Hyppää pääsisältöön

DigiSTEM-hanke tukee tekniikan alan korkeakouluopettajien ammatillista kehittymistä

Julkaistu 20.1.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Nuori nainen kannettava tietokone käsissään ja taustalla virtuaalisia, matemaattisia kaavoja.
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoimassa hankkeessa pyritään lisäämään erityisesti tekniikan alan korkeakouluopettajien digitaalisia ja pedagogisia valmiuksia.

Teknisten aineiden opetuksessa on tärkeätä saada opiskelijat toimimaan aktiivisesti ja rakentamaan tiedollisesti oikeita tekniikan aineisiin liittyviä perusmielikuvia. Tutkimusten mukaan opiskelijoita voi aktivoida ja motivoida muun muassa pedagogisesti mielekkäällä tavalla toteutettujen opetusvideoiden ja automaattisen arvioinnin avulla.

Pedagogisesti hyvin toteutettu opetus voi lisätä opintojen houkuttelevuutta ja vähentää keskeyttäneiden määrää. Erilaiset digitaaliset menetelmät lisäävät myös saavutettavuutta, ja voivat hyödyttää opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia.

Digitaalisen oppimisen ja opetuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen

Korkeakoulujen tulee edistää valmiuksiaan hallita muutosta kohti digitaalista koulutusta. DigiSTEM eli ”Promoting Digital Learning in STEM Subjects” -hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien digitaalisen oppimisen ja opetuksen pedagogista osaamista STEM-aineissa (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

− Digitaalisen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää entistä innovatiivisemmin ja pedagogisesti järkevällä tavalla. Hankkeessa pyrimme edistämään tätä erilaisissa oppimisen konteksteissa. Kohderyhmänämme ovat insinööriopiskelijoita kouluttavat korkeakouluopettajat, kertovat tietotekniikan tutkintovastaava Hanna Kinnari-Korpela ja matematiikan lehtori Kirsi-Maria Rinneheimo TAMKista. 

Molemmilla on vahva osaaminen ja innostus aiheeseen sekä halu konkreettisesti kehittää opetusalaa. Aiemmassa Future Math -hankkeessa hyödynnettiin tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tekniikan matematiikan oppimisessa. Nyt fokus on laajempi. 

DigiSTEM-hankkeen tavoitteet ovat pitkäaikaisia. Tavoittelemme strategisempia vaikutuksia ja aiheen kirjaamista myös opetussuunnitelmiin, Rinneheimo ja Kinnari-Korpela toteavat. 

Kansainvälinen opetuksen kehittämishanke

Hankkeen ytimessä ovat STEM-aineiden pedagogiset erityistarpeet sekä nykyteknologian tarjoamien opetusmenetelmien ja työkalujen hyödyntämisen mahdollisuudet insinöörikoulutuksessa. Aika on otollinen hankkeen teemalle, sillä opettajilla on valmiuksia ottaa opetuksessa käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Erasmus+-rahoitteisessa hankkeessa on mukana pätevä asiantuntijajoukko. Partnereina ovat korkeakoulut Espanjasta, Romaniasta ja Slovakiasta. Rinneheimon mukaan sekä maantieteellinen että sisällöllinen näkökulma täyttyvät. 

 − On hedelmällistä, että meillä on monipuolisia osaamisia ja painotuksia eri puolilta Eurooppaa. Romanian ja Slovakian partnerit tuovat hankkeelle laajaa matematiikan asiantuntemusta ja soveltavaa osaamista tekniikan eri aloilta. Espanjan partnerilla on monipuolista ICT-ammattitaitoa. TAMK toimii hankkeen koordinaattorina ja tuo myös vahvaa insinöörikoulutuksen substanssi- ja digipedagogista osaamista hankkeeseen.

Uutta innovatiivisuutta, vaikutuksia ja vaikuttavuutta

Kolmivuotinen DigiSTEM-hanke alkoi joulukuussa 2021. Kinnari-Korpela ja Rinneheimo visioivat tulevaa: 

− Olemme onnistuneet, jos mahdollisimman moni korkeakoulujen teknisten aineiden opettaja on ottanut käyttöön digitaalisesti ja pedagogisesti mielekkäitä menetelmiä ja toimintatapoja. Ihannetilanteessa käyttötarkoituksia pohditaan aidosti, eikä hyödynnetä digityökaluja ja menetelmiä vain siksi, että teknologiaa pitää hyödyntää. Käymme mielenkiinnolla ja innostuneina aiheen pariin, he hymyilevät.  

 

Lisätiedot:

Hanna Kinnari-Korpela, Head of Degree Programme, ICT and Software Engineering, Lehtori
Teollisuusteknologia,
hanna.kinnari-korpela [at] tuni.fi, 040 8227 601

Kirsi-Maria Rinneheimo, Lehtori, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri,
kirsi-maria.rinneheimo [at] tuni.fi, 040 5066 093

 

 

Teksti: Hanna Ylli

Kuva: Shutterstock