Hyppää pääsisältöön

Eurooppalainen yliopisto- ja kumppanuusverkosto avaa yhteistyön ovia myös Tampereella

Julkaistu 9.1.2023
Tampereen yliopisto
Henkilö nimeltä Heli Harrikari valkoisessa jakussa ja mustassa paidassa kuvattuna ulkona vihreä lehvästö taustanaan.—ECIU-yliopisto tarjoaa tamperelaisille toimijoille helpon mahdollisuuden laadukkaaseen eurooppalaiseen yhteistyöhön monenlaisten kumppanien kanssa, ECIU:n strateginen johtaja Heli Harrikari sanoo.
ECIU-yliopistosta on syntymässä eurooppalainen yliopistojen sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostama ekosysteemi, johon on helppo tulla mukaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on sen tavoitteiden ytimessä.

—Uskon, että ECIU-yliopisto kykenee lunastamaan paikkansa uudenlaisena eurooppalaisena toimijana, joka täydentää kansallisia yliopistoja, sanoo Heli Harrikari.

Tampereen yliopisto on yksi innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkoston (ECIU) kolmestatoista jäsenyliopistosta. Verkosto rakentaa ECIU-yliopistoa. Harrikari on ollut työssä mukana jo kolmen pilottivuoden ajan Tampereen yliopiston ECIU-projektin vastuullisena johtajana. Pilotti päättyi syksyllä 2022. Alkaneen uuden kautensa myötä ECIU-yliopisto siirtyy start-up-vaiheeseen ja Harrikari sen strategiseksi johtajaksi. Tehtävässään hän tukee ja ohjaa ECIU-yliopistoa kokonaisuutena kohti pitkän aikavälin tavoitteita.

— Tavoitteena on luoda jotain, jota yksikään jäsenyliopisto yksin ei kykenisi tekemään. Samalla tuodaan uusia tuulia eurooppalaiseen korkeakoulukenttään. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, kuten pitääkin. Onhan kyseessä Euroopan komission pitkän aikavälin lippulaivahanke.

Harrikari painottaa, että nyt ei enää ole kyse projektista, vaan aidosti yhteisen eurooppalaisen yhteisön luomisesta.

Mahdollisuuksien maailma, Eurooppa ja Tampere

Kun maailma muuttuu vauhdilla, pitää osaamisen kehittämisenkin uudistua. Monialaiselle tutkimustiedolle on yhä enemmän tarvetta, kun ratkaistavana on maailmanlaajuiset ongelmat. Yliopistojen rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana korostuu entisestään.

ECIU on ensimmäinen Eurooppa-yliopisto, joka kytkee avoimesti ja ketterästi yhteen organisaatioita ja kyvykkyyksiä vaikuttamaan, ideoimaan ja innovoimaan ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.

—ECIU-yliopiston idea on haastepohjaisuus. Tosielämän laajoja haasteita ratkomalla nivotaan yhteen oppiminen, opetus, tutkimus, innovaatiot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Harrikari kertoo.

Yliopistojen tutkinto-opiskelijoille ja jatkuville oppijoille ECIU-yliopisto tarjoaa uudenlaisia osaamisen kehittämisen tapoja. Monialaiseen tutkimustyöhön luvataan löytyvän sujuvasti luotettavia yhteistyökumppaneita niin yliopistoista kuin niiden ulkopuolelta. Yksi ECIU-yliopiston keskeisiä tavoitteita onkin tuoda alueellisia ekosysteemejä yhteen eurooppalaisella tasolla.

—Tampereen seudun toimijoille tämä tarkoittaa helppoa mahdollisuutta linkittyä 12 muun alueellisen ekosysteemin kanssa ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Tähän mennessä ECIU-yliopiston toiminnassa mukana ovat olleet Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto.

Tartutaan mahdollisuuksiin

Uudessa tehtävässään Heli Harrikari tietää saavansa pöydälleen varsin monimutkaisen kokonaisuuden. 13 yliopiston, maan ja kulttuurin sekä eri maiden lainsäädännön ja rahoituksen yhteensovittamisessa on sarkaa. Työ on jatkuvaa kanssakäymistä monien osapuolten kanssa, kuuntelua, keskustelua, keskusteluttamista ja näihin pohjautuvien suunnitelmien tekoa.

—Strategiatyön tehtävä on varmistaa, että eri toiminnot läpi ekosysteemin kulkevat kohti yhteisiä tavoitteita. ECIU-yliopisto ei ole hallinnollinen hanke, vaikka sitäkin näkökulmaa tarvitaan. Kyse on ennen muuta yhteistyöstä ja siitä, mitä kaikkea suurenmoista sillä voidaan saavuttaa.

—Kunnianhimoisimmatkin tavoitteet toteutuvat yhteistyöllä ja laajan joukon innostuksella tarttua uusiin mahdollisuuksiin. ECIU-yliopisto on erilaisten oppijoiden, akateemisen henkilöstön sekä julkisten ja yksityisten sidosryhmien yhteinen ponnistus. Toivon, että lähdemme Tampereella innokkaasti mukaan toimintaan, Harrikari kannustaa.


 

  • Marraskuussa 2022 Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto ECIU sai EU:n Erasmus-ohjelmasta 14,4 miljoonan euron rahoituksen seuraavalle ECIU-yliopiston kehittämisen nelivuotiskaudelle.
  • Rahoituksen saajia ovat säätiömuotoisen ECIU-konsortion lisäksi verkoston 13 jäsenyliopistoa, yhtenä niistä Tampereen yliopisto.
  • ECIU-yliopiston kehitystyön keskiöön nousevat joustava oppiminen, mikromoduulien suoritusmerkinnät sekä haasteisiin perustuva koulutus ja tutkimus.

Tutustu Tampereen yliopiston ECIU-sivulhin

Perehdy monipuolisiin osallistumismahdollisuuksiin ECIU:n englanninkielisillä kotisivuilla


Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: Jonne Renvall