Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehanna.ojanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505950571
Keskustakampus

Oma esittely

Toimin tutkimusjohtajana politiikan tutkimuksen tutkimusohjelmassa, ja olen mukana H2020-tutkimushankkeessa ENGAGE (“Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe") sekä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa STRAX, strategisen kulttuurin muutos Euroopassa - siitä lisää tässä: 

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/strategisen-kulttuurin-murros-euroopassa-strax

Työtehtävät

Tehtäviini kuuluvat maailmanpolitiikan professorin tehtävät - opetusta ja opetuksen koordinointia kansainvälisen politiikan syventävissä opinnoissa, gradujen ja väitöskirjojen ohjausta sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkimusta.

Osaamisalueiden kuvaus

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, erityisesti Euroopassa; EU:n ja Naton suhteet; pohjoismainen yhteistyö, Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. 

Luottamustoimet

Esimerkkejä luottamustoimista: 

World Council of Churches, Commissioner, Commission of the Churches on International Affairs, 2014-

European Council on Foreign Relations, member of the Council, 2018-

Swedish Institute of International Affairs, member of the advisory board, 2018- 

Styrelseledamot, Ålands fredsinstitut, 2019-

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE, Yhteiskuntatieteet-jaoton jäsen 2019- 

Chairperson, (President), EuroDefense Finland –verkosto, 2019-

Tutkimuskohteet

Eurooppalainen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU ja Nato, monenkeskisyys, kansainvälisten järjestöjen väliset suhteet, pohjoismainen yhteistyö, Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. 

Merkittävimmät julkaisut

Esimerkkejä julkaisuista: 

‘Finland and Sweden in NATO: the potential of new security providers’. Policy Brief 18, NATO Defence College, 24.11.2022. https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1769

‘NATO and the EU’s Strength Lies in Their Unity’. Blog, Carnegie Europe, 28 June 2022. https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/87403

‘Finland on its way to NATO: not a total surprise’, Aspenia Online, international analysis and commentary. 16 June 2022. https://aspeniaonline.it/finland-on-its-way-to-nato-not-a-total-surprise/

‘NordNATO: Why the case for Finland to join NATO is stronger than ever’. View from the Council, European Council on Foreign Affairs, 10 May 2022 https://ecfr.eu/article/nordnato-why-the-case-for-finland-to-join-nato-is-stronger-than-ever/

’De nordiska ländernas integration saknar drivkrafter’ i 30 röster om Norden, red. Nils Erik Forsgård. Helsinki, Magma 2022. (S. 259-266.)

Tarja Seppä ja Hanna Ojanen, ’Voidaanko Venäjä erottaa YK:sta?’ Alusta! 8.4.2022. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/04/08/voidaanko-venaja-erottaa-yksta/

’Euroopan unioni turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa – kaikesta huolimatta eteenpäin’. Alusta! -verkkojulkaisu, Tampereen yliopisto. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/03/04/euroopan-unioni-turvallisuus-ja-puolustuspolitiikassa-kaikesta-huolimatta-eteenpain/

Together with Päivi Leino-Sandberg, ’Time for Military Integration in the EU? Armed aggression and the scope of Article 42 TEU’. Verfassungsblog 3.3.2022. https://verfassungsblog.de/time-for-military-integration-in-the-eu/

’La Finlande et la Suède vis-à-vis du projet européen’. Dans : Souveraineté et solidarité, un défi européen. Sous la direction de Nathalie de Kaniv et Patrick Bellouard. Les Editions du Cerf, Paris, 2021. P. 107-113.

‘Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: EU valtioiden maailmassa’. Teoksessa Tapio Raunio ja Juho Saari (toim.) 2021 ”Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta”. Helsinki: Gaudeamus. Pp. 188-211.

Kanta 3 YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Hanna Ojanen, Vuokko Aromaa, Maria Hongisto-Mäenpää, Petri Kähkönen ja Jaana Nieminen. Helsinki: Edita. 2021. 

’The EU’s engagement with international organisations. NATO’s impact on the making of EU security policy’. 83-103. In: Roberta N. Haar, Thomas Christiansen, Sabina Lange and Sophie Vanhoonacker, eds., The Making of European Security Policy. Between Institutional Dynamics and Global Challenges. Abingdon, Oxon and New York: Routledge 2021.

The EU's Power in Inter-Organisational Relations (Palgrave 2018)