A
Jaana Parviainen
Jaana Parviainen

Millä tiedolla on väliä liikuntatieteessä?

Liikuntatieteessä on uskottu tiedon valistavaan ja motivoivaan vaikutukseen ihmisten liikuntakäyttäytymisen muuttamisessa. Entäpä jos tieto ja data eivät johdakaan toivottuun asenteiden muutokseen, ja voivatko ne muuttua liikunnan esteeksi? Onko liikuntatiede keskittynyt liiaksi tietoon ja puhunut liian vähän tietämättömyydestä?

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet liikuntadatan tuottamisen ja jakamisen, mutta samalla myös disinformaation levittämisen uudella tavalla. Moniarvoisuuden lisääntyminen liikunnan kentällä on nostanut esiin kysymyksen, kenen tieto on arvokasta, ja keitä pidetään tietämättöminä. Liikuntatiede kaipaa uudenlaista ymmärrystä tietämättömyyden eri muodoista. […]

E
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo

Happy Christmas, you have tuberculosis!

Christmas – or Xmas, Hanukkah, end of year – or the festive season – is a time globally of holidays. When in Nordic countries we celebrate light after darkness, with family, during a short leave over the holidays, in Southern […]

A
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo (käännös Tiia Tikka)

Hyvää joulua, sinulla on tuberkuloosi!

Joulu – kuusijuhla, hanukka, vuoden loppu – juhlan aika on myös loma-aikaa ympäri maailman. Kun pohjoismaissa juhlistetaan perhepiirissä valoa pimeyden jälkeen lyhyen loman aikana, on eteläisessä Afrikassakin aika tavata perhettä ja nauttia tauosta, auringosta ja lämmöstä. Joulun aikaan eteläisen Afrikan […]

A
Meri Koivusalo

Globaalista terveydestä ja politiikan liikkumavarasta

Globaali yksinoikeuksiin nojaava innovaatiopolitiikka ja keskittyneet lääkemarkkinat ovat terveyspolitiikan tarpeiden näkökulmasta ”rikki” ja rahoituksen kestävyyden näkökulmasta ”tulossa tiensä päähän”.

Alustus perustuu Meri Koivusalon juhlaluentoon.  Globaali terveys on tutkimusalana uusi. Usein se ymmärretään kansainvälisenä tutkimuksena ja tukena etenkin köyhimpien maiden terveysongelmiin. Painopiste on kuitenkin muuttumassa, vaikka lähtökohtana on yhä solidaarisuus ja painotus terveydestä kaikille. Yhä avoimemmin kysytään kuitenkin, miksi esimerkiksi […]

N
Tiina Heikkilä

Kotihoito kaipaa uusia ideoita

A
Linda Enroth ja Pauliina Halonen

Pitkäikäisyys – tavoite vai taakka?

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän tukeminen — ei ainoastaan kuoleman siirtäminen sairauksien tehokkaalla hoitamisella — on haaste, jonka kaikki vanhenevat yhteiskunnat kohtaavat.

”Jos elämä on pitkä, sen lopussa odottaa ajanjakso, jolloin terveys ei ole optimaalinen kuoleman läheisyydestä johtuen. Toiminnanvajauksien kanssa elävien ihmisten määrä kasvaa niin Suomessa kuin muissakin pitkäikäisissä yhteiskunnissa. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän tukeminen — ei ainoastaan kuoleman siirtäminen sairauksien […]