Tulokset (1)

Opintokokonaisuuden koostaminen ja arviointi (ent. kokonaismerkintä)

Yliopisto

Opintokokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin hakeminen muuttuu Sisun käyttöönoton myötä. Jatkossa arviointia haetaan Sisussa ja se koskee kaikkien kampusten opiskelijoita (pl. lääketiede).

Tutkinto muodostuu erilaisista opintokokonaisuuksista, jotka opintojen suorittamisen jälkeen koostetaan sekä arvioidaan. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • kandidaatintutkintojen yhteiset opinnot, perusopinnot, aineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot
  • maisterintutkintojen yhteiset opinnot, syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot
  • jatkotutkintojen yleiset valmiudet sekä tieteenalan ja tutkimusalan opinnot

Sisuun on opetussuunnitelmatyön yhteydessä määritetty arvioitavat opintokokonaisuudet sekä niiden arviointiasteikot (1-5 tai hyväksytty/hylätty). Tämän tiedon löydät Sisun opintosuunnitelmastasi opintokokonaisuusesitteestä klikkaamalla (sininen linkki kokonaisuuden otsikon alla). Jos arviointiasteikkoa ei näy, kyseistä opintokokonaisuutta ei arvioida.

Opintokokonaisuuden koostamista ja arviointia kannattaa hakea siinä vaiheessa, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuden osat etkä enää aio kokonaisuuteen suorittaa mitään lisää. Arvioinnin jälkeen et voi enää siirtää kokonaisuuden sisältöjä opintosuunnitelmassasi. Tehtyjä arviointeja ei lähtökohtaisesti myöskään pureta. Arviointipyynnöt lähtevät automaattisesti viimeistään valmistumispyynnön yhteydessä.

Näin haet opintokokonaisuuden arviointia Sisussa (5.8.2020 alkaen)

  1. Opintokokonaisuuden arviointi edellyttää, että olet ensin lisännyt kyseisen kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi, suunnitellut kokonaisuuden sisällön sekä hyväksyttänyt mahdolliset henkilökohtaiset vapaan suunnittelun tilassa tehdyt muutokset.
  2. Arviointia voit hakea Sisussa, kun kokonaisuuden tila on ”osat suoritettu”. Hakemuksen löydät klikkaamalla opintokokonaisuusesitettä (sininen linkki otsikon alla) sekä valitsemalla ”Pyydä arviointia”. Toiminto on mahdollinen ja näkyvissä vain silloin, kun opintokokonaisuuden alla olevat opinnot on suoritettu.
  3. Kun olet lähettänyt arviointipyynnön, näet opintokokonaisuusesitteessä tekstin "arviointia haettu". Jos haluat perua hakemuksen voit tehdä sen Omissa tiedoissa > Hakemukset ja pyynnöt.
  4. Hyväksytystä hakemuksesta saat viestin Sisussa sekä kokonaisuuden kohdalla näet annetun arvosanan sekä tilan "suoritettu".

ITC: Kielten tutkinto-ohjelma

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

SOC: Filosofian tutkinto-ohjelma

SOC: Historian tutkinto-ohjelma

SOC: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

SOC: Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

SOC: Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Avoin yliopisto

SOC: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

SOC: Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

SOC: Psykologian tutkinto-ohjelma

Luotu
21-06-2019
Päivitetty
26-06-2020