johdannaissopimusten tarkastamista koskevat TILA:n ratkaisut 3/2015 ja 5/2015. Balanssi 2(2016).

Kuntayhtiöhankkeen julkaisu 1.6.2015: Penttilä, Seppo – Ruohonen, Janne – Uoti, Asko – Vahtera Veikko (2015): Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa. www.kaks.fi/node/8028

Ruohonen, Janne (2015). KKO samasti yhtiön ja tytäryhtiön eli poikkesi osakeyhtiön erillisyyden pääperiaatteesta – Poikkeuksellisesti osakeyhtiö velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan omistamansa ulkomaisen rajavastuuyhtiön maksamatta jääneet lakisääteiset hyvitysmaksut (KKO 2015:17). Oikeustapauskommentti. www.edilex.fi/uutiset/44411

Ruohonen, Janne (2015). Osakeyhtiön erityiseltä tarkastajalta ei edellytetty KHT-pätevyyttä eikä palkkiota pidetty kohtuuttomana (HO). Oikeustapauskommentti. www.edilex.fi/uutiset/43212

Ruohonen, Janne (2015). Säätiön tilintarkastus – ei velvollisuutta erityislakien osalta. TILAn 8/2014 ratkaisun arviointia. Tilisanomat 3/2015.

Ruohonen, Janne (2015). Apportti osakeyhtiötä perustettaessa [Apport Property in a Limited Liability Company]. Balanssi 2/2015.

Ruohonen, Janne – Vahtera Veikko (2015). Tilintarkastuslain uudistaminen yhtenäistää tilintarkastajajärjestelmää sekä tilintarkastajien valvontaa – tilintarkastajille ei yleistä ilmoitusvelvollisuutta säännösten vastaisesta menettelystä (TaVM 5.3.2015). www.edilex.fi/uutiset/43572

Ruohonen, Janne. (2015). Varojenjakosäännösten vastainen sopimusehto osakkeiden takaisinostosta ei sitonut osakeyhtiötä – KKO 2014:65. Oikeustapauskommentti. [Contract Clause on Share Repurchase in a Limited Liability Company. Case Comment / Supreme Court]. Saatavissa: www.edilex.fi/uutiset/42802

Ruohonen, Janne. (2014). Johdon huolellinen toiminta jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä [Duty to Promote the Success of the Company]. Balanssi 2014 (5), 48–51.

Ruohonen, Janne. (2014). Osakeyhtiön osingonjaon rajoittaminen erityislainsäädännöllä vuosina 1942–1945 ja 1956 [Special Legislation Limiting Profit Distribution in a Finnish Limited Liability Company in 1942-1945 and 1956]. Lakimies 2014 (4), 565–582. Referee.

Ruohonen, Janne. (2014). Vähemmistöosinko osakeyhtiössä [Minority Dividend in a Limited Liability Company]. Balanssi 02/2014, 14–17.

Ruohonen, Janne. (2013). Bedömning av solvens vid vinstutdelning i aktiebolag i Finland – solvenstestets centrala delfaktorer [Companies’ Profit Distribution in Finland – Key Factors of Solvency]. Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS) 2013 (1-2), 1–14.

Ruohonen, Janne. (2013). Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta – erityisesti velkojen maksun vaarantumisen arviointi [Auditor’s Report on Fusion Plan]. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun yliopisto, 171-186.

Ruohonen, Janne, Virtanen Pertti. (2013). Yritysjuridiikka [Business Law]. Teoksessa Nykänen, Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampere University Press, 151-204.

Ruohonen, Janne. (2013). Maksukyvyn arviointi – johdon ja tilintarkastajan vastuu [Evaluating Solvency – Liability of the Management and Auditor]. Balanssi (3), 12–15.

Ruohonen, Janne. (2013). Pörssiyhtiön osingonjako ja maksukyky [Public Company’s Solvency]. Arvopaperi 2013 (8).

Ruohonen, Janne. (2012). Maksukykytesti osakeyhtiön voitonjaon yhteydessä [Solvency test and Distribution of Assets]. Lakimies 2012 (5), 777–781.

Ruohonen ,Janne. (2012). Osingon jakaminen ja maksukykytesti [Dividends and Solvency]. Tilisanomat (5), 40–43. 

Ruohonen, Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä [The Solvency Test of Profit Distribution in a Limited Liability Company and the Liability to Ensure Solvency]. Väitöskirja. Doctoral Thesis. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Saatavilla osoitteesta http://edilex.fi/kirjat/10382.pdf