skip-to-main-content

Tulokset (1)

Opettajatuutorointi

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Opettajatuutorointi on tärkeä ja näkyvä osa jokaisen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden ohjauksen kokonaisuutta. Opettajatuutori on tutkinto-ohjelman valitsema oman alansa asiantuntija, joka toimii tukenasi ja kannustajana koko tavoitteellisen opintopolun ajan. Opettajatuutori voi vaihtua opintopolun eri vaiheissa.

Opettajatuutorin merkitys on erityisen suuri opintojen alkuvaiheessa, jolloin hän toimii yhteistyössä opiskelijatuutorin kanssa uuden opiskelijan kiinnittämiseksi yliopisto-opintoihin. Opintopolun nivelvaiheissa opettajatuutori tukee yksilö- tai ryhmäkeskustellen ryhmänsä opiskelijoiden valintoja ja yhdessä opiskelijan kanssa etsii ratkaisuja haasteellisiin opiskelutilanteisiin. Opiskelijan itsenäisen toiminnan ja motivaation tukeminen on keskeistä. Tuutoroinnin tarve vähenee  itseohjautuvuutesi lisääntyessä.

Lisätietoa toteutustavasta saat tutkinto-ohjelmasi koulutuksen ja oppimisen tukipalveluiden asiantuntijalta ja tiedekuntakohtaisista ohjeista tällä sivulla.

 

SOC: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Tampere

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
12-11-2019