Hyppää pääsisältöön

Aluetieteestä valmistunut Heidi Heikkilä sai maantieteen gradupalkinnon

Julkaistu 30.10.2020
Tampereen yliopisto
Heidi Heikkilä
Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnasta valmistunut hallintotieteen maisteri Heidi Heikkilä on saanut tämänvuotisen Suomen Maantieteellisen Seuran vuoden paras gradu -palkinnon.

Heidi Heikkilä tarkastelee Kroatian ja Bosnian mediatekstejä pakotetusta siirtolaisuudesta palkitussa gradussaan, jonka nimi on “Incompatible borders and dead ends: Migrant and refugee “crisis” in Bosnian and Croatian newsletter narratives”.

Palkintoraati piti Heikkilän gradun aihetta ajankohtaisena ja luonteeltaan vaativana. Työn eri osat muodostavat raadin mukaan poikkeuksellisen eheän ja ansiokkaan kokonaisuuden: teoreettinen tausta on laadukas ja osoittaa perehtyneisyyttä alan kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen.

– Metodologisessa osuudessa tutkija pohtii omaa positiotaan ja perustelee ansiokkaasti tekemänsä valinnat esimerkiksi käyttämiensä käsitteiden osalta. Analyysi on erityisen huolellisesti toteutettu, palkintoraati arvioi.

Maantieteen Seuran hallitus oli yhtä mieltä työtä kilpailuun ehdottaneen ja sitä ohjanneen professori Kirsi Pauliina Kallion kanssa siitä, että kyseisessä työssä tutkielman tekijä osoittaa erinomaista aluetutkijan ajattelua havainnoidessaan, miten pakolaiskriisi näyttäytyy eri tavoin eri osissa Eurooppaa.

– Tutkimuskohteidensa, Bosnian ja Kroatian, joista toinen on EU:n jäsen, kautta tutkielman tekijä havainnoi Euroopan unionin pakolaishallintaa. Voimme olla samaa mieltä siitä, että kyseinen työ on poikkeuksellisen ansioitunut pro gradu -tutkielma, joka luo erinomaiset lähtökohdat sekä tutkivaan asiantuntijatyöhön että akateemiseen tutkimukseen.

Heidi Heikkilä mukaan työn otsikko ”incompatible borders and dead ends” (yhteensopimattomia rajoja ja umpikujia) kiteyttää työn merkittävimmät havainnot: Mediassa valtioiden rajat näyttäytyvät yhteensopimattomina siirtolaisuuden näkökulmasta. Yhteensopimattomia rajoja muodostuu myös ihmisryhmien välille, ja Länsi-Balkanin historia etnisine ja uskonnollisine kiistoineen onkin läsnä, kun mediassa kiistellään siirtolaisuudesta ongelmana.

– EU-maa Kroatiassa poliitikot joutuvat taiteilemaan sanojensa kanssa, kun he kertovat maansa pyrkimyksistä ”turvata” rajansa ”kaikkia EU:n sääntöjä noudattaen”. On selvää, että ”siirtolaisongelmasta” halutaan eroon ajamalla liikkeellä olevat ihmiset rajoilla muodostettuun umpikujaan, mutta umpikujassa vaikuttavatkin olevan ihmisoikeudet ja mahdolliset poliittiset ratkaisut, Heikkilä sanoo.

Heikkilä on seurannut siirtolaisuusasioita myös gradun valmistumisen jälkeen. Hänen mukaansa vanhat keinot eivät oikein enää toimi siirtolaisuuden hallinnassa. Se, että EU julkaisi syyskuussa uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, Migration Pactin, on osoitus siitä, että nykytilanne on todettu kestämättömäksi ja jotain halutaan ja täytyy tehdä toisin.

Heidi Heikkilä: Incompatible borders and dead ends: Migrant and refugee “crisis” in Bosnian and Croatian newsletter narratives. Tampereen yliopisto 2020.

Lue myös uutinen Suomen maantieteellisen seuran sivulta