Hyppää pääsisältöön

Tunne oppimisen iloa ja voi hyvin!

Julkaistu 9.3.2023
,
päivitetty 10.3.2023
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva, kolme työntekijää toimistossa
Oppiminen on keskeinen työelämätaito alati uudelleenmuovautuvissa toimintaympäristöissä. Työssä oppiminen on työyhteisöjen turhan vähän hyödynnetty piilopotentiaali, joka kannattaa kaivella aarrearkusta esiin.

Työyhteisön yhteiset oivallukset ovat avain onnistumisiin ja menestymiseen. Monimutkaiset haasteet eivät ole vähenemässä tulevaisuudessa – organisaation oppimiskyvystä huolehtiminen onkin mitä parhainta varautumista tulevaan!

Tunteet värittävät oppimista

Jokaisella meistä on mukanamme tunteiden kirjo, jokaisena työpäivänä. Sitä ei saada ripustettua eteisnaulakkoon tai säilöttyä lukolliseen lokeroon. Tunteet vaikuttavat oppimiseen joko sitä mahdollistaen ja edistäen, tai estäen ja hidastaen.

Työyhteisössä oppimisessa vuorovaikutus on keskiössä, ja tunteet ovat mukana kaikessa vuorovaikutuksessa tavalla tai toisella. Kysyminen, keskusteleminen ja kuunteleminen on aina sidoksissa siihen, mikä yksilön oma tunnetila milläkin hetkellä on.

Tunnetaitojen kehittäminen edistää myös oppimiskykyä. Tunneälykkäät johtajat luovat oppimismyönteisiä työyhteisöjä, jotka menestyvät yhteisten haastavien ongelmien ratkaisuissa.

Tunteet oppimisen polttoaineena

Myönteiset tunteet auttavat meitä näkemään mahdollisuuksia laajemmin. Kielteisen tunnemyrskyn ytimessä ajattelu kapeutuu ja urautuu, jäljellä on vain minun totuuteni. Myönteiset tunteet kasvattavat myös energiaa, jota tarvitaan oppimisen polttoaineeksi.

Kaikki oppiminen edellyttää riittäviä voimavaroja ja sopivaa älyllistä kuntoa. Hyvinvointi onkin oppimisen jalusta, sekä yksilön että koko työyhteisön tasolla. Oppiminen myös kasvattaa hyvinvointia onnistumisen ja kehittymisen tunteen kautta, eli jalusta tukevoituu.

Eläköön se pieni ero!

Tunteet ovat se asia, mikä erottaa ihmisen ja koneen toisistaan. Tekoäly vastailee eri kysymyksiin ketterästi ja tarkasti, mutta ilman tunneväripaletin hienoja siveltimen vetoja.

Jokainen työyhteisön jäsen on oma yksilönsä, omine henkilökohtaisine tunteineen. Pinnan alla voi olla häpeää, kateutta, epävarmuutta ja katkeruutta. Työyhteisössä voi myös pulputa ylpeyttä, luottamusta ja iloa – yhdessä ja erikseen.

Poutapilvet oppimisen taivaalla

Oppimisilmasto on näkymätön tunnelma ja ilmapiiri, jonka kaikki aistivat työyhteisössä. Se on mukana kaikissa kohtaamisissa ja arkipäivän tilanteissa, myös etätapaamisissa.

Työntekijöiden hyvinvointia edistävä, psykologisesti turvallinen ja luottamukseen pohjautuva oppimisilmasto varmistaa sen, että avoimelle vuorovaikutukselle ja aidolle reflektoinnille on mahdollisuus. Jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan ja asenteellaan yhteiseen oppimisilmastoon.

Tunteet jättävät vahvan muistijäljen sielumme maisemiin. Sanat voivat unohtua, tunteet himmenevät hitaammin.

Oletko valmis kokemaan miten tunteet vaikuttavat sinun oppimiseesi ja mille uuden oppiminen tuntuu? Tutustu Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen tarjontaan, ja ole avoin uudelle!

Teksti: Anne Korhonen