Henkilöprofiili

Janne Ruohonen

Tenure track -professori, (yritysoikeus)
| Sub unit: Kauppatieteet | Tieteenala: Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Oma esittely

Yritysoikeuden tenure track -professuurin alana ovat yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Tutkimuskohteitani ovat yhtiöoikeus ja tilintarkastusoikeus. Opetusvastuuseeni kuuluu laaja-alaisesti yritysjuridiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoja ja olen tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja. Olen myös antanut useita lausuntoja yhtiö- ja tilintarkastuslainsäädännön uudistushankkeista. Olen Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-). Toimin aktiivisesti myös hallitustyöskentelyssä sekä yritysten hallitustyön ja omistajaohjauksen kouluttajana.

Olen yhtiöoikeuden dosenttina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka) vuonna 2012 - osakeyhtiöoikeudellisen väitöstutkimukseni aiheena oli osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti. 

Dr. Janne Ruohonen is Professor of Business Law (tenure track). The field of professorship is companies' boardwork and municipal companies. He is also Adjunct Professor (docent) in company law at the University of Turku. Dr. Ruohonen's research interest is focused on business law, especially company law. His doctoral thesis dealt with limited liability company's profit distribution and solvency test. He has also written several articles about companies' auditing. Ruohonen also actively gives lectures about business law (in English / in Finnish). He is member of Law and Tax Committee of Tampere Chamber of Commerce and Industry (2015-).

Työtehtävät

Opetus lukuvuonna 2021-2022 / Lectures in 2021-2022

Maisterivaihe / Master's Degree:

KAT.YRVE.399 Pro gradu -tutkielmaseminaari, yritysjuridiikka (Periodit I-IV)

T&A-ohjelman pro gradu -tutkielmaseminaari (Periodit I-IV)

KAT.YRVE.310 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (Periodi I)

KAT.YRVE.312 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I (Periodi I)

KAT.YRVE.314 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso II (Periodi II-IV), vastuuopettaja / kirjatentti

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja, yritysjuridiikka (Periodit I–IV)

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:

KAT.YRVE.202 Yritysjuridiikan perusteet (Periodit II-IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.101 Johdatus oikeusjärjestykseen (Periodi I ja Periodi III)

KAT.YRVE.230 Rahoitusoikeus (Periodi IV), vastuuopettaja

KAT.YRVE.234 Tilintarkastusoikeus (Periodi III), vastuuopettaja

KAT.YRVE.270 Introduction to Business Law and Tax Law (Period I-IV)

Osaamisalueiden kuvaus

Osakeyhtiöt, kuntayhtiöt, tilintarkastus, hallitustyöskentely.