Hyppää pääsisältöön

EU-rahoitus käynnistää ECIU-yliopiston seuraavan vaiheen

Julkaistu 7.9.2022
Tampereen yliopisto
ECIU stock image.
Vuonna 1997 perustettu ECIU on johtava kansainvälinen tutkimuspainotteisten yliopistojen verkosto, jonka yhteisiä keskeisiä konsepteja ovat innovaatio, luovuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto ECIU sai EU:n Erasmus-ohjelmasta 14,4 miljoonan euron rahoituksen seuraavalle, marraskuussa käynnistyvälle nelivuotiskaudelleen. Kehitystyön keskiöön nousevat joustava oppiminen, mikromoduulien suoritusmerkinnät sekä haasteisiin perustuva koulutus ja tutkimus. Rahoituksen saajia ovat säätiömuotoisen ECIU-yliopiston lisäksi verkoston 13 jäsenyliopistoa, yhtenä niistä Tampereen yliopisto.

ECIU on ensimmäinen Eurooppa-yliopisto, jossa opiskelijat, tutkijat ja elinikäiset oppijat ratkaisevat tosielämän haasteita yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kumppaneille ja oppijoille osallistumisen muotoja ovat haasteet ja mikromoduulit eli pienet oppimiskokonaisuudet.

Mikromoduulit edistävät elinikäistä oppimista ja työllisyyttä

Mikromoduulit auttavat oppijoita kartuttamaan tietojaan ja taitojaan sekä kehittämään yrittäjyys- ja kielitaitojaan ja kulttuurista osaamista. Mikromoduuleja pidetään lupaavana välineenä elinikäisen oppimisen ja työllistyvyyden edistämiseksi Euroopassa. ECIU on ollut edelläkävijä niiden pilotoinnissa jo parin vuoden ajan. Tulevina vuosina suurin osa ECIU:n jäsenyliopistoista alkaa myöntää todistuksia mikromoduulien suorittamisesta. Oppija saa digitaalisen osaamispassin, johon mikromoduulien suoritusmerkinnät päivittyvät.

Haasteet ovat lukukauden mittaisia tai lyhyempiä opintojaksoja, joilla opiskelijatiimit syventyvät yritysten ja yhteisöjen tarjoamiin aiheisiin. Haasteisiin perustuva oppimismenetelmä on osoittautunut menestyksekkääksi koulutusvälineeksi. Sen avulla oppijat, opettajat, henkilökunnan jäsenet ja sidosryhmät saadaan osallistumaan tosielämän haasteiden ratkaisemiseen. Viime vuosina yli 400 opiskelijaa, yli 100 opettajaa sekä henkilökuntaan kuuluvaa on ECIU-yliopiston myötä ollut mukana ratkaisemassa yli 60 teollisuuden, kaupunkien ja yhteisöjen ehdottamaa haastetta. Niissä keskitytään kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä muihin maailmanlaajuisesti merkittäviin aiheisiin kuten ilmastonmuutokseen.

Jatkossakin haasteet ja mikromoduulit ovat joustavien oppismahdollisuuksien keskeisiä osia, joita oppijalle tarjotaan yksilölliseen motivaatiotutkimukseen perustuen.

ECIU-yliopisto palvelee ihmisiä

– Ennen kaikkea ECIU-yliopiston tehtävä on palvella ihmisiä. Jotta yhä useammat oppijat, akateeminen henkilöstö ja sidosryhmät saadaan mukaan, meidän on jatkettava käytäntöjen muodostamista ECIU-yliopiston sisäisissä yhteisöissä. Tähän liittyen tarvitaan kestävää IT-infrastruktuuria. EU:n myöntämän budjetin avulla ECIU saa paremmat mahdollisuudet tukea näiden yhteisten tavoitteiden toteuttamista, näkee ECIU-yliopiston projektijohtaja Sander Lotze.

Lotze on vakuuttunut ECIU-yliopistoyhteisön kasvavan lähivuosina.

–ECIU-yliopiston toisessa vaiheessa sidotaan yhteen pilottihankkeen aikana kehitetyt käytänteet ja perustetaan start-up yritys. Siten syvennämme yhteistyötä useilla tasoilla ja vahvistamme yhteisöllisiä suhteita. Vuoteen 2026 mennessä ECIU-yliopisto on tuhansien opiskelijoiden, satojen henkilökunnan jäsenten ja ulkoisten sidosryhmien muodostama ekosysteemi, joka luo kestävää yhteiskunnallista vaikutusta Euroopassa.

Lue lisää ECIU-yliopistoverkostosta