Hyppää pääsisältöön

Hallitukselta kaivataan selkeää ja vaikuttavaa tasa-arvo-ohjelmaa

Julkaistu 18.8.2023
Tampereen yliopisto
Henkilö katsoo luupilla laitetta, jossa pyörii ihmishahmoja.Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Tasa-arvo-ohjelmassa Suomen kulloinenkin hallitus kertoo keskeisimmät sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteensa ja toimet. Ohjelma kuitenkin tunnetaan heikosti, ja sen tehtävä tasa-arvopolitiikassa on epäselvä. Näin toteava tutkimusraportti kannustaa hallituksia laatimaan yhteiskunnallisesti vaikuttavan, näkyvän ja saavutettavan tasa-arvo-ohjelman.

Laajaan haastattelu- ja asiakirja-aineistoon perustuvan tutkimuksen pääviesti on, että tasa-arvo-ohjelmaa tarvitaan, mutta sitä täytyy kehittää.

Hallitusohjelma ei tutkijoiden mukaan yksin riitä edistettäessä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Myöskään muut tasa-arvopolitiikan asiakirjat eivät ilman erillistä tasa-arvo-ohjelmaa tuo politiikkaan hallinonalat ylittävää koordinaatiota.

Jotta hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta saataisiin yhteiskunnallisesti vaikuttava, sen tehtäviä on raportin mukaan kirkastettava.

– Ohjelman rooli on tällä hetkellä epäselvä. Poliitikoilla, viranomaisilla ja kansalaisjärjestöillä on kaikilla erilainen näkemys ohjelman tavoitteista, toteaa akatemiatutkija Anna Elomäki Tampereen yliopistosta.

Vaikuttavuuden ohella tutkijat peräänkuuluttavat näkyvää ja saavutettavaa ohjelmaa, jota oikeasti käytetään tasa-arvopolitiikan ohjausvälineenä.

– Tämä edellyttää, että ohjelman tehtävät ovat tasapainossa, sanoo yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta.

Loppuraportin mukaan yksikään tasa-arvo-ohjelman neljästä tehtävästä ei toteudu kunnolla.

Elomäki ja Ylöstalo toimivat tutkimushankkeen vastuullisina johtajina ja raportin kirjoittajina. Heidän lisäkseen hankkeen tutkijoina olivat Raisa Jurva ja Emma Lamberg.

Toukokuussa valmistunut tutkimus arvioi, miten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat 2010-luvulta alkaen toimineet sukupuolten tasa-arvon edistämisen välineenä. Lisäksi tutkijat selvittivät ohjelmien vaikuttavuutta.

Ohjelman tulisi kertoa uusista tasa-arvoteoista

Tasa-arvo-ohjelmilla on neljä tehtävää, joista yhteiskunnallinen tehtävä edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Poliittinen tehtävä sitouttaa hallitusta tasa-arvon edistämiseen yhteiskunnassa. Tutkijat vahvistaisivat poliittista ulottuvuutta. Hallituksen oma muutoslupaus kertoisi silloin selkeästi, mitä uutta se aikoo tehdä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvotoimien tulisi olla kokonaan uusia ja laajoja, eikä hallituksen pitäisi tyytyä vain jatkamaan aiempaa toimintaa.

Hallinnollinen tehtävä puolestaan suuntaa poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Eri ministeriöiden sitouttaminen on tärkeää, jotta sukupuolten tasa-arvo ulottuisi kaikille politiikan aloille. Silti hallinnollinen tehtävä on tutkimuksen mukaan ylikorostunut, mikä taas vähentää kaivattua poliittista painoarvoa.

Saavutettavuusongelmia aiheuttaa ohjelmien pitkä ja yksityiskohtainen virastokieli. Raportti kehottaa ylipäätään lisäämään ohjelman tunnettavuutta ja osallismaan kansalaisyhteiskuntaa mukaan tasa-arvotyöhön.

Tutkijat ehdottavat ohjelmalle määrärahaa

Myös kesäkuussa nimitetty Petteri Orpon hallitus aikoo laatia poikkihallinnollisen tasa-arvo-ohjelman, jonka pohjalta hallitus päivittää ja edistää tasa-arvopoliittista selontekoa. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan ”tasa-arvon edistäminen huomioidaan talousarvioprosessissa, keskeisissä uudistuksissa ja hankkeissa”.

Toukokuussa hallitusneuvotteluiden ollessa kesken tutkijat huomauttivat, että tasa-arvo-ohjelma tarvitsee määrärahan 2025 budjetissa, mikäli tasa-arvo-ohjelmien toimenpanon määrärahasta ei sovita hallitusohjelmassa.

***

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus -hankkeessa tutkittiin tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuutta ja toimivuutta. TAOVA-hanke kävi systemaattisesti läpi 2010-luvun tasa-arvo-ohjelmat ja haastatteli 51 tasa-arvopolitiikan keskeistä toimijaa.

Loppuraportti julkaistiin osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN-TEAS) rahoittaman hankkeen toteutti Tampereen yliopisto.

Tutkimusraportti

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus.
Elomäki, Anna; Ylöstalo, Hanna; Jurva, Raisa; Lamberg, Emma (2023-05-31)

Lisätietoa:

Akatemiatutkija, dosentti Anna Elomäki, Tampereen yliopisto
puh. 050 437 7562, anna.elomaki [at] tuni.fi

Yliopistonlehtori, dosentti Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto
puh. 050 5173088, hanna.ylostalo [at] utu.fi

Tutkimus: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma voi olla vaikuttavan tasa-arvopolitiikan väline (tietokayttoon.fi)

TAOVA-hanke (tuni.fi)