Kirjoittajalle/How do I write a piece?

Mitä Alusta! julkaisee? (Scroll down for instructions in English)

Alustan! tekstit ja aineistot perustuvat – tavalla tai toisella – tutkimukseen tai tieteellisen työn tuottamaan asiantuntemukseen: todistusaineistoon, dokumentoituihin ja perusteltuihin, selkeisiin argumentteihin tai tieteellisen keskustelun tuntemukseen. Alustalla! ei ensisijaisesti käydä keskustelua yliopiston sisäisistä asioista.

Alustalle voi tarjota ainakin seuraavan tyyppisiä juttuja:

  1. Alustus on tiivis, selkeästi kirjoitettu ja kirkkaasti argumentoitu teksti, joka nostaa esiin uutta tietoa, perusteluja tai asiantuntijanäkemyksiä kiinnostavasta aiheesta. Hyvä juttu ei yritä vastata moneen ongelmaan. Suosituspituus on 2–5 liuskaa (5 000–15 000 merkkiä välilyönteineen, johon lähdeluetteloa ei lasketa).
  2. Nosto on lyhyt, terävä kommentti, joka viittaa kiinnostavaan materiaaliin (puheenvuoroon, tilastoon, sitaattiin, tutkimukseen) toisaalla. Se nostaa esiin hyvän tai kiinnostavan argumentin, tai oikaisee virheellisen julkisuudessa esitetyn tulkinnan.
  3. Kirjasta esittelee lyhyesti ajankohtaisen tieteellisen teoksen. Lukija esittää kirjan kirjoittajalle muutaman kysymyksen, joihin hän vastaa. Ehdota toimitukselle mielenkiintoista teosta tai kirjoita oma juttusi. Keskusteluja voidaan julkaista myös videoina. Suosituspituus on 2–5 liuskaa (esim. johdanto n. 5 000 + Q&A n. 10 000 merkkiä välilyönteineen).
  4. Voit ehdottaa myös haastattelua, kun tapaat kiinnostavia ihmisiä. Muoto on vapaa, ja haastattelu voi olla podcast Alustan Soundcloudissa, litteroitu versio tai molemmat. Näistä kannattaa kysyä osoitteesta tiina.heikkila@tuni.fi.

Miten teet jutun?

Kun epäilet saaneesi juttuidean, voit saman tien kirjoittaa alustuksen ja lähettää luonnoksen sähköpostilla Alustan! toimitukseen tai toimittajalle osoitteeseen tiina.heikkila@tuni.fi. Myös juttuideoita voi ehdottaa ja niiden sopivuudesta Alustalle voi kysyä. Muotoile silloin selkeä, muutaman virkkeen mittainen kuvaus ideastasi.

Odotamme ytimekästä ja selkeää tekstiä, jonka sisällöstä ja argumenteista kirjoittajat vastaavat itse. Toimitus käy kuitenkin läpi kaiken materiaalin ennen julkaisemista ja varaamme oikeuden niiden kevyeen toimittamiseen ja kommentointiin ennen julkaisua. Päätös aineiston julkaisemisesta tapahtuu nopeasti. Julkaisemme tasaiseen tahtiin, ja jotain mediakeskustelua kommentoivia ajankohtaispuheenvuoroja voidaan julkaista nopeammin.

Tekstien muotoilut:

Lähetä käsikirjoitukset Word- tai Open Document -muodossa.

Lihavoi keskeisten ihmisten nimet ja kursivoi teosten nimet.

Merkitse mahdolliset viittaukset tekstiin kaarisuluilla. Esimerkiksi: ”Filosofi John Deweyn (2012) tavoin voidaan sanoa, että uudistettava on.” Tai: ”On sanottu, että uudistettava on (Dewey 2012).” Liitä muut viitteet tekstin loppuun.

Väliotsikoita kannattaa käyttää. Niillä voi tiivistää argumentteja, selkeyttää tekstiä ja saada lukijan huomion kiinnittymään olennaiseen.

