N
Tiina Heikkilä

Keskustelua eläinnäkökulmasta ja tuotantoeläimistä historiantutkimuksessa 25.4.

N
Tiina Heikkilä

Sami Pirkola on Alustan uusi päätoimittaja

A
Joonas Kumpulainen

Pääseekö talouskasvusta eroon?

Yksityisen talouden piiristä kerätyillä verotuloilla rahoitetun demokratian on käytännössä vaikeaa toimeenpanna politiikkaa, joka voi kriisiyttää sen oman rahoituksen. Kasvuriippuvuus yltää näin merkittävissä määrin myös parlamentaariseen demokratiaan.

Reaalipolitiikassa talouskasvu on tekijä, jota kyseenalaistetaan harvoin. Suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa hallitusohjelmat[1] on rakennettu talouskasvun ympärille puoluepoliittisesta kokoonpanosta riippumatta[2]. Talouspoliittisissa asiantuntijaraporteissa kasvu näyttäytyy keskeisenä tavoitteena ja reunaehtona, jolle muut taloudelliset ja poliittiset tavoitteet ovat ehdollisia. Valtiovarainministeriön laskelmissa arvioidaan paljonko talouden on […]

A
Mervi Kaarninen

Väinö Voionmaa ja Tampereen yliopisto

Kalevantiellä, Tampereen yliopiston pihamaalla kansleri Väinö Voionmaan muistomerkki, Kasvu -veistos palauttaa mieliin hänen merkityksensä Tampereen yliopistolle. Noin sata vuotta sitten Voionmaa kirjoitti Tuleva Suomi -aikakauskirjassa Uudesta suomalaisesta yliopistosta, joka voisi sijaita Tampereella. Voionmaa antoi tällöin uudelle korkeakoululle ja korkeimmalle opetukselle […]

N
Tiina Heikkilä

Lokakuussa keskustelua tekoälystä, Ayn Randista ja Tampereen historiasta

E
Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston tutkijoita ja professoreita, edustaen empiirisen yhteiskuntatieteen, menetelmätieteiden sekä biologisten järjestelmien tutkimusta.
Tatiana Tiaynen-Qadir, Paula Nissilä, Fernando Oliveira Di Prinzio

Revisiting the science-religion interface: Glocal, bottom-up, multi-disciplinary

Philosophical and theological discussions on science and religion must be complemented by grounded, ethnographic bottom-up research, as well as critical research on science, religion and secularism in social sciences and humanities. An intensive, two-day colloquium on April 9 and 10 […]

N
Tiina Heikkilä

Juho Saaren mielestä tarvitaan uusi Korpilammen henki

A
Juha Suoranta

Antti Eskola valitsi elämäntehtäväkseen lukemisen, ajattelemisen ja kirjoittamisen

Antti Eskola hioi keskustelukirjallisuuden lajityypin huippuunsa. Hän kirjoittaa ajankohtaisesti, monikerroksisesti ja omakohtaisesti.

Teksti perustuu puheeseen, jonka Juha Suoranta piti Vanhanakin voi ajatella-kirjan julkistamistilaisuudessa tammikuussa 2019.  Syyskuussa 2018 kuollut Antti Eskola oli toisen maailmansodan jälkeisen Suomen tärkein yhteiskunnallisesti osallistuva yhteiskuntatieteilijä. Hän kuului sosiologisukupolveen, joka teksteillään ja opetustyöllään vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan, ja jolla oli […]

A
Mervi Kaarninen

Kapina yliopistolla – maksulakosta alkoi uusi aikakausi

Tampereella ja yleensäkin suomalaisissa yliopistoissa seurattiin tarkoin kevään 1968 opiskelijamellakoita. Opiskelijat nousivat barrikadeille Pariisissa, Berliinissä ja Yhdysvalloissa. Vaadittiin opintodemokratiaa, opetuksen uudistamista sekä parannuksia opintososiaalisiin olosuhteisiin.

Syyskuun 2018 alussa tuli kuluneeksi 50 vuotta Tamy:n organisoimasta maksulakosta. Se näyttäytyy valtakunnallisen opiskelijaliikkeen historiassa poikkeuksellisen räväkkänä kapinaliikkeenä. Maksulakko onnistui, ja sen avulla saavutettiin tuloksia, jotka tulivat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan paljon tamperelaisessa yliopistoyhteisössä. Ylioppilasliikkeen historiankirjoituksessa ja muistelussa Vanhan Ylioppilastalon valtaus […]