Hyppää pääsisältöön

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on tärkeä sosiaalisen kestävyyden osa-alue

Julkaistu 8.7.2022
Tampereen yliopisto
Pöytä on täynnä papereita ja muistilappuja ja käsi piirtää varoituskuvaa kännykän mallin pohjalta.
Sustainable Digital Life -maisteriohjelma sijoittuu viestinnän ja tietotekniikan rajapintaan. Sen tarkoituksena on kouluttaa digitaalisten palveluiden arkkitehteja, jotka tarkastelevat ja kehittävät palveluita yhteiskunnallisen kestävyyden perspektiivistä.

Elämme enenevissä määrin digitaalisten palveluiden keskellä. Niitä on pitkään kehitetty melko maanläheisesti, ratkaisuna tiettyyn yksittäiseen tarpeeseen. Tällöin ei aina tulla miettineeksi, onko palvelu esimerkiksi eritavoin vammaisten ihmisten käytettävissä. Sustainable Digital Life -maisteriohjelma syntyi tarpeesta asiantuntijoille, joilla on monitieteistä osaamista palveluiden kestävyyden arviointiin ja kehittämiseen läpi suunnitteluprosessin.

– Maisteriohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota saavutettavuuteen ja pyritään luomaan palveluita, jotka vastaisivat aidosti kaikkien tarpeisiin, kertoo vuorovaikutteisen teknologian professori ja ohjelman johtaja Markku Turunen.

Opetusohjelman mukaisesti jokainen opiskelija suorittaa saavutettavuuden peruskurssin, minkä lisäksi heillä on mahdollisuus valita kursseja 40 opintopisteen laajuisesta saavutettavuusteemoja käsittelevästä kokonaisuudesta. Kursseilla opitaan konkreettisten esimerkkien kautta saavutettavuuteen liittyvistä laeista ja säädöksistä sekä työkaluista niiden testaamiseen. Aiheita käsitellään myös rajatummin esimerkiksi pelien ja pelillisyyden näkökulmasta.

Opiskelijat työstävät graduaan osana kaksivuotista yhteistyöprojektia. Turusen mukaan haastepohjaista oppimista hyödynnetään Suomessa näin laajassa mielessä vasta vähän.

– Projektien ongelmat ovat kestävän kehityksen kannalta keskeisiä haasteita. Käynnissä on muun muassa projekti KONEen ja Solitan kanssa, jossa ratkotaan kestävään ja saavutettavaan matkustamiseen liittyvää ongelmaa ja käsitellään aistiyliherkkyyttä matkustaessa. Toinen projekti keskittyy Ylen algoritmien toimintaan ja kolmannessa pohditaan kulttuurihistoriallisten kohteiden digitaalista näkyvyyttä ja kulttuurin saavutettavuutta yhdessä Tampereen seurakunnan kanssa.

Ohjelmaan on voinut hakea viime vuodesta lähtien. Maisteriopiskelijoiden joukko on Turusen mukaan moninainen, mutta tyypillisesti opiskelijoilta löytyy taustaa tai harrastuneisuutta viestinnän, median ja digitaalisen maailman parissa. Opiskelijoiden projektien etenemistä voi seurata heidän kirjoittamissaan blogeissa.

Turunen toivoo, että muutkin päivittäisivät itselleen perustiedot saavutettavuudesta. Hän suosittelee kaikille avointa MOOC-verkkokurssia Introduction to Sustainable Digital Life. Tampereen korkeakouluyhteisöön kuuluvilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa laajempi digitaalisen saavutettavuuden opintokokonaisuus.

Lisätietoja:
Markku Turunen; markku.turunen [at] tuni.fi, 040 533 9689

Kuva: Thomas Olsson
Teksti: Nina Jylhä