Hyppää pääsisältöön

Globelics Academy toi Tampereelle nuoria innovaatiotoiminnan tutkijoita eri puolilta maailmaa

Julkaistu 30.8.2022
Tampereen yliopisto
Mika Kautonen puhumassa Globelics Academyn osallistujille Nokia Arenan Paidia-tilassa.Yliopistotutkija Mika Kautosen (vas.) mukaan Globelics Academyn entiset osallistujat ovat kertoneet, että tohtorikesäkoululla on ollut heidän uralleen iso merkitys. Juttuun haastateltu Naledi Gallant on eturivissä toinen vasemmalta.
Tampereen yliopistolla toteutettiin kahden viime viikon aikana Globelics Academy -tohtorikesäkoulu, joka tukee globaalin etelän nuorten väitöskirjatutkijoiden kehitystä innovaatiotutkimuksen alalla. Kesäkoulu järjestetään Suomessa noin kahden vuoden välein, ja se on monille osallistujille ainutkertainen tilaisuus verkostoitua ja saada palautetta alan huippunimiltä. Osallistujia oli tänä vuonna Jamaikalta Paraguayhin ja Ruandasta Azerbaidžaniin saakka.

– 1990-luvun alussa muutamat innovaatiotutkimuksen uranuurtajat rupesivat puhumaan, että tämäkin ala on sellaista globaalin pohjoisen harrastusta. He totesivat, että akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen antamaa innovaatiojärjestelmien ja -toiminnan osaamista pitäisi vahvistaa myös globaalissa etelässä. Tästä syntyi Globelics-verkosto, joka tukee etelän tutkijayhteisöjen kehittymistä. Pian tämän jälkeen luotiin Globelics Academy, joka auttaa osaltaan nuoria väitöstutkijoita eteenpäin.

Näin kertoo yliopistotutkija Mika Kautonen, joka on ollut järjestämässä Globelics Academya Tampereen yliopistolla alusta lähtien. Kesäkoulu toteutettiin Tampereella ensi kertaa vuonna 2008, ja tapahtuma järjestetään globaalin auttamisen hengessä.

– Emme oikeastaan saa Globelics-verkostolta rahaa järjestelyihin, mutta sen keskeisiä, näkyviä tutkijoita tulee meille luennoimaan ilman palkkiota. Keräämme myös varoja, jotta voimme järjestää tapahtuman ja kustantaa tohtoriopiskelijoiden matkat ja majoituksen, jollei heillä olisi muutoin mahdollisuutta osallistua.

Tohtorikesäkoulun ohjelma koostuu ryhmätöistä ja keskusteluista, osallistujien omien tutkimusten esittelyistä ja luennoista, jotka avaavat innovaatiojärjestelmien ja innovaatiotoiminnan uusimpia kehityssuuntia. Lisäksi osallistujat saavat tutkimuksilleen palautetta vierailevilta luennoitsijoilta, jotka edustavat innovaatiotutkimuksen huippua. Tänä vuonna mukana oli muun muassa Johannesburgin yliopiston professori Erika Kraemer-Mbula, joka toimii myös Globelics-verkoston puheenjohtajana.

Tohtorikesäkoulu tarjoaa arvokkaita näkökulmia ja verkostoja

Globelics Academyyn otetaan vuosittain noin 25 osallistujaa. Tämänvuotiseen kesäkouluun valittu Birendra Singh toteaa, että hän innostui hakemaan mukaan etenkin nuoria tutkijoita kannustavan, interaktiivisen ilmapiirin takia. Lisäksi intialaista Singhiä kiinnostivat toteutusmaa Suomi ja se, että kansainvälisessä kesäkoulussa pääsisi kohtaamaan moninaisia ihmisiä ja moninaista tietoa.

Tohtorikesäkoulun keskeisenä antina voidaankin pitää juuri erityislaatuisia oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.

– Globelics Academy antaa mahdollisuuden esitellä omaa tutkimusta ja saada siitä palautetta muilta tohtoriopiskelijoilta, professoreilta ja alan tutkijoilta. Se on hieno tilaisuus oppia, kuinka omaa työtä voi parantaa. Lisäksi kesäkoulussa pääsee rakentamaan suhteita muihin väitöstutkijoihin: verkostossani on nyt 26 uutta ihmistä, joilta voin pyytää apua ja joiden kanssa voin kenties tehdä tutkimusta tulevaisuudessa, kuvaa toinen osallistuja, eteläafrikkalainen Naledi Gallant.

Neljä Globelics Academyn osallistujaa saman pöydän ympärillä tietokoneiden äärellä.
Kesäkoulun ohjelmassa oli yhtenä päivänä suunnittelutapahtuma, jossa osallistujat ideoivat sisältöä Tampereen kaupungin uuteen Welcoming City -ohjelmaan. Parhaan ryhmätyön palkitsi Tampereen pormestari. Juttuun haastateltu Birendra Singh on kuvassa vasemmalla.

Innovaatiotutkimus tukee globaalin etelän kehitystä

Mika Kautosen mukaan innovaatiotutkimuksen osaamista on tärkeää vahvistaa kehittyvissä maissa, jotta globaalin etelän ja pohjoisen välinen kuilu ei entisestään kasva. Talous rakentuu yhä enemmän tietotyön varaan, ja innovaatiotoiminta on siinä keskeisessä roolissa. Alan tutkimus ja akateeminen osaaminen vaikuttavat innovaatiopolitiikkaan niin yrityksissä, kaupungeissa kuin valtioidenkin tasolla, ja tutkijakoulutus tuo kehittyviin maihin ihmisiä, joilla on ymmärrystä suotuisan innovaatioympäristön luomisesta.

Kilpailukyvyn ohella innovaatiotutkimus tukee kestävämpien yhteiskuntien rakentamista.

– Kestävissä siirtymissä tarvitaan erilaisia innovaatioita. Niiden käyttöön ottaminen ei kuitenkaan toimi niin, että on vain jokin laite, joka ratkoo ongelmat. Siihen ympärille täytyy luoda infrastruktuuria, koulutusta ja muuta, jotta myös yhteiskunnan sääntely, ihmisten ajattelutavat, toimintamallit ja politiikka tukevat kestävämpään malliin siirtymistä, Kautonen selittää.

Globelics Academyn osallistujat pyrkivät ratkomaan tutkimuksillaan juuri yhteiskunnallisia haasteita.

– Ei meillä ole oikeastaan yhtään esityksiä tai opiskelijapapereita, jotka käsittelisivät sellaisia globaalin pohjoisen tyypillisiä asioita, kuten miten kehittää jokin sovellus, jolla saadaan pizza kotiovelle kätevämmin. Sen sijaan osallistujat tutkivat esimerkiksi sitä, kuinka kehittyvissä maissa pääsisi hyödyntämään internetiä opetuksessa tai miten seksuaaliväkivaltaa saataisiin ehkäistyä.

Osallistujat toteavat, että Globelics Academy on antanut heille paljon.

– Jos yritän tiivistää kaiken pariin sanaan, sanoisin, että Globelics Academy on antanut minulle motivaatiota ja inspiraatiota. Olen entistä motivoituneempi panostamaan tutkimustyöhöni, ja on ollut todella inspiroivaa kuunnella muita tutkijoita. Kesäkoulu on näyttänyt, kuinka tärkeää meidän on oppia toinen toisiltamme, Birendra Singh kiteyttää.
 

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Mika Kautonen
050 318 6116
mika.kautonen [at] tuni.fi

Teksti: Reetta Oittinen
Kuvat: Jonne Renvall