Hyppää pääsisältöön

Arho Suominen: Tulevaisuuden teknologioita tutkimassa: kuulopuheita vai analyysiä

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Arho Suominen.
Arho Suominen on tuotantotalouden industry professor johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Suominen tutkii teknologian kehitystä. Erityisesti hän keskittyy tulevaisuuden teknologioiden ennakointiin.

– Pyrin ymmärtämään, miten teknologian kehitys muuttaa elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaamme. Tutkimuksen avulla pyrimme saamaan kuvan tulevaisuuden teknologisesta elinympäristöstämme samalla mahdollistaen sen, että voimme ottaa aktiivisen roolin halutun tulevaisuuden luomisessa, Suominen kertoo.

Suomisen mukaan hänen tutkimusalansa vaikutukset kohdistuvat sekä elinkeinoelämään että julkisen toiminnan piiriin. Yrityksille teknologiaennakoinnin tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä yritysten välisestä kilpailudynamiikasta. Julkisille toimijoille teknologiaennakointi taas tuottaa ymmärrystä innovaatiojärjestelmän toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.

– Teknologia on yhä voimakkaammin läsnä yhteiskunnassamme. Uudet kehittyvät teknologiat tulevat osaksi työtä ja vapaa-aikaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Elinkeinotoiminnassa teknologinen kehitys haastaa nykyisiä tapoja tuottaa tuotteita ja palveluja, kertoo Suominen.

Suomisen mukaan alan lähitulevaisuus keskittyy ymmärtämään, miten seuraava teknologian sykli muuttaa elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaa sekä ymmärtämään yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan päätöksentekoa sekä globaalia teknologiakilpailua.

– Tähtään tutkimuksellani siihen, että emme tyytyisi seuraamaan sivusta, vaan olisimme aktiivisesti mukana luomassa uutta.

Arho Suomisen yhteystiedot