Hyppää pääsisältöön

Vesa Korhonen

yliopistonlehtori, kasvatustiede
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitevesa.korhonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901465

Oma esittely

Korkeakoulutuksen ja yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan tutkija. Keskeisin tutkimustyö on kohdistunut opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja ylirajaisen yhteistyön kysymyksiin.Tutkimusta yleisesti myös opettajien, ohjaajien ja johtajien ammatillisesta kasvusta ja kollegiaalisuuden merkityksestä. Dosentti Helsingin yliopistossa (yliopistopedagogiikka) ja Jyväskylän yliopistossa (kasvatustiede, erityisesti korkea-asteen ohjaus).

Työtehtävät

Korkeakoulutus muutoksessa (HET) tutkimusryhmän vetäjä (https://research.tuni.fi/het/) yhdessa Johanna Annalan kanssa. Tiedekunnan tohtorikoulutuksen kehittämisryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja. Olen toiminut useammissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa tutkimusjohtajana, joista viimeisimpänä kansainvälinen eTraining FinPal hanke vuosina 2017-2020, missä toteutimme etä- ja verkko-opetuksena yliopistopedagogisen koulutusohjelman Palestiinan alueelle.

Kasvatustieteen aine- ja syventävien opintojen sekä jatkokoulutuksen opetusta ja ohjausta. Gradujen ja väitöskirjatutkimusten ohjausta.

Luottamustoimet

Yliopistopedagogiikka lehden toimituskunnan jäsen. Tampereen yliopiston edustajana kansainvälisessä korkeakoulutuksen UNIMED alaverkostossa "eLearning and Open Educational Resources" (https://www.uni-med.net/en/subnetwork-elearning-and-open-education/)

Tutkimuskohteet

korkeakouluopintoihin kiinnittyminen ja hyvinvointi, korkeakouluopintoihin hakeutumisen reitit ja lähtökohdat, opiskelijan itsesäätelytaitojen ja tieteellisen ajattelun kehittyminen, koulutuksellinen syrjäytyminen ja korkeakouluopintojen keskeyttämisriskit, korkeakoulutettujen työllistyminen ja siirtymäreitit työhön, digitaaliset oppimisympäristöt, opetus- ja ohjaustyön ammatilliset ja pedagogiset haasteet, opettajana kehittyminen, akateeminen ja pedagoginen johtaminen, mentorointi ammatillisen kasvun tukena, ylirajainen ja kansainvälinen pedagoginen kehittämisyhteistyö korkeakoulutuksessa

Tieteenalat

kasvatustiede, korkeakoulututkimus, yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikka, ammattikasvatus

Merkittävimmät julkaisut

Korhonen, V. 2010. Tarinoita mentoroinnista: akateemista toimijuutta ja oppimiskumppanuutta rakentamassa. Aikuiskasvatus 30 (2), 94-105.

Korhonen, V. 2012. “Communicative spaces in action” - Experiences of developing group mentoring for ICT implementation in teaching and learning in higher education. Studies for the Learning Society, Nr. 2-3/2012, 87-98. DOI:10.2478/v10240-012-0008-z

Korhonen, V. & Weil, M. 2015. Internationalisation of Higher Education: Perspectives on Self-Conceptions in Teaching. Journal of Research in International Education, 14, 198-212. DOI: 10.1177/1475240915615447

Korhonen, V. & Törmä, S. 2016. Engagement with a teaching career: how a group of Finnish university teachers experience teacher identity and professional growth. Journal of Further and Higher Education, 40 (1), 65-82. DOI: 10.1080/0309877X.2014.895301

Gaio Alves, M. & Korhonen, V. 2016. Transitions and trajectories from higher education to work and back – A comparison between Finnish and Portuguese graduates. European Educational Research Journal, 15 (6), 676-695. DOI: 10.1177/1474904116661200.

Nevgi, A. & Korhonen, V. 2016. Pedagoginen johtaminen yliopiston keskijohdon johtamistyössä. Kasvatus 47 (5), 419-433.

Korhonen V. & Toom A. 2017. Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksien tunnistaminen sekä pedagogisen hyvinvoinnin tukeminen korkeakoulun opetusyhteisössä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat: Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 131-154.

Korhonen, V., Inkinen, M., Mattsson, M. & Toom, A. 2017. Student engagement and the transition from the first to second year in higher education. In Kyndt Eva et al. (Eds.) Higher Education Transitions: Theory and Research. London: Routledge, 113-134.

Korhonen, V. & Rautopuro, J. 2018. Identifying Problematic Study Progression and “At-Risk” Students in Higher Education in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 63 (7), 1056-1069. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476407.

Aldahdouh, T.Z., Nokelainen, P. & Korhonen, V. 2020. Technology and Social Media Usage in Higher Education: The Influence of Individual Innovativeness. Sage Open 10 (1). DOI: 10.1177/2158244019899441

Korhonen, V. 2020. Academically engaged or not? An exploratory study on modelling and assessing the engagement of first-year students at a research-intensive university in Finland. Assessment & Evaluation in Higher Education, DOI: 10.1080/02602938.2020.1846016