A
Laura Sandström

Synnytyspelon aiheuttama syöksykierre voidaan pysäyttää

Synnytyspelko on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana.

”Pelkoa on käsitelty vain kysymyksellä ”anna edelliselle synnytykselle arvosana asteikolla 1–10”. Synnytyksen vaiheet olivat kauheita, mutta lopulta kaikki meni hyvin, joten arvosanaksi annan melko hyvän.” Suomessa on turvallista synnyttää ja kuolemat ovat äärimmäisen harvinaisia. Äidit myös pisteyttävät kokemuksensa korkeasti ennen […]

A
Jutta Pulkki ja Pia Västinsalo

Sote-sektorin ekologinen kestävyys tarvitsee kansallista ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalla on merkittävä osuus ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien kiihdyttämisessä. Toiminta uhkaa paitsi ympäristöä, myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ja on näin ollen se on vastoin sekä sote-sektorin terveyden edistämisen tavoitetta että kestävän kehityksen tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Artikkeli on osa Alustan keväällä ja syksyllä 2022 julkaistavaa Agenda2030-toimintaohjelman teemoja  ja kestävää kehitystä tarkastelevaa artikkelisarjaa. Uusien hyvinvointialueiden muiden ajankohtaisten haasteiden lisäksi hyvinvointialueilta odotetaan myös ekologisen kestävyyden integroimista osaksi toimintaa. Tehtävää helpottamaan on keväällä 2022 alkanut Tampereen yliopiston koordinoima EKO-SOTE […]

A
Jaakko Nevalainen, Hannu Saarijärvi, Mikael Fogelholm & Maijaliisa Erkkola

Asiakastiedosta tutkimusaineistoksi: kokemuksia ruokakaupan kanta-asiakasdatasta

Tutkijoiden olisi tärkeä katsoa laajemmin yhteiskunnan datapintoihin ja hyödyntää niitä ajantasaisen tutkimustiedon tuottamisessa. Asiakastietoa voi hyödyntää koko yhteiskunnan hyväksi.

Laadukas data on uuden tietämyksen tuottamisen edellytys. Yksityisellä sektorilla lääkeyritykset ovat jo vuosikymmenten ajan pyrkineet osoittamaan tuotteidensa tehoa ja turvallisuutta potilasaineistojen avulla. Digitalisoituva toimintaympäristö tuo uusia mahdollisuuksia myös muille yrityksille kerätä monenlaista dataa niiden asiakkaista. Asiakastiedolla tarkoitetaan asiakkaan toiminnan seurauksena […]

A
Tiina Heikkilä

Syövän yleistyminen muuttaa syövän hoitoa ja yhteiskunnallista keskustelua

Jos on potilaana aktiivinen ja jos läheiset ovat aktiivisia, on potilaana vahvoilla.

Syöpää sairastavan asema yhteiskunnassa on muuttunut paljon parinkymmenen vuoden aikana. Samalla on muuttunut syövän hoitaminen. Syöpä ei enää eristä ja se luo jopa yhteisöjä, mutta sairastuneen saama tuki riippuu paljon sairastuneen aktiivisuudesta ja sosiaalisista verkostoista, sanovat tutkijat Eeva Harju ja […]

A
Jaana Parviainen
Jaana Parviainen

Millä tiedolla on väliä liikuntatieteessä?

Liikuntatieteessä on uskottu tiedon valistavaan ja motivoivaan vaikutukseen ihmisten liikuntakäyttäytymisen muuttamisessa. Entäpä jos tieto ja data eivät johdakaan toivottuun asenteiden muutokseen, ja voivatko ne muuttua liikunnan esteeksi? Onko liikuntatiede keskittynyt liiaksi tietoon ja puhunut liian vähän tietämättömyydestä?

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet liikuntadatan tuottamisen ja jakamisen, mutta samalla myös disinformaation levittämisen uudella tavalla. Moniarvoisuuden lisääntyminen liikunnan kentällä on nostanut esiin kysymyksen, kenen tieto on arvokasta, ja keitä pidetään tietämättöminä. Liikuntatiede kaipaa uudenlaista ymmärrystä tietämättömyyden eri muodoista. […]

E
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo

Happy Christmas, you have tuberculosis!

Christmas – or Xmas, Hanukkah, end of year – or the festive season – is a time globally of holidays. When in Nordic countries we celebrate light after darkness, with family, during a short leave over the holidays, in Southern […]

A
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo (käännös Tiia Tikka)

Hyvää joulua, sinulla on tuberkuloosi!

Joulu – kuusijuhla, hanukka, vuoden loppu – juhlan aika on myös loma-aikaa ympäri maailman. Kun pohjoismaissa juhlistetaan perhepiirissä valoa pimeyden jälkeen lyhyen loman aikana, on eteläisessä Afrikassakin aika tavata perhettä ja nauttia tauosta, auringosta ja lämmöstä. Joulun aikaan eteläisen Afrikan […]

A
Meri Koivusalo

Globaalista terveydestä ja politiikan liikkumavarasta

Globaali yksinoikeuksiin nojaava innovaatiopolitiikka ja keskittyneet lääkemarkkinat ovat terveyspolitiikan tarpeiden näkökulmasta ”rikki” ja rahoituksen kestävyyden näkökulmasta ”tulossa tiensä päähän”.

Alustus perustuu Meri Koivusalon juhlaluentoon.  Globaali terveys on tutkimusalana uusi. Usein se ymmärretään kansainvälisenä tutkimuksena ja tukena etenkin köyhimpien maiden terveysongelmiin. Painopiste on kuitenkin muuttumassa, vaikka lähtökohtana on yhä solidaarisuus ja painotus terveydestä kaikille. Yhä avoimemmin kysytään kuitenkin, miksi esimerkiksi […]

N
Tiina Heikkilä

Kotihoito kaipaa uusia ideoita

A
Linda Enroth ja Pauliina Halonen

Pitkäikäisyys – tavoite vai taakka?

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän tukeminen — ei ainoastaan kuoleman siirtäminen sairauksien tehokkaalla hoitamisella — on haaste, jonka kaikki vanhenevat yhteiskunnat kohtaavat.

”Jos elämä on pitkä, sen lopussa odottaa ajanjakso, jolloin terveys ei ole optimaalinen kuoleman läheisyydestä johtuen. Toiminnanvajauksien kanssa elävien ihmisten määrä kasvaa niin Suomessa kuin muissakin pitkäikäisissä yhteiskunnissa. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän tukeminen — ei ainoastaan kuoleman siirtäminen sairauksien […]