Hyppää pääsisältöön

Tutustumiskierros sote-alan ratkaisuihin starttasi Sospro-Akatemia -koulutusmallilla

Julkaistu 27.5.2021
,
päivitetty 28.5.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Väestömuutos, digitalisoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pula alan ammattilaisista haastavat palvelujen tuottajia uusiin toimintamalleihin, jotka tuottavat uudenlaista osaamista. Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut ja TAMKin sote-yksiköt päättivät tukea kuntia ja sote-palveluja tuottavia yrityksiä tarjoamalla webinaarisarjan sote-alan uusista ratkaisuista.

Tutustumiskierroksella esittelemme osaamisen vahvistamiseen liittyviä jatkuvan oppimisen tai tutkintokoulutuksen ratkaisuja kunnissa, organisaatioissa ja yksiköissä. Tutustumiskierroksen starttasi kasvuyritys Sospro Oy:n ja TAMKin yhteistyön esittely, alustajana Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen

Sospro tuottaa monipuolisia ja vaikuttavia lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita sekä avopalveluita. Sospro on määrittänyt rohkeasti strategiseksi tavoitteekseen olla ennakkoluuloton lastensuojelun edelläkävijä. Tarkoituksena on kasvaa ja uudistua. Sosprolla on vahvat tavoitteet panostaa yrityksen osaamisen kehittämiseen, lisätä kyvykkyyttä vastata asiakkaiden tarpeisiin lastensuojelussa ja tukea työntekijöiden oman työn hallinnan tunnetta ja jaksamista. Työ lastensuojelussa on vaativaa ja kuten monet sote-palvelujen tuottajat, myös Sospro on kokenut haasteita työntekijöiden riittämisestä vuosien mittaan.

Ennen TAMK-yhteistyötä Sospro tunnusteli useiden eri oppilaitosten mahdollisuuksia tarttua koulutushaasteeseen. Tavoitteena oli tarjota vaikuttava, laadukas ja AMK-tasoinen koulutuspalvelujen kokonaisratkaisu henkilöstölle. Lopulta TAMK valikoitui kouluttajaksi aiempien kokemusten, näyttöön perustuvien työmenetelmien, laadukkaan koulutussuunnitelman ja joustavien opintopolkujen vuoksi. Myös Tampereen keskeisen sijainti vaikutti päätökseen.   

Sospro määritteli itse koulutustarpeensa, jotka olivat pohjana vahvasti työelämän tarpeesta lähtevälle koulutussuunnitelmalle. TAMKin Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut ja substanssiaiheiden opettajat suunnittelivat ajoitukset ja AMK-tasoisen toteutuksen. Näin syntyi Sospro-Akatemia, jossa koulutuspolku alkaa kaikille yhteisillä lastensuojelun substanssiopinnoilla ja jatkuu lastenkotien profiilien mukaisilla erityisosaamisen opinnoilla. Erityisosaamisen opintoja tarjoamme Sospro-Akatemiassa tällä hetkellä psykiatrian, neuropsykiatrian, käytöshäiriöiden ja kehitysvammaosaamisen aloilla sekä avopalveluiden osalta. Erityisosaamista vahvistavien opintojen jälkeen koulutuspolkua on muutamalla erityisalalla mahdollista jatkaa vielä laajoihin opintoihin, jotka ovat 20–30 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia. 

Sospro-Akatemiasta on nyt osallistumiskokemusta yhdeksän kuukauden ajalta. Sospron Helena Nyman-Jokisen mukaan koulutuspalaute on ollut varsin positiivista, sisältöjä on kehuttu vahvasti työntekijöiden arjen tilanteita tukeviksi. Opinnot ovat herätelleet ammattilaisia pohtimaan omaa tapaansa tehdä työtä sekä suhtautumistaan lasten ja nuorten oireisiin. Samalla on lisääntynyt myös ymmärrys sosprolaisuudesta – erityisesti, koska osallistujia on ollut kaikista Sospron yksiköistä. Yhdessä oppiminen ja haastavien tilanteiden yhteinen tarkastelu on koettu tärkeänä, ja ne ovat vahvistaneet omalta osaltaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mikä hienointa, yhteisiä kehittämisaihioita on jo lähtenyt syntymään opintojen aikana.  

Tutustumiskierros jatkuu. Tule mukaan 2.6., jolloin kuulemme miten tilauskoulutuksena toteutettava sairaanhoitajakoulutus vastaa alueen osaajapulaan ja minkälaista työelämäkehittämistä koulutuksella on aikaansaatu.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 

Teksti: Taru Karlsson-Laiho, Taru Manner, Ilkka Piiroinen ja Katja Varamäki 
Kuvitus: Heini Pääkkönen ja Annika Seppälä