Hyppää pääsisältöön

Valtteri Vähä-Savo

apurahatutkija, post doc -tutkimus

Oma esittely

Olen tutkija Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa. Parhaillaan työskentelen Koneen Säätiön rahoittaman Sisäisen totuuden arviointi -hankkeeni parissa (2021-2 024). Olen Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS) tutkimusryhmän pitkäaikainen jäsen. Kuulun European Sociological Association RN-15: Global, transnational and cosmopolitan sociology tutkimusverkoston johtokuntaan. Lisäksi olen Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmän jäsen. Tutkimusintresseihini kuuluvat tieteen ja teknologian tutkimus, arvostusten ja arvioinnin sosiologia, assosiaatioiden sosiologia, toimijaverkkoteoria, hallinnan analytiikka, globaali ja ylikansallinen sosiologia, kulttuurintutkimus sekä uusinstitutionaalinen sosiologia.

Merkittävimmät julkaisut

Vähä-Savo, Valtteri & Venla Koivuluhta (in print) Building belief in belief – Navigating moral tensions through category work while assisting converted asylum seekers in Finland. In Lena Rose & Ebru Özturk (eds.) Asylum and Conversion from Islam to Christianity in Europe: Interdisciplinary Approaches. London: Bloomsbury Publishing.

Vähä-Savo, Valtteri, Joa Hiitola, Tuuli Innola, Anna Rönkä, Helena Louhela, Sanna Mustasaari ja Seija Jalagin (2003) Syljen jäljistä varjosukupuihin: tutkimus kaupallisten DNA-teknologioiden vaikutuksista moninaisiin suhteisiin. Sosiologia (60)3-4-, 195-211.

Välimaa, Mira, Valtteri Vähä-Savo & Johanna Hiitola (2023) Enrolling around – Reconfiguring place and space in the wake of a new reception centre in a small rural town. Population, Space and Place 29(3). http://doi.org/10.1002/psp.2623

Hiitola, Johanna, Zeinab Karimi & Valtteri Vähä-Savo (2021) Epävarmuuden jatkumot: Prekaarisuuden muodot ja sukupuolistunut väkivalta pakkomuuttajien elämänkuluissa. [Continuums of uncertainty: Forms of precarity and gendered violence in the lives of forced migrants]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 34(3), 34-46. 

Vähä-Savo, Valtteri, Jari Luomanen & Pertti Alasuutari (2021) Between rationalism and romanticism: metaphors in managing conflicting institutional logics in science and technology parks. Culture and Organization. https://doi.org/10.1080/14759551.2021.1969650 

Hiitola, Johanna & Valtteri Vähä-Savo (2021) Reassembling attachments: place and well-being among Afghan refugees in a small rural town. Journal of Ethnic and Migration Studies. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1905507  

Hiitola, Johanna & Valtteri Vähä-Savo (2021) Genres of Departure: Forced Migrants’ Family Separation and Personal Narratives. Nordic Journal of Migration Research, 11(3), 235–249. DOI: http://doi.org/10.33134/njmr.372 

Vähä-Savo, Valtteri (2020) Cross-national comparisons in epistemic governance: analysis of parliamentary debates from eight countries. Contemporary Politics, 26(5), 597-615. https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1813931 

Vähä-Savo, Valtteri (2020) Decoupling spheres of belonging in the Nordic welfare states. In Hiitola, Johanna, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (Eds.) Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in the Nordic countries. London: Routledge, 10-20. 

Vähä-Savo, Valtteri, Jukka Syväterä & Leena Tervonen-Gonçalves (2019) The authority of meta-organisations: Making the International Association of National Public Health Institutes attractive to prospective members. European Journal of Cultural and Political Sociology, 6(4), 474-502. https://doi.org/10.1080/23254823.2019.1612262 

Alasuutari, Pertti; Valtteri Vähä-Savo & Laia Pi Ferrer (2019) National Self-Image as a Justification in Policy Debates: An International Comparison. New Global Studies, 13(2), 167–189. https://doi.org/10.1515/ngs-2018-4038 

Alasuutari, Pertti & Valtteri Vähä-Savo (2018) Owning worldwide principles: The case of American exceptionalism. Social Science Information, 57(4), 533-552. https://doi.org/10.1177%2F0539018418816192 

Vähä-Savo, Valtteri (2016) Sektoritutkimuksen genealogia. [Genealogy of Sectoral Research]. Acta Universitatis Tamperensis 2138. Tampere: Tampere University Press.