Tulokset (67)

Kokonaismerkinnän hakeminen

Yliopisto

Nämä ohjeet koskevat muita kuin tekniikan aloja

Tutkinnon rakenne perustuu yleensä opintokokonaisuuksiin, joista on haettava kokonaismerkintä. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi kandidaatintutkintojen perus- ja aineopinnot sekä maisterintutkintojen syventävät opinnot. Myös tohtoriopintoihin kuuluvat 30-60 opintopistettä muodostavat kokonaisuuden, josta tulee hakea kokonaismerkintä.

Joissakin tapauksissa voit tarvita kokonaismerkintää jonkin pätevyyden saavuttamiseen (esimerkiksi opetettavan aineen opinnot).

Hae kokonaismerkintä jokaisesta suorittamastasi opintokokonaisuudesta, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen haluamasi opintojaksot, ja ne on rekisteröity. Tarkista opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot opinto-oppaasta.

Hae tarvitsemasi kokonaismerkintä aina siitä tutkinto-ohjelmasta, jonka opinnoista merkintä koostuu.

Erillisten opintokokonaisuuksien kokonaismerkintäohjeet on kuvattu opinto-oppaassa tai opetustarjontatietojen yhteydessä.

Jos opintokokonaisuus arvioidaan arvosanalla, arvosana lasketaan kokonaisuuden opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona.

Pääsääntöisesti vähintään 20 op:n vapaasti valittavat opintokokonaisuudet saa näkyviin myös tutkintotodistukseen.

ITC: Kielten tutkinto-ohjelma

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

SOC: Filosofian tutkinto-ohjelma

SOC: Historian tutkinto-ohjelma

SOC: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

SOC: Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

SOC: Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

Avoin yliopisto

SOC: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

SOC: Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Luotu
21-06-2019
Päivitetty
08-05-2020

Käytännön ohjeita opiskelijalle etäopiskeluun

Yliopisto ja TAMK