Liitä ohjeet lisukkeista ja linkeistä niin, että toimittaja ymmärtää kuinka ne julkaistaan. Tarkista, että liittämäsi linkit toimivat.

Pidä itse huolta kieliasusta ja luettavuudesta. Toimittaja ei ole kielenhuoltaja.

Tekstit lähetetään Alustan! toimittajan sähköpostiin (tiina.heikkila@tuni.fi) selkeästi otsikoituna: [ALUSTA] otsikko.

Liitä jutun yhteyteen tietosi (oppiarvo ja/tai asema ja/tai työnantajan nimi) ja liitteenä kuva kirjoittajasta.

 

What kind of content does Alusta! publish?

Contributions to Alusta! are based on research or academic expertise. They are evidenced, documented, well-founded, lucid arguments on scientific debates and topics. Alusta! is not a forum for the university’s internal affairs.

Alusta! welcomes submission from across all faculties in the university. It’s always a good idea to get in touch with us first to agree a submission in principle. We welcome creative use of our web platform.

You can offer content for publication in the following categories:

  1. A concise, succinctly written and lucidly argued text (alustus in Finnish) that provides new information or expert opinions on an interesting topic. A good piece focuses on limited issues. The recommended length is between 2 and 5 pages (5 000–15 000 characters including spaces).
  2. An expert interview: a dialogue between two voices presented in a question-answer-format. This can be a good way of maximising the coverage of visiting academics. The interview can be written or presented as an audio podcast.
  3. An audio podcast of up to half an hour’s length. This can be mixed format – interviews, or oral presentation.
  4. A short commentary (nosto in Finnish) making a reference to interesting material (a contribution, statistic, citation, a study etc.) published elsewhere, highlighting an interesting argument or correcting a misinterpretation.
  5. A review piece concisely presents a scholarly book or paper. In addition to introducing the work, a review might include an interview with the author(s). You can recommend an interesting book to the editors or write a piece of your own. Discussions can also be published in video format.

Feel free to suggest stories between these categories.

How do I write a piece?

It’s usually best to contact Alusta’s editor Tiina Heikkila (tiina.heikkila@tuni.fi) when you have an idea and she will guide you through the submission process.

We expect apposite and clear writing – authors have responsibility for thezq  content of their texts. The editorial team have oversight of the finished version and reserve the right to make light editing and comments before publication. We aim to make decisions on publication swiftly. We publish items on a regular basis, and brief comments can be fast tracked. Our published material has, by default, a comments section – but this can be removed if you feel that an item might bring inappropriate reactions.

Editing your contribution

Write the names of central people in bold and the names of books in italics.

Please use Harvard referencing for citations.

Subheadings can help guide readers through your text and judicious use is recommended.

Attach instructions about extra materials and links so that the editor understands how they should be published.

Email texts to the editor of Alusta! (tiina.heikkila@tuni.fi) with a clear heading: “[ALUSTA] heading”.

Attach brief biographical information about all authors, together with photos.

What is Alusta!?

Alusta! is an e-publication by The Faculty of Social Sciences at Tampere University. We publish items from Tampere University staff and students, and also from those with associations with the university.

It deals with society, culture and ideologies, analyzes politics and public discourse and highlights high-quality research. Alusta! provides a forum for research-based public discussion. Some items attract thousands of readers.

Editorial board of Alusta!

Alusta has an editor and an editorial board.

The editor of Alusta is Tiina Heikkilä (tiina.heikkila@tuni.fi, 050 544 2180). If you want to participate in editing our well-informed and topical publication, or have other input or feedback, please contact our editor via email.

The editorial board members are: Reetta Eiranen, Pauliina Halonen, Salla Jokela, Joonas Kumpulainen, Anna Kork, Petro Leinonen, Mikael Nurminen, Nelli Piattoeva, Heikki Ranta, Jenni Räikkönen ja Outi Sihvonen.

International Standard Serial Number (ISSN) of Alusta! is 2323-1084. If you work at the Tampere University, you can save your published on Alusta in the SoleCRIS-database under the category of “Articles” and subcategory “Other periodical”.