Hyppää pääsisältöön

Valtteri Vähä-Savo

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401901347
puhelinnumero+358503298821
Keskustakampus

Oma esittely

Olen tutkija Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa. Parhaillaan työskentelen Koneen Säätiön rahoittaman Sisäisen totuuden arviointi -hankkeeni parissa (2021-2 024). Olen Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS) tutkimusryhmän pitkäaikainen jäsen. Kuulun European Sociological Association RN-15: Global, transnational and cosmopolitan sociology tutkimusverkoston johtokuntaan. Lisäksi olen Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmän jäsen. Tutkimusintresseihini kuuluvat tieteen ja teknologian tutkimus, arvostusten ja arvioinnin sosiologia, assosiaatioiden sosiologia, toimijaverkkoteoria, hallinnan analytiikka, globaali ja ylikansallinen sosiologia, kulttuurintutkimus sekä uusinstitutionaalinen sosiologia.

Merkittävimmät julkaisut

Hiitola, Johanna, Zeinab Karimi & Valtteri Vähä-Savo (2021) Epävarmuuden jatkumot: Prekaarisuuden muodot ja sukupuolistunut väkivalta pakkomuuttajien elämänkuluissa. [Continuums of uncertainty: Forms of precarity and gendered violence in the lives of forced migrants]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 34(3), 34-46. 

Vähä-Savo, Valtteri, Jari Luomanen & Pertti Alasuutari (2021) Between rationalism and romanticism: metaphors in managing conflicting institutional logics in science and technology parks. Culture and Organization. https://doi.org/10.1080/14759551.2021.1969650 

Hiitola, Johanna & Valtteri Vähä-Savo (2021) Reassembling attachments: place and well-being among Afghan refugees in a small rural town. Journal of Ethnic and Migration Studies. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1905507  

Hiitola, Johanna & Valtteri Vähä-Savo (2021) Genres of Departure: Forced Migrants’ Family Separation and Personal Narratives. Nordic Journal of Migration Research, 11(3), 235–249. DOI: http://doi.org/10.33134/njmr.372 

Vähä-Savo, Valtteri (2020) Cross-national comparisons in epistemic governance: analysis of parliamentary debates from eight countries. Contemporary Politics, 26(5), 597-615. https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1813931 

Vähä-Savo, Valtteri (2020) Decoupling spheres of belonging in the Nordic welfare states. In Hiitola, Johanna, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (Eds.) Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in the Nordic countries. London: Routledge, 10-20. 

Vähä-Savo, Valtteri, Jukka Syväterä & Leena Tervonen-Gonçalves (2019) The authority of meta-organisations: Making the International Association of National Public Health Institutes attractive to prospective members. European Journal of Cultural and Political Sociology, 6(4), 474-502. https://doi.org/10.1080/23254823.2019.1612262 

Alasuutari, Pertti; Valtteri Vähä-Savo & Laia Pi Ferrer (2019) National Self-Image as a Justification in Policy Debates: An International Comparison. New Global Studies, 13(2), 167–189. https://doi.org/10.1515/ngs-2018-4038 

Alasuutari, Pertti & Valtteri Vähä-Savo (2018) Owning worldwide principles: The case of American exceptionalism. Social Science Information, 57(4), 533-552. https://doi.org/10.1177%2F0539018418816192 

Vähä-Savo, Valtteri (2016) Sektoritutkimuksen genealogia. [Genealogy of Sectoral Research]. Acta Universitatis Tamperensis 2138. Tampere: Tampere University Press.